Ammatillinen kehittyminen

Lääkärit haluavat ylläpitää, ajantasaistaa ja lisätä ammattitaitoaan.
Valtaosa lääkäreistä osallistuu täydennyskoulutukseen säännöllisesti. 

Mitä kollegiaalisuus on?

Lääkäri 2013 -tutkimuksessa 2 720 lääkäriä kertoi näkemyksensä kollegiaalisuudesta. Kysymyksen vastaukset on luokiteltu, analysoitu ja koottu oheiseen raporttiin.

Lääkärien tieteellinen tutkimustyö

Joka kolmas lääkäri osallistuu jollakin tapaa tieteellliseen tutkimustyöhön ja joka neljäs lääkäri on väitellyt. Tiedot käyvät ilmi Lääkäri 2018 -tutkimuksesta, joka selvitti laajasti lääkärien koulutusta. Tutkimus toteutettiin syksyn 2018 aikana ja siihen vastasi 5 187 lääkäriä.

Opiskelijatutkimus 2017

Lääketieteen opiskelijat toivovat opintoihinsa lisää pienryhmäopetusta ja käytännön harjoittelua. Tieto ilmenee Lääkäriliiton opiskelijatutkimuksesta, jossa selvitettiin perusopetuksen laatua ja resursseja sekä opiskelijoiden kesätöitä.

Tutkimukseen vastasi 2 873 lääketieteen opiskelijaa, jotka olivat opiskelleet 1–5 vuotta lääketiedettä Suomessa tai ulkomailla.

Opiskelijat kesätyössä lääkärin sijaisena

Lääketieteen tutkinto-opiskelijat ulkomailla

Lääketieteen opiskelijoiden määrä ulkomailla on kasvanut viime vuosina. Kelan opintotukea ulkomaille sai lukuvuonna 2017-2018 yhteensä 1 063 opiskelijaa. Lääkäriliitto tutki vuonna 2016 ulkomaille lähtöön vaikuttaneita tekijöitä ja opiskelijoiden aikeita palata Suomeen. Kyselyyn vastasi 215 opiskelijaa.

Nuorten lääkärien arvioita koulutuksesta

Nuoret lääkärit ovat erittäin tyytyväisiä ammatinvalintaansa, ja tyytyväisyys on kasvanut aikaisempiin vuosiin verrattuna. Lääkäri 2013 -tutkimuksessa tarkastellaan lääkärien näkemyksiä mm. perus- ja jatkokoulutuksesta, urasuunnitelmista, arvomaailmasta sekä ammatti- identiteetistä. Lääkäri 2013 -tutkimus on osa tutkimussarjaa, jota on toteutettu viiden vuoden välein vuodesta 1988 alkaen.

Takaisin