Liitto tukee kuntavaaliehdokkaina olevia lääkäreitä

Lääkärien asiantuntemusta tarvitaan kuntien päätöksenteossa. Lääkäriliitto tukee ehdokkaiksi ryhtyneitä lääkäreitä tarjoamalla näkyvyyttä Lääkärilehdessä sekä mahdollisuuden saada asuinkuntansa lääkärien osoitetiedot maksutta kertaluontoista postitusta varten.

Lääkäriliitto on kannustanut lääkäreitä lähtemään ehdokkaiksi kuntavaaleihin. Siten voimme vaikuttaa siihen, että terveydenhuollon kannalta keskeiset asiat ovat esillä kunnissa.

Näkyvyyttä Lääkärilehdessä

Lääkärilehti tarjoaa kuntavaalien lääkäriehdokkaille mahdollisuuden esittää vaaliteesinsä lehden verkkosivuilla.

Jos olet asettumassa ehdolle, lähetä sähköpostilla kuvasi ja teksti, joka sisältää seuraavat tiedot tässä järjestyksessä: kunta, jossa olet ehdolla, etu- ja sukunimi, titteli, tutkinnot, puolue sekä lyhyesti vaaliteesisi. Tekstin maksimipituus (kaikki tiedot ja teesi yhteensä) on 800 merkkiä välilyönteineen.

Lähetä sähköposti osoitteeseen viestinta@laakariliitto.fi keskiviikkoon 12.5. mennessä. Laita viestisi otsikoksi ”kuntavaaliehdokas”.

Toimitus varaa oikeuden tiivistää ja käsitellä tekstejä. Kirjoitukset julkaistaan Lääkärilehden verkkosivuilla 21.5.2021.

Osoitteet oman kuntasi jäsenille

Lääkäriliitto tukee kuntavaaliehdokkaiksi asettuneita lääkäreitä myös tarjoamalla mahdollisuuden saada asuinkuntansa lääkärien osoitetiedot maksutta kertaluontoista postitusta varten.

Osoitetiedot ehdokas saa käyttöönsä sen jälkeen, kun ehdokasasettelu on vahvistettu. Osoitetiedot luovutetaan käyttöön vain kerran.

Lisäksi Lääkäriliitto, Eläinlääkäriliitto ja Hammaslääkäriliitto ovat sopineet, että näiden kolmen järjestön kuntavaaliehdokkaina olevat jäsenet voivat saada myös toisten järjestöjen jäsenten postiosoitteet kotikuntiensa osalta. Sähköpostiosoitteita ei luovuteta.

Jos olet ehdokas ja haluat osoitetiedot, toimi näin:

  1. Lähetä sähköposti 21.5. mennessä osoitteeseen kuntavaalit@laakariliitto.fi. Kerro viestissä nimesi, osoitteesi, kuntasi ja puolueesi.
  2. Oman vaalimateriaalin postituksesta jokainen huolehtii omakustanteisesti itse. Liitto on sopinut postituspalvelumahdollisuudesta Punamusta Oy:n kanssa. Valitessasi Punamustan palvelut, osoitteet toimitetaan liitosta suoraan sinne. Sinun tulee itse toimittaa vaalimateriaalisi Punamustaan. Yhteyshenkilö siellä on Taina Talja, Taina.Talja@punamusta.com.
  3. Jos haluat, että osoitteet toimitetaan liitosta suoraan postitusfirma Punamustaan (ks. kohta 2), ilmaise tämä tahto. Muussa tapauksessa liitto lähettää sinulle postissa tarra-arkeille printatut osoitteet. 
  4. Halutessasi kuntasi hammaslääkäreiden osoitetiedot, lähetä sähköpostia osoitteeseen toimisto@hammaslaakariliitto.fi.
  5. Halutessasi kuntasi eläinlääkäreiden osoitetiedot, lähetä sähköpostia osoitteeseen toimisto@sell.fi 21.5. mennessä.

Jäsenuutinen on päivitetty 9.3.2021, päivämäärät muutettu (syy: kuntavaalit on päätetty siirtää huhtikuusta kesäkuuhun).

Takaisin