Lääkäriliiton valtuuskunta: Potilaan päästävä hoitoon – terveydenhuollon järjestelmää muutettava

Potilaiden hoitoonpääsyn ja palvelujen laadun turvaamiseksi suomalainen terveydenhuoltojärjestelmä on uudistettava perusteellisesti. Nykyisessä järjestelmässä hoitoonpääsy kangertelee sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa.

Lääkäriliiton valtuuskunnan mielestä terveydenhuollon järjestämisen on perustuttava noin 5-15 alueeseen, jotka vastaavat terveydenhuollon kokonaisuudesta. Tämä takaa riittävän järjestämisosaamisen ja riittävät taloudelliset edellytykset. Palveluiden tuotanto voidaan toteuttaa monin eri tavoin.

Tärkein kriteeri järjestelmän rakentamisessa on perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon saumattomuus. Järjestelmän on turvattava hoidon saatavuus ja saavutettavuus yhdenvertaisesti. Lisäksi palvelujärjestelmältä vaaditaan tehokkuutta, taloudellisuutta ja kustannusvaikuttavuutta.

Nykyisin terveydenhuollon järjestämisvastuu on hajautettu kunnille, joiden keskimääräinen väestöpohja on vain noin 16 000 asukasta. Erikoissairaanhoidon järjestämisvastuu on kahdellakymmenellä sairaanhoitopiirillä, joista vain osalla väestöpohja on riittävä kantamaan taloudellista vastuuta. Euroopassa järjestämisvastuussa olevan organisaation keskimääräinen väestöpohja on minimissään 400 000 asukasta.

Lisätietoja: valtuuskunnan puheenjohtaja Mikko Pietilä, puh. 040 506 7046, puheenjohtaja Raija Niemelä, puh. 040 731 6191 tai toiminnanjohtaja Heikki Pälve, puh. 050 564 7345

Takaisin