Uuden valvontalain ja Soteri-rekisterin ongelmat

Sote-valvontalaki tuli voimaan 1.1.2024. Lain uudet vaatimukset ja Soteri-rekisterin käyttöönotto vuoden alusta sekä siihen liittyvä sähköinen rekisteröinti on osoittautunut hankalaksi, viivästyttänyt toiminnan aloittamista ja johtanut lisäselvitysten pyytämiseen.

Uuden lain myötä jokaisen palveluntuottajan on rekisteröidyttävä kansalliseen Soteri-rekisteriin. Rekisteröityminen koskee uusia palveluntuottajia, joiden on laissa säädettyjen edellytysten mukaan tehtävä rekisteröintihakemus Soteriin ja ensisijaisesti sähköisesti. Mikäli palveluntuottaja on harjoittanut toimintaansa aiemmin ja tehnyt ilmoituksen tai hakemuksen, tiedot on siirretty valvontaviranomaisten toimesta vanhasta rekisteristä uuteen.

Kun aiemmin yrittäjänä toimiminen ammatinharjoittajana tapahtui matalalla kynnyksellä ja toiminnan sai aloittaa heti, kun ilmoitus oli tehty, niin uuden lain myötä se ei ole enää mahdollista; toiminnan saa aloittaa vasta kun rekisteröintihakemus on hyväksytty. Uusien rekisterihakemusten käsittely on Valviran mukaan ruuhkautunut ja rekisteröintipäätöstä voi joutua odottamaan kuukausia. Keskeneräinen Soteri-rekisteri viivyttää nyt kohtuuttomasti toiminnan aloittamista tai muuttamista.

Rekisteröinnin ongelmat vaikuttavat myös jo toimivien palveluntuottajien mahdollisuuksiin muuttaa tai laajentaa toimintaansa ja voivat aiheuttaa palveluntuottajille myös taloudellisia menetyksiä. Ongelmat vaikuttavat myös mahdollisuuksiin vastata kysynnän kasvuun ja sitä kautta lääkäreiden saatavuudessa oleviin muutoksiin erityisesti alueilla, joilla lääkäreistä on pulaa tai on eläköitymisiä.

Uuden lain soveltamiseen liittyy myös tulkintaongelmia ja epäselvyyksiä, jotka aiheuttavat runsaasti kysymyksiä, kuormittavat toimijoita ja vaikuttavat viimekädessä potilaisiin. Tämänhetkisessä tilanteessa ja koko sote-järjestelmän kamppaillessa erilaisissa haasteissa, on ensiarvoisen tärkeää, että kaikki lääkäri– ja hammaslääkäriresurssit ovat potilaiden käytössä.

Suomen Lääkäriliitto ja Suomen Hammaslääkäriliitto pitävät tilannetta kohtuuttomana ja edellyttävät valvontaviranomaiselta nopeita toimia ja joustavuutta tilanteen ratkaisemiseksi. Sen tähden liitot peräänkuuluttavat pikaisesti keinoja ruuhkautuneen rekisteröintimenettelyn ongelmien ratkaisemiseksi sekä muutenkin lain tulkintojen selkeyttämiseksi.

 Lisätietoja: lakimiehet@laakariliitto.fi

Takaisin