s

Työolot ja hyvinvointi

Tutkimme lääkärien työhyvinvointia ja keinoja lääkärien kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseksi.

Uutta tietoa lääkärien työoloista ja terveydestä: tutkimus käynnistyy viikolla 36

Lääkärin työolot ja terveys 2019 -tutkimuksessa kartoitetaan muun muassa lääkärien työolosuhteita, kuormitus ja voimavaratekijöitä, työuupumista ja stressiä. Lisäksi tutkimuksen kohteena ovat lääkärien kokema työpaikkaväkivalta ja  syrjintäkokemukset. Lääkäriliitto toteuttaa tutkimuksen yhdessä Helsingin yliopiston sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa. Ensimmäisiä tuloksia on odotettavissa alkuvuodesta 2020.

Lisätietoja tutkimuksesta

Tietosuojailmoitus

Lääkärin työolot ja terveys 2015 -kyselytutkimuksen tuloksia

Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä Työterveyslaitos toteuttivat tutkimuksen lääkärien työolosuhteista, -kuormituksesta ja -hyvinvoinnista. Tutkimukseen vastasi yli 4000 lääkäriä. Osa vastanneista on ollut mukana jo edellisissä tutkimuksissa vuosina 2006 ja 2010.

Potilastietojärjestelmät lääkärin työvälineenä

Lääkärit ovat arvioineet potilastietojärjestelmiä uudessa seurantatutkimuksessa. Potilastietojärjestelmien nykytilaa, käytettävyyttä ja lääkärien käyttäjäkokemuksia kartoittavan kyselytutkimuksen tiedot kerättiin keväällä 2017. Vastaavat tutkimukset tehtiin vuosina 2010 ja 2014.

Tutkimusartikkelit

Tiedotteet

Muut materiaalit

Kyselylomake 2017

Questionnaire 2017

Lääkäriliiton verkkoaivoriihen tuloksia

Lääkäriliiton jäsenet pohtivat verkkoaivoriihessä lääkärintyön muuttumista ja työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. Verkkoaivoriiheen osallistui yli 2 000 jäsentä.

Muita lääkärien työoloja ja hyvinvointia käsitteleviä tutkimusartikkeleita

Takaisin