Lääkäri 2023 -tutkimuksen tulosraportti on julkaistu

Lääkäri 2023 -tutkimuksen tiedot kerättiin huhti-elokuussa 2023 ja tulosraportti on nyt julkaistu. Tutkimuksessa selvitetään lääkärien näkemyksiä perus- ja erikoistumiskoulutuksesta ja lääkärien ammatti-identiteetistä sekä lääkärien tulevaisuuden urasuunnitelmia.

Lääkäri 2023 -tutkimus on kahdeksas osa jo vuonna 1988 aloitettua kyselysarjaa, joka on laajuudeltaan ja aikajänteeltään kansainvälisestikin katsoen ainutlaatuinen. Tutkimus toteutettiin jälleen viiden yliopiston ja Lääkäriliiton yhteistyönä STM:n tuella. Linkki tutkimusraporttiin löytyy STM:n julkaisusarjasta Valto-julkaisuarkistossa

- Toimintaympäristön muuttuessa on kriittisen tärkeää seurata lääkärien näkemyksiä esimerkiksi koulutuksen ja työelämän vastaavuudesta, työtyytyväisyydestä, ammatti-identiteetistä, johtamisesta ja mahdollisuuksista tieteelliseen tutkimustyöhön. Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään kehitettäessä lääkäri- ja erikoislääkärikoulutusta sekä suomalaista terveydenhuoltoa. Lisäksi tutkimussarjasta on laadittu vuosien mittaan suuri määrä tieteellisiä artikkeleita, opinnäytetöitä ja muita julkaisuja. Kiitän lämpimästi kaikkia yhteistyökumppaneitamme tämän merkittävän tutkimuksen toteuttamisesta ja tutkimukseen osallistuneita vastaamisesta, toteaa Lääkäriliiton koulutuspäällikkö Sami Heistaro.

Lue STM:n tiedote tästä

Takaisin