Lääkäreiltä puuttuu suojaimia, koronatesteihin pääsyssä ongelmia

Lääkäriliiton tekemän kyselyn mukaan vain 64 % koronapotilaita hoitavissa yksiköissä työskentelevistä lääkäreistä on sitä mieltä, että heidän työyksikössään on riittävästi suojavarusteita.

Vastaajista 30 % ilmoitti, että omassa työyksikössä suojavarusteista on ajoittaista puutetta, ja 6 % kertoi, että niistä on jatkuvasti pulaa. Parhaiten suojavarusteita on sairaaloissa, joissa 69 % kyselyyn vastanneista lääkäreistä arvioi suojavarusteiden määrän olevan riittävä kyselyhetkellä.

Joka neljäs kyselyyn vastannut lääkäri oli sitä mieltä, että lääkärien henkilökohtaisen tartuntavaaran estämiseksi ei ole annettu työpaikalla riittävästi ohjeistusta.

Kyselyssä tiedusteltiin myös, onko vastaaja päässyt koronatestiin, jos hänellä on ollut hengitystieinfektion oireita. Oireita saaneista, koronapotilaita hoitavissa yksiköissä toimivista lääkäreistä 83 % ilmoitti päässeensä testiin. Muissa potilastyötä tekevissä yksiköissä toimivista, hengitystieinfektion oireita saaneista lääkäreistä vain kaksi kolmesta kertoo päässeensä testiin.

Lääkäriliitto pitää suojavarusteisiin ja testiin pääsyyn liittyviä ongelmia huolestuttavina. Lääkärien työsuojelun kannalta huolestuttavaa on lisäksi se, että selvästi alle puolet niistä sairaaloissa toimivista lääkäreistä, jotka katsoivat kuuluvansa riskiryhmiin, oli päässyt siirtymään muihin työtehtäviin.

– Työntekijöiden ja potilaiden turvallisuuden vuoksi edellä mainitut asiat on saatava kuntoon, painottaa Lääkäriliiton puheenjohtaja Tuula Rajaniemi.

Vastaajista suurin osa oli sitä mieltä, että lääkärien riittävyydessä koronapotilaita hoitavissa yksiköissä ei ole tällä hetkellä ongelmia. Avovastauksista ilmeni, että osa lääkäreistä on huolissaan siitä, että koronatilanteen vuoksi pitkäaikaissairauksia jää hoitamatta.

Lääkäriliitto lähetti kyselyn koronatilanteen vaikutuksista jäsenilleen 8.4. Kyselyyn vastasi 8562 lääkäriä.

Tulospaketti 

Lisätietoa:

puheenjohtaja Tuula Rajaniemi, puh. 040 542 7211
varatoiminnanjohtaja Hannu Halila, puh. 0500 459955, hannu.halila@laakariliitto.fi

Takaisin