Ammatillinen kehittyminen

Lääkärit haluavat ylläpitää, ajantasaistaa ja lisätä ammattitaitoaan.
Valtaosa lääkäreistä osallistuu täydennyskoulutukseen säännöllisesti. 

Opiskelijatutkimus 2020 käynnistyy 1.9.

Lääkäriliiton Opiskelijatutkimus kartoittaa lääketieteen opiskelijoiden kokemuksia koronapandemian vaikutuksista opinnoissa ja kesätöissä. Lisäksi kysely kerää palautetta Medisiinariliiton Kesä 2020 -verkkoseminaareista, joita järjestettiin kesätyössä aloittavien kandien tueksi. Lääkäriliitto toteuttaa tutkimuksen yhdessä Suomen Medisiinariliiton kanssa. Tuloksia julkaistaan loppuvuodesta 2020.

Lisätietoja Opiskelijatutkimuksesta

Tietosuojaseloste

Lääkäri 2018 -tutkimus

Tutkimus on osa vuonna 1988 alkanutta tutkimussarjaa, joka selvittää viiden vuoden välein lääkärien näkemyksiä perus- ja erikoistumiskoulutuksesta, lääkärien ammatti-identiteetistä ja tulevaisuuden urasuunnitelmia. Vuonna 2018 tutkimukseen vastasi 5 187 lääkäriä ja vastausosuus oli 46 prosenttia.

Mitä kollegiaalisuus on?

Lääkäri 2013 -tutkimuksessa 2 720 lääkäriä kertoi näkemyksensä kollegiaalisuudesta. Kysymyksen vastaukset on luokiteltu, analysoitu ja koottu oheiseen raporttiin.

Lääkärien tieteellinen tutkimustyö

Joka kolmas lääkäri osallistuu jollakin tapaa tieteellliseen tutkimustyöhön ja joka neljäs lääkäri on väitellyt. Tiedot käyvät ilmi Lääkäri 2018 -tutkimuksesta, joka selvitti laajasti lääkärien koulutusta. Tutkimus toteutettiin syksyn 2018 aikana ja siihen vastasi 5 187 lääkäriä.

Opiskelijatutkimus 2019 - hyvinvointi ja työkokemukset

Lääkäriliiton Opiskelijatutkimus 2019 selvitti lääketieteen opiskelijoiden hyvinvointia ja työkokemuksia. Lisäksi tutkimuksen kohteena olivat ulkomailla opiskelevien paluuaikeet Suomeen ja opiskelijoiden kokemukset syrjinnästä ja häirinnästä opintojen aikana. Lääkäriliitto toteuttaa tutkimuksen yhdessä Suomen Medisiinariliiton kanssa.

Opiskelijatutkimus 2017 - opetuksen laatu ja resurssit

Lääketieteen opiskelijat toivovat opintoihinsa lisää pienryhmäopetusta ja käytännön harjoittelua. Tieto ilmenee Lääkäriliiton opiskelijatutkimuksesta, jossa selvitettiin perusopetuksen laatua ja resursseja sekä opiskelijoiden kesätöitä.

Tutkimukseen vastasi 2 873 lääketieteen opiskelijaa, jotka olivat opiskelleet 1–5 vuotta lääketiedettä Suomessa tai ulkomailla.

Opiskelijat kesätyössä lääkärin sijaisena

Lääketieteen tutkinto-opiskelijat ulkomailla

Lääketieteen opiskelijoiden määrä ulkomailla on kasvanut viime vuosina. Kelan opintotukea ulkomaille sai lukuvuonna 2018-2019 yhteensä 1 120 opiskelijaa. Lääkäriliitto on tutkinut vuonna 2019 opiskelijoiden aikeita palata Suomeen.

Takaisin