Miksi kiirehtiä sote-uudistusta ilman rahoitusuudistusta?

Hallituksen esitys sote-laiksi on valmistunut. Esityksen mukaan palvelujen tuottamisesta vastaavia kuntayhtymiä voi olla enintään 19. Lääkäriliitto kyseenalaistaa tulevia vuosikymmeniä varten tehtävän uudistuksen väkisin synnyttämisen, kun terveydenhuollon rahoitusuudistusta valmistellaan parhaillaan.

Tänään uutisoitu ratkaisu merkitsee käytännössä sitä, että tuottamisvastuulliset kuntayhtymät tulevat jatkossa tuottamaan alueellaan käytännössä kaiken sosiaali- ja terveydenhuollon palvelun aina lähipalveluina tuotettavista perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen palveluista erikoissairaanhoitoon keskitettäviin palveluihin.

- Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen käyttäjistä pieni osa – arviolta 10 prosenttia - hyötyy tarvitsemiensa palvelujen integraatiosta. Nämäkään palvelunkäyttäjät eivät ole yhtenäinen ryhmä, vaan kyseessä on kovin monenlaisia palveluita tarvitsevia ihmisiä, joiden palvelukokonaisuus vaatii henkilökohtaista räätälöintiä. He tarvitsevat palveluohjaajaa, eivät tuottamisvastuullista kuntayhtymää integroimaan omia palvelutarpeitaan, huomauttaa politiikkajohtaja Heikki Pärnänen Lääkäriliitosta.

Mammuttimainen monopoli

Vastuukuntamalli merkitsee sitä, että kuntien ja perusterveydenhuollon kuntayhtymien palveluksessa oleva sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö siirretään uusien tuottamisvastuullisten kuntayhtymien palvelukseen. Näistä kuntayhtymistä syntyy mammuttimaisia monopoleja ja byrokraattisia tuottajaorganisaatioita, joissa on kymmeniä tuhansia työntekijöitä ja hyvin monia hallintoportaita.

Ratkaisu merkitsee Lääkäriliiton näkemyksen mukaan myös sitä, että tässä hukataan mahdollisuus erilaisten tuottajien osaamisen hyödyntämiseen, tuottajien aitoon kilpailuttamiseen ja uusien palveluinnovaatioiden syntymiseen.

- Olisimme toivoneet sote-järjestäjille aitoa järjestämisvastuuta oman alueensa palvelutuotannosta. Nyt järjestäminen hajautetaan kahdelle taholle eli sote-alueille ja tuottamisvastuullisille kuntayhtymille. Järjestämistä ja tuottamista ei erotettu, ja käytännössä tuottamisvastuulliset kuntayhtymät tuleva olemaan sote-alueita merkittävästi vahvempia toimijoita.

- Sosiaali- ja terveysalueilla tulisi olla mahdollisuus päättää tuotannon organisoimisesta vastaamaan joustavasti eri väestöryhmien erilaisiin palvelutarpeisiin, huomauttaa Heikki Pärnänen.

Lisätietoja:    Politiikkatoimialan johtaja Heikki Pärnänen, puh. 040 546 5316, toiminnanjohtaja Heikki Pälve, puh. 050 564 7345 tai puheenjohtaja Tuula Rajaniemi, puh. 040 542 7211

Takaisin