s

Ammatillinen kehittyminen

Lääkärit haluavat ylläpitää, ajantasaistaa ja lisätä ammattitaitoaan.
Valtaosa lääkäreistä osallistuu täydennyskoulutukseen säännöllisesti. 

Opiskelijatutkimus 2019 käynnistyi viikolla 39

Lääkäriliiton Opiskelijatutkimus 2019 selvittää lääketieteen opiskelijoiden hyvinvointia ja työkokemuksia. Lisäksi tutkimuksen kohteena ovat ulkomailla opiskelevien paluuaikeet Suomeen ja opiskelijoiden kokemukset syrjinnästä ja häirinnästä opintojen aikana. Lääkäriliitto toteuttaa tutkimuksen yhdessä Suomen Medisiinariliiton kanssa. Tuloksia julkaistaan loppuvuodesta 2019.

Tietoa Lääkäri 2018 -tutkimuksesta

Tutkimus on osa pitkää tutkimussarjaa, joka selvittää lääkärien näkemyksiä perus- ja erikoistumiskoulutuksesta, lääkärien ammatti-identiteetistä ja tulevaisuuden urasuunnitelmia. Lääkäri 2018 -tutkimuksen aineistokeruu on päättynyt joulukuussa 2018. Tutkimukseen vastasi 5 187 lääkäriä ja vastausosuus oli 46 prosenttia. Tuloksia julkaistaan loppuvuoden 2019 aikana.

Mitä kollegiaalisuus on?

Lääkäri 2013 -tutkimuksessa 2 720 lääkäriä kertoi näkemyksensä kollegiaalisuudesta. Kysymyksen vastaukset on luokiteltu, analysoitu ja koottu oheiseen raporttiin.

Lääkärien tieteellinen tutkimustyö

Joka kolmas lääkäri osallistuu jollakin tapaa tieteellliseen tutkimustyöhön ja joka neljäs lääkäri on väitellyt. Tiedot käyvät ilmi Lääkäri 2018 -tutkimuksesta, joka selvitti laajasti lääkärien koulutusta. Tutkimus toteutettiin syksyn 2018 aikana ja siihen vastasi 5 187 lääkäriä.

Opiskelijatutkimus 2017

Lääketieteen opiskelijat toivovat opintoihinsa lisää pienryhmäopetusta ja käytännön harjoittelua. Tieto ilmenee Lääkäriliiton opiskelijatutkimuksesta, jossa selvitettiin perusopetuksen laatua ja resursseja sekä opiskelijoiden kesätöitä.

Tutkimukseen vastasi 2 873 lääketieteen opiskelijaa, jotka olivat opiskelleet 1–5 vuotta lääketiedettä Suomessa tai ulkomailla.

Opiskelijat kesätyössä lääkärin sijaisena

Lääketieteen tutkinto-opiskelijat ulkomailla

Lääketieteen opiskelijoiden määrä ulkomailla on kasvanut viime vuosina. Kelan opintotukea ulkomaille sai lukuvuonna 2018-2019 yhteensä 1 120 opiskelijaa. Lääkäriliitto tutki vuonna 2017 ulkomaille lähtöön vaikuttaneita tekijöitä ja opiskelijoiden aikeita palata Suomeen. Kyselyyn vastasi 311 opiskelijaa.

Nuorten lääkärien arvioita koulutuksesta

Nuoret lääkärit ovat erittäin tyytyväisiä ammatinvalintaansa, ja tyytyväisyys on kasvanut aikaisempiin vuosiin verrattuna. Lääkäri 2013 -tutkimuksessa tarkastellaan lääkärien näkemyksiä mm. perus- ja jatkokoulutuksesta, urasuunnitelmista, arvomaailmasta sekä ammatti- identiteetistä. Lääkäri 2013 -tutkimus on osa tutkimussarjaa, jota on toteutettu viiden vuoden välein vuodesta 1988 alkaen.

Takaisin