Lääkäriliiton näkemykset valinnanvapauden laajentamisesta

Lääkäriliitto piti STM:n järjestämässä valinnanvapauden jatkovalmistelun kuulemistilaisuudessa virkamiesten ehdotusta kaksivaiheista etenemistä perusteltuna, mutta ihmetteli erityisesti ensimmäisen vaiheen pitkää siirtymäaikaa.

Lääkäriliiton näkemykset valinnanvapauden laajentamisesta (pdf)

Takaisin