Lääkäriliitto sote-uudistuksen horjuvista linjauksista: Hallituksen linjausten mukainen sote-malli ei palvele potilaiden tarpeita

Järjestämislakityöryhmän väliraportissaan esittämä sote-malli hajottaa terveydenhuollon järjestämisvastuuta, kun sitä pitäisi yhtenäistää ja vahvistaa. Malli on Lääkäriliiton mielestä esimerkki hallintohimmelistä, jossa järjestämisvastuu hukkuu monimutkaisiin rakenteisiin. Jos uudistuksen päämääränä on turvata laadukkaat ja tehokkaat terveyspalvelut suomalaisille, mallia ei pidä hyväksyä.

Järjestämisvastuu jakaantuu esitetyssä sote-mallissa perusterveydenhuollosta ja peruserikoissairaanhoidosta vastaaville perusalueille, osasta perusterveydenhuoltoa ja erikoissairaanhoitoa vastaaville sote-alueille, ja erikoissairaanhoidon osittaista järjestämisvastuuta kantaville sote-ervoille. Hallintomalliksi esitetään monimutkaista ja monikerroksista vastuukuntamallia.

Mallin toteuttaminen edellyttää lukuisten, uusien ja eritasoisten organisaatioiden perustamista ja nykyisten organisaatioiden lakkauttamista. Uudistuksen toteuttamisen hallinnolliset kustannukset olisivat mittavat ja siitä saatavat hyödyt epäselvät. Suomella ei ole varaa sijoittaa mittavia resursseja hallinnolliseen uudistukseen, jonka hyödyt ovat kyseenalaisia.

Uudistuksessa keskityttävä potilaiden tarpeisiin

Lääkäriliiton mielestä uudistus vaarantaa entisestään terveyspalvelujen saatavuutta. Valmistelussa onkin otettava aikalisä ja mietittävä tarkoin, mikä on paras rakenne riittävien sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaamiseksi tulevaisuudessa. Uuden palvelujärjestelmän rakentamisessa on otettava huomioon myös tulevaisuuden toimintaympäristön muutokset, kuten potilaiden valinnanvapauden lisääntyminen, Euroopan yhdentyminen ja terveydenhuollon menetelmien jatkuva kehittyminen.

Tulevaisuuden palvelut turvaava malli voidaan rakentaa huomattavasti yksinkertaisemmin ja selkeämmin.  Lääkäriliitto ehdottaa, että järjestämisvastuu erotetaan terveyspalvelujen tuottamisesta. Uusille kuntayhtymämuotoisille sote-ervoille on annettava pelkän epämääräisen koordinaatiovastuun sijaan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu kokonaisuudessaan. Näillä organisaatioilla on riittävä osaaminen järjestämisvastuun kantamiseen. Nykyiset kunnat ja kuntayhtymät jatkavat palveluiden tuottajina.

Kuntayhtymä hallintomallina on demokraattinen, koska jäsenkunnilla on suora vaikutusmahdollisuus kuntayhtymän toimintaan. Lääkäriliiton esittämällä mallilla ei myöskään tarvita mittavia omaisuuden ja hallinnon uudelleenjärjestelyjä.

 Lisätietoja:     puheenjohtaja Raija Niemelä, puh. 040 731 6191 tai politiikkatoimialan johtaja Heikki Pärnänen, puh. 040 546 5316

Takaisin