Lääkärityövoima

Julkaisemme vuosittain tietoja lääkärien lukumäärästä ja työhön sijoittumisesta. Tilastot perustuvat rekisteritietoihin ja lääkäreille kohdistettuihin kyselytutkimuksiin.

Terveyskeskusten lääkäritilanne lokakuussa 2019

Lääkärivaje on kasvanut. 2.10.2019 terveyskeskuksissa oli hoitamatta 296,5 lääkärin tehtävää, mikä oli 7,5 % kaikista tehtävistä ja 1,8 %-yksikköä enemmin kuin edellisenä vuonna.

Lääkäritilanteessa on alueellisia eroja. Yli 10 % lääkärivaje oli Kymenlaakson, Etelä-Karjalan, Pohjois-Karjalan, Etelä-Savon, Vaasan, Kainuun ja Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiireissä.

Sijaisten määrä on laskenut verrattuna edelliseen vuoteen. Myös johtavien lääkärien arvioit sijaisten saatavuudesta ovat heikentyneet.

Tutkimuslomake

Terveyskeskusten lääkäritilanne lokakuussa 2018

Terveyskeskuksissa oli täyttämättä 227,5 lääkärintehtävää, joka on 5,7 % kaikista tehtävistä. Lääkärivajetta ei ollut lainkaan 60 %:ssa terveyskeskuksista. Näiden väestöpohja oli n. 1,9 miljoonaa asukasta. Kyselyyn vastasi kaikki Suomen terveyskeskukset, joita oli yhteensä 149.

Tilastoja lääkäreistä

Erikoislääkäriennusteet

Lääkäriliitto on julkaissut uudet erikoisalakohtaiset lääkärimääräennusteet vuoteen 2030. Lääkärimäärät ovat kehittymässä eri suuntiin eri aloilla. Katso tulokset ja erikoisalakohtaista tilastotietoa.

Erikoisalakohtaiset tiedot:

Lue lisää Erikoislääkäri (2/2015) ja Nuori Lääkäri (3/2015) lehdistä.

Aiemmin julkaistuja tietoja työvoimasta:

Selvityksiä erikoislääkäritarpeesta ja -koulutuksesta erva-alueilla:

Lääkärilaskurilla tietoja lääkäreistä

Lääkärilaskurilla voit tehdä taulukoita työikäisistä Suomessa asuvista lääkäreistä mm. seuraavien muuttujien suhteen:

  • ikä, sukupuoli, sairaanhoitopiiri, erikoisala

Rajaa aloitussivulla hakuehdot ja ohjelma kokoaa tietojen pohjalta taulukon, jonka voit siirtää oman tietokoneesi taulukko-ohjelmaan.

Takaisin