Palvelujärjestelmä ja potilas

Lisätietoja

Jukka Vänskä
Tutkimuspäällikkö
Puh. 093930814
whxxn.inafxn@ynnxnevyvvggb.sv

Toiminnot

Terveydenhuollon palvelujärjestelmän tulee olla toimiva ja oikeudenmukainen.


Väestökyselyn tuloksia hoitoon pääsystä syksyllä 2017

Lääkäriliiton teettämän väestökyselyn mukaan hoitoon pääsy terveyskeskuksiin vaikuttaisi helpottuneen kolmen vuoden aikana hieman.

Kansalaisista 41 prosenttia näki omassa kunnassaan ongelmia pääsyssä lääkärin ajanvarausvastaanotolle. Vastaava osuus oli 48 prosenttia vuonna 2014. Lääkäriin pääsyn ongelmat johtuivat lähinnä pitkistä odotusajoista.

Kysely saattohoidosta ja eutanasiasta

Lääkäriliitto toteutti tammikuussa 2017 kyselyn saattohoidosta ja eutanasiasta. Kysely kohdistettiin kuolevia potilaita hoitaville lääkäreille ja kyselyyn vastasi 290 lääkäriä (vastausprosentti 41).

Kyselyn tuloksia (pdf)

Näkemyksiä terveydenhuollon tulevaisuudesta

Lääkäriliitto kartoitti väestön, lukiolaisten, lääkärien ja terveyskeskusten johtavien lääkärien näkemyksiä terveydenhuollon tulevaisuudesta ja terveyspalveluiden digitalisaatiosta.

Lääkäri ja kuolinapu -kyselyn tuloksia

Lääkäriliitto, Duodecim ja Hyvä kuolema –yhteisvastuuhanke toteuttivat Lääkäri ja kuolinapu –kyselyn syyskuussa 2016. Kyselyn tulokset julkistettiin Lääketieteen etiikan päivän ”Hyvä kuolema” -seminaarissa Säätytalolla 6.10.2016.

Kyselyn tuloksia (pdf)

Lääkärit toivovat suosituksia sairauspoissaolojen kestosta

Lääkärit toivovat vähintään joitakin sairauksia koskevia kansallisia suosituksia sairauspoissaolojen kestosta. Nykyisiä käytettävissä olevia ohjeita ja suosituksia monet lääkärit pitävät tärkeinä. Tiedot ilmenevät Kelan ja Lääkäriliiton yhteisestä kyselytutkimuksesta, johon vastasi yli 3 000 lääkäriä.

Tutkimusraportti

Kysely: Lääkärien mielipiteet hallituksen pakkolaeista

Lääkärit vastustavat pitkien vuosilomien rajaamista ja työpäivän pidentämistä ilman korvausta. Myönteisimmin lääkärit suhtautuvat lomarahojen leikkaamiseen. Tämä kävi ilmi Lääkäriliiton kyselystä, jossa kartoitettiin mielipiteitä hallituksen niin sanotuista pakkolaeista.

Kyselyn tuloksia (pdf)

Puolet lääkäreistä laillistaisi eutanasian

Vuonna 2013 tehdyn kyselytutkimuksen mukaan noin puolet lääkäreistä laillistaisi eutanasian Suomessa ja ottaisi käyttöön vastaavan käytännön kuin Hollannissa. Kymmenen vuotta aiemmin tätä mieltä oli vajaa kolmannes samanlaiseen kyselyyn vastanneista. Tutkimus on julkaistu Journal of Medical Ethics –lehdessä.

Lue Lääkärilehden juttu aiheesta
Journal of Medical Ethics –lehden artikkeli

Perusterveydenhuollon johtajat suhtautuvat ulkoistamiseen kriittisesti

Etenkin päivystys- ja vastaanottopalvelut halutaan pitää  julkisen sektorin omana tuotantona.  Johtajista 66 prosenttia oli sitä mieltä, että terveyskeskuksen lääkärin vastaanotto on tehtävä julkisen sektorin omana toimintana. Kolmannes vastaajista piti tärkeänä myös päivystyksen järjestämistä julkisen sektorin omana toimintana.