Ammatillinen kehittyminen

Lääkärit haluavat ylläpitää, ajantasaistaa ja lisätä ammattitaitoaan.
Valtaosa lääkäreistä osallistuu täydennyskoulutukseen säännöllisesti. 

Opiskelijatutkimus 2022

Opiskelijatutkimuksessa selvitettiin lääketieteen opiskelijoiden kokemuksia opintojen laadusta ja resursseista. Lääketieteen opiskelijat toivovat pienempiä opetusryhmiä, enemmän potilaskohtaamisia ja erilaisten
toimenpiteiden harjoittelua. Lisäksi kysely keräsi tietoa opiskelijoiden kesätöistä terveydenhuollossa. Lääkäriliitto toteutti tutkimuksen yhdessä Suomen Medisiinariliiton kanssa. Tuloksia julkaistaan kevään 2023 aikana.

 

Koulutuspaikkakyselyt 2017-2021 - trendit

Vuonna 2022 Koulutuspaikkakyselyissä kerättyn tiedon hyödyntämistä syvennettiin yhdistämällä vuosien 2017-2021 aineistot. Tarkoituksena oli tuottaa näkymä suositteluarvion kehitykseen aikavälillä 2017-2021 ja esitellä tekijöitä, jotka ovat olleet yhteydessä suositteluarvioon.

Tulokset löytyvät täältä.

Koulutuspaikkakysely 2021

Koulutuspaikkakysely toteutetaan Lääkäriliiton ja Nuorten Lääkärien Yhdistyksen yhteistyönä. Kyselyn tarkoituksena on tarkastella erikoistumiskoulutuksen laatua perehdytyksen, ohjauksen, ammatillisen kasvamisen sekä työympäristön, palkkauksen näkökulmista.

Vuoden 2021 Koulutuspaikkakyselyssä syvennettiin mm. perehdytykseen liittyviä kysymyksiä. Kyselyyn vastanneista kolmannes kertoo perehdytyksen kestäneen vain korkeintaan yhden työpäivän. Vastaajista 35 % arvioi perehdytyksensä olleen heikolla tai tyydyttävällä tasolla. Lopen uupunut työssään kerran viikossa tai useammin raportoi olevansa joka viides vastaajista. Lukema on samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Huonoksi arvioidun perehdytyksen on jo sarjan aiemmissa tutkimuksessa havaittu olevan yhteydessä työuupumukseen. Perehdytykseen panostamalla vaikuttaisi siis olevan mahdollista parantaa myös työhyvintointia.

Lisää mielenkiintoisia tuloksia löytyy täältä.

 

Opiskelijatutkimus 2020

Lääkäriliiton opiskelijatutkimus selvitti lääketieteen opiskelijoiden kokemuksia opinnoissa ja kesätöissä koronapandemian aikana. Tutkimukseen vastasi yli 1 400 lääketieteen opiskelijaa, joista ulkomailla opiskelevia oli 147.

Lääkäri 2018 -tutkimus

Tutkimus on osa vuonna 1988 alkanutta tutkimussarjaa, joka selvittää viiden vuoden välein lääkärien näkemyksiä perus- ja erikoistumiskoulutuksesta, lääkärien ammatti-identiteetistä ja tulevaisuuden urasuunnitelmia. Vuonna 2018 tutkimukseen vastasi 5 187 lääkäriä ja vastausosuus oli 46 prosenttia.

Mitä kollegiaalisuus on?

Lääkäri 2013 -tutkimuksessa 2 720 lääkäriä kertoi näkemyksensä kollegiaalisuudesta. Kysymyksen vastaukset on luokiteltu, analysoitu ja koottu oheiseen raporttiin.

Lääkärien tieteellinen tutkimustyö

Joka kolmas lääkäri osallistuu jollakin tapaa tieteellliseen tutkimustyöhön ja joka neljäs lääkäri on väitellyt. Tiedot käyvät ilmi Lääkäri 2018 -tutkimuksesta, joka selvitti laajasti lääkärien koulutusta. Tutkimus toteutettiin syksyn 2018 aikana ja siihen vastasi 5 187 lääkäriä.

Opiskelijatutkimus 2019

Lääkäriliiton Opiskelijatutkimus 2019 selvitti lääketieteen opiskelijoiden hyvinvointia ja työkokemuksia. Lisäksi tutkimuksen kohteena olivat ulkomailla opiskelevien paluuaikeet Suomeen ja opiskelijoiden kokemukset syrjinnästä ja häirinnästä opintojen aikana. Lääkäriliitto toteuttaa tutkimuksen yhdessä Suomen Medisiinariliiton kanssa.

Opiskelijatutkimus 2017 - opetuksen laatu ja resurssit

Lääketieteen opiskelijat toivovat opintoihinsa lisää pienryhmäopetusta ja käytännön harjoittelua. Tieto ilmenee Lääkäriliiton opiskelijatutkimuksesta, jossa selvitettiin perusopetuksen laatua ja resursseja sekä opiskelijoiden kesätöitä.

Tutkimukseen vastasi 2 873 lääketieteen opiskelijaa, jotka olivat opiskelleet 1–5 vuotta lääketiedettä Suomessa tai ulkomailla.

Opiskelijat kesätyössä lääkärin sijaisena

Lääketieteen tutkinto-opiskelijat ulkomailla

Lääketieteen opiskelijoiden määrä ulkomailla on kasvanut viime vuosina. Kelan opintotukea ulkomaille sai lukuvuonna 2021 - 2022 yhteensä 1 190 opiskelijaa. Lääkäriliitto seuraa kyselyillä opiskelijoiden aikeita palata Suomeen. Syksyn 2022 kyselyn tulokset julkaistaan vuoden loppuun mennessä.

Takaisin