Lukiolaiset suhtautuvat väestöä ja lääkäreitä varauksellisemmin digitaalisten palveluiden käyttöön terveydenhuollossa

Enemmistö lukiolaisista pitää terveydenhuollon digitalisaatiota hyvänä asiana. Lukiolaiset suhtautuvat kuitenkin väestöä ja lääkäreitä varauksellisemmin etävastaanoton hyödyntämiseen, terveydentilan seuraamiseen tai terveysongelmien hoitamiseen etänä.

Kaikkien ryhmien mielestä sairauden diagnosointi ja hyvä hoito vaativat aina potilaan tapaamisen kasvokkain. Lukiolaiset olivat tätä mieltä useammin (86 %) kuin lääkärit (60 %) tai väestö keskimäärin (73 %).

Terveydenhuollon digitalisaatiota lukiolaisista piti kaiken kaikkiaan hyvänä asiana 61 %, lääkäreistä 67 % ja väestöstä keskimäärin 56 %.

Lukiolaiset ovat myös varauksellisempia arvioidessaan miten tulevaisuudessa otetaan ensikontakti terveydenhuoltoon, tehdään terveydentilan yleistä seurantaa tai hoidon vaikuttavuuden seurantaa. Kuitenkin etäyhteyden, tietokoneen tai mobiililaitteen käyttö on terveydenhuollon tulevaisuutta myös lukiolaisten enemmistön mielestä.

Hieman yllättävää oli lukiolaisten varauksellinen suhtautuminen uusien teknologioiden käyttöä kohtaan. Taustalla voi vaikuttaa mm. se, että nuorilla on aikuisväestöä vähemmin kokemusta terveydenhuollon palveluiden käytöstä.

Avovastauksissaan nuoret pohtivat terveydenhuollon tulevaisuutta ja digitalisaatiota oivaltavasti eri näkökulmista. Lukiolaiset ovat huolissaan mm. perinteisen vastaanottotoiminnan katoamisesta sekä digitaalisten palvelujen laadusta, tietoturvasta ja käytettävyydestä eri potilasryhmissä. Toisaalta digitalisaation nähdään helpottavan potilaan arkea ja tehostavan terveydenhuollon toimintaa.

Lääkäriliitto toteutti keväällä 2017 yhteistyössä Suomen Lukiolaisten Liiton kanssa kyselyn lukiolaisten suhtautumisesta terveydenhuollon digitalisaatioon. Kyselyyn vastasi 541 lukiolaista. Keväällä 2016 Lääkäriliitto toteutti vastaavan kyselyn sekä väestölle (n=1036) että lääkäreille (n=533).

Kysely liittyy Lääkäriliiton ja Sitran yhteiseen Suomi Areenan keskustelutilaisuuteen ”Terveydenhuollon tulevaisuus kuuluu kaikille” Porissa tiistaina 11.7. klo 15.15.-16.30 Kauppakeskus Puuvillassa.

Raportti kyselyn tuloksista täällä, kohdassa Näkemyksiä terveydenhuollon tulevaisuudesta

Lisätietoja: Hannu Halila, varatoiminnanjohtaja Lääkäriliitto, p. 0500 459955, hannu.halila@laakariliitto.fi

Takaisin