Ajankohtaisia uutisia yksityissektorilta

Uusi mallisopimus ja sen liitteet

Lääkäriliitto (SLL), Hammaslääkäriliitto (SHL)  ja Lääkäripalveluyritykset ry (LPY) ovat kevään aikana yhdessä tarkastaneet ja neuvotelleet vastaanottotoiminnan mallisopimuksen ja siihen liittyvät liitesopimukset ym. asiakirjat. Sopimusta ja sen liitteitä suositetaan käytettäväksi pohjana sopimuksia laadittaessa. Yhtiömuotoisten toimijoiden osalta tulee myös vastaava sopimus. Sopimuskokonaisuuden löydät täältä. Asiasta informoidaan tarkemmin vielä lomakauden jälkeen. 

Vuokralääkärisuositus on valmistunut

Lääkäriliiton hallitus on hyväksynyt vuokralääkäreitä koskevan suosituksen, jossa on kiinnitetty huomioita vuokralääkärin asemaan ja siihen, mihin vuokralääkärin tulee kiinnittää huomiota sopimusta tehdessään. Suosituksessa muistutetaan myös toimimisesta työyhteisössä ja keskinäisestä kollegiaalisuudesta. Suosituksen löydät täältä.

Tarkennuksia omavalvontaan

Uusi 1.1.2024 voimaanastunut sosiaali- ja terveydenhuollon valvontalaki edellyttää kaikilta palveluntuottajilta omavalvontasuunnitelmaa. Valvira on antanut asiasta määräyksen, joka astui voimaan 15.5.2024. Määräyksessä tarkennetaan omavalvontasuunnitelman sisältöä, laatimista ja seurantaa. Lue tarkemmin täältä.

Takaisin