Vaihtoehtohoidoista kysely – vastaathan!

Lääkäriliitto selvittää jäsen- ja väestökyselyjen avulla suhtautumista vaihtoehtohoitoihin. Tulokset julkistetaan SuomiAreenalla 14. heinäkuuta.

Lääkäriliiton vuoden 2021 teema on Tutkittu tieto hoidon ja päätösten perustana. Osana teemavuoden toimintaa liitto selvittää sekä jäsenien että kansalaisten näkemyksiä vaihtoehtoisista hoitomuodoista. Vaihtoehtohoito, uskomushoito tai täydentävä hoitomuoto tarkoittaa hoitomenetelmää, joita ei ole lääketieteellisesti tutkittu tai menetelmän vaikutuksesta ei ole saatu lääketieteellistä näyttöä.

Verkkokysely lähetetään 3000 jäsenelle. Kyselyn toteuttaa Taloustutkimus Oy. Jos saat kutsun kyselyyn, vastaathan!

Jäsen- ja väestökyselyjen tulokset julkistetaan SuomiAreenalla 14. heinäkuuta, jolloin Lääkäriliitolla on tapahtumassa omaa ohjelmaa.

Lääkäriliitto pyrkii tämän vuoden toiminnallaan vaikuttamaan siihen, että maan hallitusohjelmaan sisältyvä vaihtoehto- ja uskomushoitojen sääntelymahdollisuuksia koskeva selvitys saadaan aikaan. 

Takaisin