Lääkärityövoima

Julkaisemme vuosittain tietoja lääkärien lukumäärästä ja työhön sijoittumisesta. Tilastot perustuvat rekisteritietoihin ja lääkäreille kohdistettuihin kyselytutkimuksiin.

Tilastoja lääkäreistä

Vuoden 2018 lopulla Suomessa asuvien lääkärien määrä oli noin 27 300 lääkäriä, joista työikäisiä eli alle 65-vuotiaita oli noin 21 100. Suomessa on 3,8 lääkäriä tuhatta asukasta kohden. Maassamme on noin 5000 työikäistä lääkäriä enemmän kuin 2000-luvun alussa. Noin puolet työikäisistä lääkäreistä työskentelee päätoimisesti sairaaloissa ja neljännes terveyskeskuksissa. Yksityisillä lääkäriasemilla ja -keskuksissa toimivia on 16 %.  

Terveyskeskusten lääkäritilanne lokakuussa 2019

Lääkärivaje on kasvanut. 2.10.2019 terveyskeskuksissa oli hoitamatta 296,5 lääkärin tehtävää, mikä oli 7,5 % kaikista tehtävistä ja 1,8 %-yksikköä enemmin kuin edellisenä vuonna.

Lääkäritilanteessa on alueellisia eroja. Yli 10 % lääkärivaje oli Kymenlaakson, Etelä-Karjalan, Pohjois-Karjalan, Etelä-Savon, Vaasan, Kainuun ja Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiireissä.

Sijaisten määrä on laskenut verrattuna edelliseen vuoteen. Myös johtavien lääkärien arvioit sijaisten saatavuudesta ovat heikentyneet.

Tutkimuslomake 2019

Tutkimuslomake 2020

Erikoislääkäriennusteet

Lääkäriliitto on julkaissut uudet erikoisalakohtaiset lääkärimääräennusteet vuoteen 2030. Lääkärimäärät ovat kehittymässä eri suuntiin eri aloilla. Katso tulokset ja erikoisalakohtaista tilastotietoa.

Erikoisalakohtaiset tiedot:

Lue lisää Erikoislääkäri (2/2015) ja Nuori Lääkäri (3/2015) lehdistä.

Aiemmin julkaistuja tietoja työvoimasta:

Selvityksiä erikoislääkäritarpeesta ja -koulutuksesta erva-alueilla:

Lääkärilaskurilla tietoja lääkäreistä

Lääkärilaskurilla voit tehdä taulukoita työikäisistä Suomessa asuvista lääkäreistä mm. seuraavien muuttujien suhteen:

  • ikä, sukupuoli, sairaanhoitopiiri, erikoisala

Rajaa aloitussivulla hakuehdot ja ohjelma kokoaa tietojen pohjalta taulukon, jonka voit siirtää oman tietokoneesi taulukko-ohjelmaan.

Takaisin