Palvelujärjestelmä ja potilas

Terveydenhuollon palvelujärjestelmän tulee olla toimiva ja oikeudenmukainen.

Tutkimus lääkehoitopäätöksiin vaikuttavista tekijöistä käynnistyi 9.3.2021!

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää potilaaseen, säännöksiin ja digitalisaatioon liittyviä tekijöitä, jotka vaikuttavat lääkäreiden lääkehoitopäätöksiin ja lääkkeenmääräämiskäytäntöihin. Tulosten avulla kehitetään lääkkeiden määräämiseen liittyviä työolosuhteita, työkaluja ja käytäntöjä. Tutkimus tehdään Lääkäriliiton, Fimean ja Kelan yhteistyönä.

Osallistumiskutsu lähetetään sähköpostitse. Vastaaminen on mahdollista joko sähköisesti tai myöhemmin myös paperilomakkeella.

Esittelyvideo

Lisätietoja tutkimuksesta

Tietosuojaseloste

 

Kysely eutanasiasta ja lääkäriavusteisesta itsemurhasta

Lääkäriliitto toteutti jäsenilleen sähköisen verkkokyselyn eutanasiaa ja lääkäriavusteista itsemurhaa koskevista mielipiteistä. Kyselyn mukaan puolet työikäisistä lääkäreistä on eutanasian laillistamisen kannalla, puolet laillistamista vastaan. Mitä pidempi työkokemus elämän loppuvaiheessa olevien potilaiden hoidosta lääkäreillä oli, sitä suurempi osa vastusti eutanasian laillistamista. Eutanasian kannatus ei ole muuttunut edellisestä, vuoden 2013 kyselystä. Mielipiteet koskien lääkäriavusteista itsemurhaa ovat muuttuneet sallivampaan suuntaan.

Kyselyyn vastasi 6 489 lääkäriä ja 400 lääketieteen opiskelijaa. Tiedot kerättiin 23.9.-23.10.2020.

Kyselyn tuloksia (pdf)

Kysely saattohoidon saatavuudesta terveyskeskusten johtaville lääkäreille

Saattohoidon saatavuutta tutkittiin osana Terveyskeskusten lääkäritilanne 2018 -tutkimusta. Perustason saattohoito on kohtuullisen hyvin saatavilla koko Suomessa, mutta eritystason ja vaativan erityistason palvelut ovat tarjolla vain reilussa puolessa terveyskeskuksista. Vastaajien esille tuomia kehityskohteita ovat mm. kotiin tuotavat saattohoitopalvelut ja henkilökunnan koulutus.

Saattohoidon saatavuus -kyselyn tuloksia

Kysely kuolevia potilaita hoitaville lääkäreille

Lääkäriliitto toteutti tammikuussa 2017 kyselyn saattohoidosta ja eutanasiasta. Kyselyyn vastasi 290 lääkäriä (vastausprosentti 41). Saattohoitolakia toivoi suurin osa (71 %) kyselyyn vastanneista.

Kyselyn tuloksia (pdf)

Puolet lääkäreistä laillistaisi eutanasian

Vuonna 2013 tehdyn kyselytutkimuksen mukaan noin puolet lääkäreistä laillistaisi eutanasian Suomessa ja ottaisi käyttöön vastaavan käytännön kuin Hollannissa. Kymmenen vuotta aiemmin tätä mieltä oli vajaa kolmannes samanlaiseen kyselyyn vastanneista. Tutkimus on julkaistu Journal of Medical Ethics –lehdessä.

Lue Lääkärilehden juttu aiheesta
Journal of Medical Ethics –lehden artikkeli

Kysely lääkäreille koronatilanteen vaikutuksista

Lääkäriliitto toteutti jäsenilleen sähköisen verkkokyselyn koronatilanteen vaikutuksista. Kyselyssä joka kolmas lääkäri raportoi suojavarusteiden puutteista. Joka neljäs lääkäri oli sitä mieltä, että lääkärien henkilökohtaisen tartuntavaaran estämiseksi ei ole annettu työpaikalla riittävästi ohjeistusta. Tulokset osoittivat myös, että lääkärien riittävyydessä koronapotilaita hoitavissa yksiköissä ei kyselyajankohtana ollut vielä ongelmia.

Kyselyyn vastasi 8 562 lääkäriä. Tiedot kerättiin 8.-15.4.2020.

Tulokset

Tiedote 20.4.2020

Tulokset työmäärän muutokset

 

Väestökysely luottamuksesta terveydenhuoltojärjestelmää ja lääkäreitä kohtaan

Väestön luottamus terveydenhuoltojärjestelmää kohtaan on kokonaisuudessaan hyvällä tasolla. Luottamus terveydenhuollon osa-alueisiin kuitenkin vaihtelee. Se on korkeinta julkista erikoissairaanhoitoa ja matalinta perusterveydenhuoltoa kohtaan. Työterveyshuolto ja yksityinen terveydenhuolto sijoittuvat tähän väliin. Luottamus lääkäreihin, lääkäreiden ammattitaitoon ja siihen, että lääkärit tekevät parhaansa potilaan hoidon suhteen, on korkealla tasolla.

Luottamusta terveydenhuoltojärjestelmää ja lääkäreitä kohtaan tutkittiin väestökyselyssä huhti-toukokuussa 2019. Tutkimuksen toteutti Kantar TNS Lääkäriliiton toimeksiannosta.

Väestökyselyn tuloksia

Väestökyselyn tuloksia hoitoon pääsystä syksyllä 2017

Lääkäriliiton teettämän väestökyselyn mukaan hoitoon pääsy terveyskeskuksiin vaikuttaisi helpottuneen kolmen vuoden aikana hieman.

Kansalaisista 41 prosenttia näki omassa kunnassaan ongelmia pääsyssä lääkärin ajanvarausvastaanotolle. Vastaava osuus oli 48 prosenttia vuonna 2014. Lääkäriin pääsyn ongelmat johtuivat lähinnä pitkistä odotusajoista.

Näkemyksiä terveydenhuollon tulevaisuudesta

Lääkäriliitto kartoitti väestön, lukiolaisten, lääkärien ja terveyskeskusten johtavien lääkärien näkemyksiä terveydenhuollon tulevaisuudesta ja terveyspalveluiden digitalisaatiosta.

Lääkärit toivovat suosituksia sairauspoissaolojen kestosta

Lääkärit toivovat vähintään joitakin sairauksia koskevia kansallisia suosituksia sairauspoissaolojen kestosta. Nykyisiä käytettävissä olevia ohjeita ja suosituksia monet lääkärit pitävät tärkeinä. Tiedot ilmenevät Kelan ja Lääkäriliiton yhteisestä kyselytutkimuksesta, johon vastasi yli 3 000 lääkäriä.

Tutkimusraportti

 

Takaisin