Lääkärityövoima

Julkaisemme vuosittain tietoja lääkärien lukumäärästä ja työhön sijoittumisesta. Tilastot perustuvat rekisteritietoihin ja lääkäreille kohdistettuihin kyselytutkimuksiin.

Vuoden 2020 lopulla Suomessa asui työikäisiä eli alle 65-vuotiaita lääkäreitä 22 000. Suomessa on noin 6 000 työikäistä lääkäriä enemmän kuin 2000-luvun alussa ja määrän ennakoidaan edelleen kasvavan. Laillistettujen lääkärien kokonaismäärä, sisältäen myös eläköityneet ja ulkomailla olevat lääkärit, on huomattavasti tätä suurempi, yli 30 000 lääkäriä. Suomessa laillistusta voi hakea  muiden EU-maiden kansalaiset, vaikka he eivät jäisi tänne töihin. 

Yliopisto- ja keskussairaalat ovat lääkärien suurimpia työllistäjiä. Niissä toimii yhteensä noin puolet työssä olevista lääkäreistä. Reilu viidennes lääkäreistä työskentelee terveyskeskuksissa. Lähes kaikki vastavalmistuneet lääkärit aloittavat työuraansa julkisessa erikoisairaanhoidossa tai perusterveydenhuollossa. Eläkkeelle siirtyvistä lääkäreistä on noin puolet julkisen sektorin palveluksessa. Lähes 30 % työskentelee yksityisen sektorin lääkäriasemilla ja -keskuksista, lääketeollisuudessa tai erilaisissa säätiöissä tai järjestöissä. Osa lääkäreistä on työssä yliopistoissa sekä valtion virastoissa ja laitoksissa. Päätoimensa lisäksi joka viides lääkäri pitää sivutoimista yksityisvastaanottoa. Neljännes lääkäreistä toimii erilaisissa esihenkilötehtävissä.

Lääkäri 2023 -tutkimus: Joka neljäs hyvinvointialueiden lääkäri tekee osa-aikatyötä

Osa-aikaisesti työskentelevien osuus on ollut kasvussa viime vuosina. Lääkärien osa-aikaisen työskentelyn taustalla on useita syitä. Kevään 2023 kyselyssä hyvinvointialueiden lääkärien yleisin syy osa-aikatyöhön oli työkuormituksen keventäminen. Tiedot ovat ennakkotuloksia Lääkäri 2023 -tutkimuksesta, joka tehtiin keväällä 2023. Tutkimukseen osallistui yhteensä 6 384 lääkäriä.

Lääkärit työmarkkinoilla

Lääkäriliitto selvitti Työmarkkinatutkimuksella 2022 lääkärien sijoittumista eri toimipaikkoihin ja tehtäviin sekä palkkausta ja ansioita näissä tehtävissä. Muita tutkimuksen aiheita olivat yksityislääkärien vastaanottotoiminnan tiedot, kouluttajina toimivien lääkärien määrä ja koulutustehtävien sisältö, täydennyskoulutuksen määrä vuonna 2022 ja lääkärien näkemykset hyvinvointialueuudistuksesta. Tutkimukseen osallistuivat alle 70-vuotiaat lääkärit ja siihen vastasi yhteensä 4 053 lääkäriä. Tutkimuksen tiedonkeruun toteutti Taloustutkimus. Tuloksia lääkärien näkemyksistä hyvinvointialueuudistuksesta julkaistaan myöhemmin tänä vuonna.

Terveyskeskusten lääkäritilanne 2022 -tutkimus

Terveyskeskusten lääkärivaje on kasvoi hieman edelliseen vuoteen verrattuna. Tutkimuspäivänä oli hoitamatta 325 lääkärin tehtävää (8,0 %), joihin oli haettu tekijää, mutta ei oltu saatu.

Terveyskeskusten johtavien lääkärien näkemyksiä keinoista parantaa terveyskeskuslääkärien rekrytointia ja työn houkuttelevuutta

Aiemmin julkaistuja tietoja lääkärityövoimasta:

 

Takaisin