Lausunto järjestämislakityöryhmän väliraportista

Järjestämislakityöryhmän esittämä sote-malli hajottaa terveydenhuollon järjestämisvastuuta, kun sitä pitäisi yhtenäistää ja vahvistaa. Se on esimerkki hallintohimmelistä, jossa järjestämisvastuu hukkuu monimutkaisiin rakenteisiin.

Lausunto järjestämislakityöryhmän väliraportista (pdf)

Takaisin