Lääkäriliiton lausunto sote-uudistuksesta

Lääkäriliiton näkemyksen mukaan hallitusohjelmaan ja HE-luonnokseen kirjatut sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenneuudistuksen tavoitteet ovat ainakin pääasiallisesti tarkoituksenmukaisia ja kannatettavia.

Keskeisimpinä tavoitteina Lääkäriliitto näkee eri väestöryhmien välisten hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamisen sekä laadukkaiden palvelujen yhdenvertaisen saatavuuden parantamisen.  Voimavarojen kohdentaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa nykyistä enemmän perustason palveluihin on välttämätöntä. 

Mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi liitto pitää tärkeänä terveydenhuollon sisäisen integraation toteuttamista ja perusterveydenhuollon lääkäriresurssin huomattavaa lisäystä, painottuen yleislääketieteen erikoislääkäreihin.

Uudenmaan erillisratkaisua Lääkäriliitto kritisoi.

Lääkäriliiton lausunto hallituksen esitysluonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi (pdf)

Takaisin