Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tulee perustua viiteen järjestämisalueeseen

Suomen Lääkäriliiton mielestä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tulee perustua viiteen, nykyisiä erityisvastuualueita vastaavaan järjestämisalueeseen. Näin varmistetaan uudistukselle asetettujen säästötavoitteiden toteuttaminen.

Sote- ja aluehallintouudistusta valmistellut asiantuntijatyöryhmä on jättänyt tänään raporttinsa. Selvityksen mukaan kuntaa suuremmat itsehallintoalueet tulisi perustaa siten, että alueiden väestöpohja, infrastruktuuri ja taloudellinen kantokyky riittävät kattavien sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiseen tulevaisuudessakin. Tämän vuoksi alueiden määräksi ehdotetaan selvästi hallitusohjelmaan kirjattua enintään 19 aluetta pienempää määrää, 9–12 aluetta. Hallituksen olisi tarkoitus päättää alueiden määrästä uudistuksen valmistelun alkuvaiheessa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksella pyritään tehostamaan palvelujärjestelmämme toimintaa ja hillitsemään kustannuskehitystä vastaamaan paremmin yhteiskunnan kantokykyä. Hallitusohjelman mukaan tehtävillä rakenneuudistuksilla tavoitellaan jopa kolmen miljardin säästöjä. Lääkäriliiton näkemyksen mukaan tällaisia merkittäviä säästöjä ei ole saavutettavissa nykyisen kaltaisella järjestämis- ja tuotantorakenteella.

Luontevia järjestämisvastuullisia alueita ovat nykyisiä erityisvastuualueita vastaavat alueet. Tällöin pienimpienkin alueiden väestöpohja lähentelisi miljoonaa, ja kullakin järjestämisalueella olisi myös yliopistosairaalan tasoiset erikoissairaanhoidon palvelut käytettävissään. Uudistuksessa ei olisi välttämätöntä purkaa nykyisiä tuotantorakenteita ainakaan välittömästi, vaan julkisesti rahoitetun tuotannon organisointi jäisi järjestämisalueiden vastuulle. Myöskään kalliiksi tulevia henkilöstösiirtoja tai ratkaisuja nykyisten tuotantokuntayhtymien omaisuuden hallinnoinnista ei tarvittaisi.

Lisätietoa:
toiminnanjohtaja Heikki Pälve, 050 564 7345
johtaja Heikki Pärnänen, 040 546 5316

Takaisin