Lääkärien ja toimittajien tiedotussuositus

Tiedotussuosituksen tarkoituksena on sopia tiedottamisen pelisäännöistä journalistien ja lääkärien kesken eri tilanteissa. Suosituksen ovat hyväksyneet Suomen Lääkäriliitto ja Suomen Journalistiliitto.

Julkisuuteen lausuntoja antavan lääkärin on syytä tutustua ohjeeseen jo etukäteen.

Suositusta ei ole tarkoitettu käytettäviksi rikos- tai vahingonkorvausvastuun perusteena.

Lääkärien ja toimittajien yhteinen tiedotussuositus (pdf) 

Takaisin