Ammatillinen kehittyminen

Lääkärit haluavat ylläpitää, ajantasaistaa ja lisätä ammattitaitoaan.
Valtaosa lääkäreistä osallistuu täydennyskoulutukseen säännöllisesti. 

Täydennyskoulutus

Lääkärit osallistuivat toimipaikan ulkopuolella järjestettävään täydennyskoulutukseen keskimäärin 6,8 päivää vuoden 2022 aikana.

Lääkäri 2023 -tutkimus

Lääkäri 2023 -tutkimuksen tiedonkeruu käynnistyi huhtikuussa ja päättyi elokuussa. Aineistosta julkaistaan tuloksia syksyllä 2023. Tutkimus on osa vuonna 1988 alkanutta tutkimussarjaa, joka selvittää lääkärien näkemyksiä perus- ja erikoistumiskoulutuksesta, lääkärien ammatti-identiteetistä ja tulevaisuuden urasuunnitelmia.

Lääkärien tieteellinen tutkimustyö Joka kolmas lääkäri osallistui jollakin tapaa tieteellliseen tutkimustyöhön ja joka neljäs lääkäri oli väitellyt.

Mitä on lääkärien kollegiaalisuus 2000-luvulla? Tutkimuksessa lääkärit kertoivat näkemyksensä kollegiaalisuudesta.

Tuloksia lääkärikouluttajista 2022  Lääkäriliitto selvitti kuinka lääkäri kouluttaa tai ohjaa työssään, missä rooleissa kouluttajat toimivat ja millaista koulutus/ohjaustehtäviä lääkäreillä on.

Lääkärijohtajuus - Lääkäripäivät 24.1.2024

Koulutuspaikkakysely

Kysely tarkastelee erikoistumiskoulutuksen laatua monista näkökulmista. Koulutuspaikkakysely toteutetaan Lääkäriliiton ja Nuorten Lääkärien Yhdistyksen yhteistyönä.

Koulutuspaikkakysely 2021 käsitteli työn perehdytykseen liittyviä kysymyksiä. Kolmannes erikoistujista arvioi perehdytyksen kestäneen enintään yhden työpäivän ja sen olleen heikkoa tai tyydyttävää tasoa. Yksi viidestä vastasi olevansa lopen uupunut työssään kerran viikossa tai useammin. Riittämätön perehdytys on yhteydessä työuupumukseen. Perehdytykseen panostamalla vaikuttaisi siis olevan mahdollista parantaa myös työhyvintointia.

Koulutuspaikkakyselyn trendit 2017-2021 syvensi tietoja tarkastelemalla vuosien 2017-2021 aineistoja.

Opiskelijatutkimus

Opiskelijatutkimus selvitti vuonna 2022 lääketieteen opiskelijoiden kokemuksia opintojen laadusta ja resursseista. Lääketieteen opiskelijat toivovat pienempiä opetusryhmiä, enemmän potilaskohtaamisia ja erilaisten
toimenpiteiden harjoittelua. Kysely keräsi myös tietoa opiskelijoiden kesätöistä terveydenhuollossa. Lääkäriliitto toteutti tutkimuksen yhdessä Suomen Medisiinariliiton kanssa.

Opiskelijat kesätyössä lääkärin sijaisena

Lääketieteen tutkinto-opiskelijat ulkomailla

Lääketieteen opiskelijoiden määrä ulkomailla on kasvanut viime vuosina. Kelan opintotukea ulkomaille sai lukuvuonna 2022 - 2023 yhteensä 1 129 opiskelijaa. Lääkäriliitto seuraa kyselyillä opiskelijoiden aikeita palata Suomeen.

Takaisin