Epidemiatilanteessa lääkkeitä tulee määrätä vastuullisesti

STM on 19.3.2020 tehnyt lääkkeiden jakelua koskevan päätöksen, jota lääkäreidenkin on syytä noudattaa.

Covid19-viruksen leviäminen on aiheuttanut lääkkeiden käyttäjien keskuudessa lääkevalmisteiden epätarkoituksenmukaista hankkimista Suomessa. Reseptilääkkeiden osalta on erityisen tärkeää, että lääkärit huomioivat tämän lääkkeitä määrätessään. Lääkärin ei tule edesauttaa lääkkeiden hamstrausta. Se voi johtaa lääkkeiden saatavuusongelmiin, joka puolestaan vaarantaa muiden potilaiden elintärkeän hoidon. Epidemian hoidossa on välttämätöntä pitäytyä lääkkeiden myyntilupien mukaisissa hoitolinjoissa.

Lääkäreiden on syytä huomioida, että viranomaispäätöksen mukaisesti lääkkeitä toimittaessaan apteekkien tehtävänä on valvoa lääkkeiden tarkoituksenmukaista käyttöä sekä toimitus- ja myyntilupaehtojen mukaista luovuttamista. Lääkemääräystä edellyttävien lääkevalmisteiden osalta toimittaminen rajoitetaan enintään kolmen kuukauden käyttöä vastaavaan määrään. Tätä ei tule kiertää esimerkiksi määräämällä lääkettä ylisuurilla annoksilla.

Lääkehoitoa määrätessään lääkärin on aina varmistettava lääkehoidon turvallisuus potilaalle. Mikäli apteekissa on lääkettä toimitettaessa perusteltua syytä epäillä epäasianmukaista lääkkeen määräämistä ja potilasturvallisuuden vaarantumista, apteekin tulee ottaa yhteyttä lääkkeen määrääjään ja tarvittaessa hänen työnantajaansa ja edelleen terveydenhuollon ammattihenkilöitä valvovaan viranomaiseen (Valvira).

Fimea on saanut tietoa mm. epäasianmukaisesta astmalääkkeiden ja hydroksiklorokiinin määräämisestä. Näissä tapauksissa lääkettä on määrätty ylisuurilla annoksilla ja/tai hyväksyttyjen käyttöaiheiden vastaisesti. Lääkkeiden määrääminen pro auctore -lääkemääräyksillä on myös huomattavasti lisääntynyt.

Pro auctore -lääkemääräysten määräämisessä on noudatettava lääkkeen määräämisestä annettuja säädöksiä ja määräämisen tulee olla asianmukaista. Pro auctore -lääkemääräyksellä määrätään vain oman ammatinharjoittamisen yhteydessä tarvittavia lääkkeitä.

Lääkärikunnalta vaaditaan nyt epidemiatilanteessa erityistä vastuullisuutta siten, että viranomaisten ei tarvitse puuttua lääkkeiden määräämiseen erillisillä rajoituksilla.

STM:n päätös

 

Takaisin