Sote vie yli puolet kuntien menoista: Järjestämis- ja rahoituslakiuudistus yhdistettävä

Perustuslakivaliokunta edellyttää, että sote-uudistuksessa yhdistetään järjestämis- ja rahoituslakiuudistus. Lääkäriliitto muistuttaa, että sote vie yli puolet kuntien menoista. Ilman kestävää rahoitusta julkinen sote-palvelu ei kykene takaamaan tasa-arvoisia palveluita kansalaisille. Uudistus on mahdollista saattaa maaliin tänä vuonna.

Tavoitteena on, että kansalaiset saavat laadukkaat ja vaikuttavat sosiaali- ja terveyspalvelut yhdenvertaisesti ja kustannustehokkaasti. Erityistä huomiota pitää kiinnittää lähipalveluiden saatavuuteen.

Tavoitteen saavuttaminen edellyttää järjestämisen ja tuottamisen erottamista. Järjestäminen käsittää väestön palvelutarpeen arvion, palvelukokonaisuuksien ja niiden kriteerien määrittelyn, palvelujen yhdenvertaisen saatavuuden varmistamisen ja palveluntuottajien valvonnan. Järjestäjän on oltava riittävän suuri, osaava ja vahva suhteessa tuottajiin.

Suomi on laaja, harvaanasuttu ja hajanainen maa. Järjestäminen on tarkoituksenmukaista toteuttaa alueellisesti, mikä mahdollistaa erilaiset toimintamallit maan eri puolilla. Lääkäriliitto katsoo, että viisi sote-aluetta täyttää ihanteellisesti järjestäjälle asetettavat kriteerit.

Uudistetaan toimivuuden ja rahoituksen ehdoilla

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on aloittanut lakiesityksen muutosten valmistelun yksitasoisen kuntayhtymämallin pohjalta. Tämä malli on epäselvin perustuslakivaliokunnan mainitsemista vaihtoehdoista. Se myös lukitsee seuraavalle hallituskaudelle kaavaillun rahoitusuudistuksen toteutusvaihtoehtoja.

Lääkäriliitto pitää välttämättömänä, että uudistuksen valmistelua jatketaan. Keskeiseksi kriteeriksi ei saa muodostua lakimuutosten toteutettavuus kolmessa viikossa. Sote-palvelujärjestelmämme on siihen aivan liian suuri ja kallis asia – niin kansalaisten, työntekijöiden kuin kansantalouden kannalta. Ratkaisu on haettava palvelujärjestelmän toimivuuden ja rahoituksen perusteella.

Lisätietoja:    puheenjohtaja Tuula Rajaniemi, puh. 040 542 7211 tai politiikkajohtaja Heikki Pärnänen, puh. 040 546 5316

Takaisin