Lääkäriliiton valtuuskunta: Terveydenhuollon järjestämisvastuu keskitettävä viidelle erityisvastuukuntayhtymälle

Lääkäriliiton valtuuskunta on erittäin huolestunut terveydenhuollon palvelujärjestelmän säilymisestä. Erityisesti perusterveydenhuolto on rapautumassa. Terveydenhuollon järjestämisvastuu on siirrettävä kuntia suuremmille kokonaisuuksille siten, että perustason ja erikoistason sairaanhoitopalveluiden järjestämisvastuu on samalla organisaatiolla. Näin järjestelmät on rakennettu muissakin EU-maissa.

Hallitus ei ole yrityksistään huolimatta pystynyt sopimaan sellaisesta palvelurakenteen uudistuksesta, joka loisi kestävän pohjan terveydenhuollolle. Sote-uudistuksen kariutuminen johtuu sen kytkemisestä kuntarakenneuudistukseen. Nyt tarvitaan pitkälle tulevaisuuteen kestävää terveydenhuollon kokonaisuudistusta. Tavoitteena on laadukkaita terveyspalveluita tehokkaasti ja yhdenvertaisesti tuottava palvelujärjestelmä.

Uudistuksen on rakennuttava seuraaville periaatteille:

1. Terveydenhuollon palvelut on järjestettävä yhtenä saumattomana kokonaisuutena.
2. Järjestämisosaamista on vahvistettava muodostamalla riittävän suuret ja vahvat alueelliset järjestäjät.
3. Järjestäminen ja tuottaminen on erotettava toisistaan. Järjestäjän on kyettävä ohjaamaan ja valvomaan tuottajia.

Periaatteet voidaan toteuttaa kuntiin ja kuntayhtymämuotoisiin erityisvastuualueisiin pohjautuen siten, että viisi kuntayhtymämuotoista erityisvastuualuetta vastaavat järjestämisestä ja nykyiset kunnalliset toimintayksiköt sosiaalihuollossa, perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa tuottavat palveluita. Tällöin ei tarvita mittavia omaisuuden uudelleenjärjestelyjä eikä ajauduta ylivoimaisiin hallinnollisiin haasteisiin, joihin hallituksen kunta- ja sote-koordinaatiotyöryhmän esityksen toteuttaminen johtaisi.

Uusi valmistelu sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen, järjestämisen ja palvelutuotannon kokonaisuudistuksen toteuttamiseksi on käynnistettävä pikaisesti. Valmistelun keskeinen päämäärä on oltava palvelujärjestelmän tehokkuus ja laadukkuus, sekä palveluiden yhdenvertainen saatavuus ja saavutettavuus.

Mitä pidemmälle välttämättömän uudistuksen toteutusta siirretään, sen vaikeampaa on terveydenhuollon saaminen takaisin jaloilleen.

Lisätietoja:

  • valtuuskunnan puheenjohtaja Mikko Pietilä, puh. 040 506 7046 
  • hallituksen puheenjohtaja Raija Niemelä, puh. 040 731 6191
  • toimialajohtaja Heikki Pärnänen, puh. 040 546 5316
Takaisin