Ammatillinen kehittyminen

Lääkärit haluavat ylläpitää, ajantasaistaa ja lisätä ammattitaitoaan.
Valtaosa lääkäreistä osallistuu täydennyskoulutukseen säännöllisesti. 

Koulutuspaikkakysely 2020

Koulutuspaikkakysely toteutetaan Lääkäriliiton ja Nuorten Lääkärien Yhdistyksen yhteistyönä. Kyselyn tarkoituksena on tarkastella erikoistumiskoulutuksen laatua perehdytyksen, ohjauksen, ammatillisen kasvamisen sekä työympäristön, palkkauksen näkökulmista. Vuoden 2020 kyselyn perusteella vaikuttaa siltä, että erikoistumiskoulutuksen laadussa on tapahtumassa positiivista kehitystä. Toki parantamisen varaa löytyy edelleen. Vuosi 2020 on ollut poikkeuksellinen koronaepidemian vuoksi. Korona ei kuitenkaan ole syksyn vastausten perusteella vaikuttanut työkuormitukseen. Täydennyskoulutuksen määrä sen sijaan on vähentynyt koronan seurauksena.

Kyselyn tulokset löydät täältä.

 

Opiskelijatutkimus 2020

Lääkäriliiton opiskelijatutkimus selvitti lääketieteen opiskelijoiden kokemuksia opinnoissa ja kesätöissä koronapandemian aikana. Tutkimukseen vastasi yli 1 400 lääketieteen opiskelijaa, joista ulkomailla opiskelevia oli 147.

Lääkäri 2018 -tutkimus

Tutkimus on osa vuonna 1988 alkanutta tutkimussarjaa, joka selvittää viiden vuoden välein lääkärien näkemyksiä perus- ja erikoistumiskoulutuksesta, lääkärien ammatti-identiteetistä ja tulevaisuuden urasuunnitelmia. Vuonna 2018 tutkimukseen vastasi 5 187 lääkäriä ja vastausosuus oli 46 prosenttia.

Mitä kollegiaalisuus on?

Lääkäri 2013 -tutkimuksessa 2 720 lääkäriä kertoi näkemyksensä kollegiaalisuudesta. Kysymyksen vastaukset on luokiteltu, analysoitu ja koottu oheiseen raporttiin.

Lääkärien tieteellinen tutkimustyö

Joka kolmas lääkäri osallistuu jollakin tapaa tieteellliseen tutkimustyöhön ja joka neljäs lääkäri on väitellyt. Tiedot käyvät ilmi Lääkäri 2018 -tutkimuksesta, joka selvitti laajasti lääkärien koulutusta. Tutkimus toteutettiin syksyn 2018 aikana ja siihen vastasi 5 187 lääkäriä.

Opiskelijatutkimus 2019

Lääkäriliiton Opiskelijatutkimus 2019 selvitti lääketieteen opiskelijoiden hyvinvointia ja työkokemuksia. Lisäksi tutkimuksen kohteena olivat ulkomailla opiskelevien paluuaikeet Suomeen ja opiskelijoiden kokemukset syrjinnästä ja häirinnästä opintojen aikana. Lääkäriliitto toteuttaa tutkimuksen yhdessä Suomen Medisiinariliiton kanssa.

Opiskelijatutkimus 2017 - opetuksen laatu ja resurssit

Lääketieteen opiskelijat toivovat opintoihinsa lisää pienryhmäopetusta ja käytännön harjoittelua. Tieto ilmenee Lääkäriliiton opiskelijatutkimuksesta, jossa selvitettiin perusopetuksen laatua ja resursseja sekä opiskelijoiden kesätöitä.

Tutkimukseen vastasi 2 873 lääketieteen opiskelijaa, jotka olivat opiskelleet 1–5 vuotta lääketiedettä Suomessa tai ulkomailla.

Opiskelijat kesätyössä lääkärin sijaisena

Lääketieteen tutkinto-opiskelijat ulkomailla

Lääketieteen opiskelijoiden määrä ulkomailla on kasvanut viime vuosina. Kelan opintotukea ulkomaille sai lukuvuonna 2020-2021 yhteensä 1 198 opiskelijaa. Lääkäriliitto on tutkinut viimeksi vuonna 2020 opiskelijoiden aikeita palata Suomeen.

Takaisin