Palvelujärjestelmä ja potilas

Terveydenhuollon palvelujärjestelmän tulee olla toimiva ja oikeudenmukainen.

Väestökysely luottamuksesta terveydenhuoltojärjestelmää ja lääkäreitä kohtaan

Väestön luottamus terveydenhuoltojärjestelmää kohtaan on kokonaisuudessaan hyvällä tasolla. Luottamus terveydenhuollon osa-alueisiin kuitenkin vaihtelee. Se on korkeinta julkista erikoissairaanhoitoa ja matalinta perusterveydenhuoltoa kohtaan. Työterveyshuolto ja yksityinen terveydenhuolto sijoittuvat tähän väliin. Luottamus lääkäreihin, lääkäreiden ammattitaitoon ja siihen, että lääkärit tekevät parhaansa potilaan hoidon suhteen, on korkealla tasolla.

Luottamusta terveydenhuoltojärjestelmää ja lääkäreitä kohtaan tutkittiin väestökyselyssä huhti-toukokuussa 2019. Tutkimuksen toteutti Kantar TNS Lääkäriliiton toimeksiannosta.

Väestökyselyn tuloksia

Kysely saattohoidon saatavuudesta terveyskeskusten johtaville lääkäreille

Saattohoidon saatavuutta tutkittiin osana Terveyskeskusten lääkäritilanne 2018 -tutkimusta. Perustason saattohoito on kohtuullisen hyvin saatavilla koko Suomessa, mutta eritystason ja vaativan erityistason palvelut ovat tarjolla vain reilussa puolessa terveyskeskuksista. Vastaajien esille tuomia kehityskohteita ovat mm. kotiin tuotavat saattohoitopalvelut ja henkilökunnan koulutus.

Saattohoidon saatavuus -kyselyn tuloksia

Kysely kuolevia potilaita hoitaville lääkäreille

Lääkäriliitto toteutti tammikuussa 2017 kyselyn saattohoidosta ja eutanasiasta. Kyselyyn vastasi 290 lääkäriä (vastausprosentti 41). Saattohoitolakia toivoi suurin osa (71 %) kyselyyn vastanneista.

Kyselyn tuloksia (pdf)

Puolet lääkäreistä laillistaisi eutanasian

Vuonna 2013 tehdyn kyselytutkimuksen mukaan noin puolet lääkäreistä laillistaisi eutanasian Suomessa ja ottaisi käyttöön vastaavan käytännön kuin Hollannissa. Kymmenen vuotta aiemmin tätä mieltä oli vajaa kolmannes samanlaiseen kyselyyn vastanneista. Tutkimus on julkaistu Journal of Medical Ethics –lehdessä.

Lue Lääkärilehden juttu aiheesta
Journal of Medical Ethics –lehden artikkeli

Väestökyselyn tuloksia hoitoon pääsystä syksyllä 2017

Lääkäriliiton teettämän väestökyselyn mukaan hoitoon pääsy terveyskeskuksiin vaikuttaisi helpottuneen kolmen vuoden aikana hieman.

Kansalaisista 41 prosenttia näki omassa kunnassaan ongelmia pääsyssä lääkärin ajanvarausvastaanotolle. Vastaava osuus oli 48 prosenttia vuonna 2014. Lääkäriin pääsyn ongelmat johtuivat lähinnä pitkistä odotusajoista.

Näkemyksiä terveydenhuollon tulevaisuudesta

Lääkäriliitto kartoitti väestön, lukiolaisten, lääkärien ja terveyskeskusten johtavien lääkärien näkemyksiä terveydenhuollon tulevaisuudesta ja terveyspalveluiden digitalisaatiosta.

Lääkärit toivovat suosituksia sairauspoissaolojen kestosta

Lääkärit toivovat vähintään joitakin sairauksia koskevia kansallisia suosituksia sairauspoissaolojen kestosta. Nykyisiä käytettävissä olevia ohjeita ja suosituksia monet lääkärit pitävät tärkeinä. Tiedot ilmenevät Kelan ja Lääkäriliiton yhteisestä kyselytutkimuksesta, johon vastasi yli 3 000 lääkäriä.

Tutkimusraportti

 

Takaisin