Lääkäripäivien 2025 ohjelmankeruu alkaa 7.5.

Lääkäripäivien 2025 ohjelma jakautuu kahteen linjaan, kliiniseen osaamiseen ja johtamiseen. 7.5. alkaen keräämme ehdotuksia korkeatasoisiksi, ajankohtaisiksi ja mielenkiintoisiksi kursseiksi ja koulutuksiksi. Kaksipäiväisenä toteutettavien Lääkäripäivien ohjelmaan kootaan 40 luentokurssia sekä mahdolliset pienryhmäkurssit.

Ehdota ohjelmaan kliinisiä kursseja, jotka on suunnattu yleislääkäreille, työterveyshuollossa toimiville tai sisätautialoille erikoistuville lääkäreille sekä lääkärijohtajille ja esihenkilöille sopivaa koulutusta. Kurssien valinnassa painotetaan pedagogista vaikuttavuutta. 

Ohjelmaehdotukset tehdään suoraan Lääkäripäivien ohjelmaportaaliin viimeistään 26.5.2024. 
Ohjelmaehdotukset arvioidaan kesäkuussa ja tieto kurssien hyväksynnästä osaksi Lääkäripäivien tarjontaa lähetetään kurssiyhdyshenkilöille 19.8.2024 alkavalla viikolla.

Lue ohjeet ohjelmaehdotuksen laatimisen Lääkäripäivien sivuilta ja jätä ehdotuksesi kurssiksi, pienryhmäkurssiksi tai debatiksi.

Takaisin