Lääkäriliiton uusi valtuuskunta valitaan syksyllä

Asetu itse ehdolle tai aseta ehdolle luottokollega Lääkäriliiton valtuuskunnan vaalissa 2024, äänestysaika on 24.9.–28.10.2024.

Tulevassa vaalissa valitaan valtuuskuntaan 60 kollegaa, jotka 

 • määrittelevät liiton toiminnan suuntaviivat ja strategian
 • valitsevat liiton puheenjohtajat sekä hallituksen jäsenet 
 • hyväksyvät talousarvion ja
 • käyttävät Lääkäriliitossa ylintä päätösvaltaa.
   

Vaalifaktat

 • Äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia ovat ne jäsenet, jotka on kutsuttu liiton jäseniksi ennen 31.5.2024 pois lukien eläkeläisjäsenluokkaan kuuluvat jäsenet.
 • Ehdokkaaksi liiton valtuuskunnan vaaliin voi asettua jokainen liiton vaalikelpoinen jäsen. Lomake ehdokkaaksi asettumisesta löytyy vaalin verkkosivulta sekä vaalioppaasta, joka julkaistaan 31.5. ilmestyvän Lääkärilehden nro 22 liitteenä. Ehdokkaaksi asettuminen edellyttää liitelomakkeen täyttämistä ja allekirjoittamista.
 • Vaaliluettelo on tarkistusta varten nähtävänä liiton toimistossa 22.–28.7.2024. Vaaliluetteloa koskevat huomautukset on esitettävä vaalilautakunnalle toimitettuna liiton toimistoon viimeistään 5.8.2024 klo 15.00 mennessä. 
 • Ehdokkaita, vaaliliittoja ja vaalirenkaita koskevat asiakirjat on toimitettava liiton toimistoon viimeistään 23.8.2024 klo 15.00 mennessä.
 • Ehdokasluettelo julkaistaan Lääkärilehden numerossa 38–39, joka ilmestyy 13.9.2024.
 • Äänestys alkaa 24.9.2024 klo 9.00 ja päättyy 28.10.2024 klo 16.00. Äänestää voi sähköisesti tai postitse.
 • Äänestysliput ja -ohjeet sekä sähköisen äänestyksen että postiäänestyksen osalta postitetaan kaikille äänioikeutetuille 24.9.2024 mennessä.
 • Vaalin tuloksesta tiedotetaan liiton kotisivulla ja Lääkärilehdessä.

Vaalin verkkosivulle

Takaisin