Lääkärityövoima

Julkaisemme vuosittain tietoja lääkärien lukumäärästä ja työhön sijoittumisesta. Tilastot perustuvat rekisteritietoihin ja lääkäreille kohdistettuihin kyselytutkimuksiin.

Terveyskeskusten lääkäritilanne 2022 -tutkimus

Terveyskeskusten lääkärivaje on hieman kohonnut verrattuna edelliseen vuoteen.  5.10.2022 oli hoitamatta 325 lääkärin tehtävää, joihin oli haettu tekijää, mutta ei oltu saatu. Tämä oli 8,0 % kaikista tehtävistä. Lisäksi hoitamatta oli 97,5 tehtävää, joihin ei pyrittykään hakemaan tekijää. Tutkimuspäivänä työssä olleiden vakituisten viranhaltioiden määrä on jatkanut laskua. Sijaisten määrä on hieman kasvanut edellisestä vuodesta, kuten myös ostopalveluiden ja ulkoistusten osuus.

Lääkäritilanteessa on alueellisia eroja. Yli 10 %:n lääkärivaje oli Etelä-Pohjanmaan, Vaasan, Etelä-Savon, Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Itä-Savon, Etelä-Karjalan ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiireissä.

Tulospaketti

Terveyskeskuslista

Ulkoistukset

Hyvinvointialueuudistukseen liittyvät kysymykset

 

Työmarkkinatutkimuksen tiedonkeruu on päättynyt

Tutkimukseen vastasi yhteensä 4 053 lääkäriä. Tuloksia raportoidaan kevään 2023 aikana.

Työmarkkinatutkimus tuottaa tietoa lääkärien sijoittumisesta eri toimipaikkoihin ja tehtäviin sekä palkkauksesta ja ansioista näissä tehtävissä. Tutkimuksen muita aiheita ovat yksityislääkärien vastaanottotoiminnan tiedot, kouluttajina toimivien lääkärien määrä ja koulutustehtävien sisältö, täydennyskoulutuksen määrä vuonna 2022 ja lääkärien näkemykset hyvinvointialueuudistuksesta. Tutkimukseen kutsuttiin alle 70-vuotiaat lääkärit. Tutkimuksen aineiston keräsi Taloustutkimus.

Terveyskeskusten lääkäritilanne 2021 -tutkimus: Lääkärivaje ennallaan

Tutkimus selvitti perusterveydenhuollon lääkärin virkojen, toimien ja tehtävien lukumäärää ja täyttötilannetta tutkimuspäivänä 6.10.2021. Kyselyyn vastasivat terveyskeskusten johtavat lääkärit.

Lääkärivaje on pysytellyt samalla tasolla kuin kahtena edellisenä vuonna. Terveyskeskuksissa oli hoitamatta 297,5 tehtävää (7,4 %). Lisäksi hoitamatta oli 105 tehtävää, joihin ei pyrittykään hakemaan tekijää (esim. lyhytaikaisia poissaoloja). Lisävakanssien tarpeeksi arvioitiin 203,5 vakanssia, joka on 5 % vakanssien kokonaismäärästä.

Tutkimuspäivänä paikalla olleiden vakituisten viranhaltijoiden määrä oli selvästi alempi, kuin edellisenä vuonna. Sijaisten, ostopalveluiden ja ulkoistusten määrä oli sen sijaan kasvanut.

Kokonaisuudessaan johtavat lääkärit arvioivat lääkäritilanteen heikentyneen jonkin verran edellisestä vuodesta.

Keinoja terveyskeskuslääkärien rekrytointiin ja työn houkuttelevuuden tukemiseen

Terveyskeskusten johtavilta lääkäreiltä on tiedusteltu vuosien 2020 ja 2021 Terveyskeskusten lääkäritilannetutkimusten yhteydessä keinoja terveyskeskuslääkärien rekrytointiin ja työn houkuttelevuuden tukemiseen. Vastausten kooste löytyy täältä.

Tilastoja lääkäreistä

Vuoden 2018 lopulla Suomessa asuvien lääkärien määrä oli noin 27 300 lääkäriä, joista työikäisiä eli alle 65-vuotiaita oli noin 21 100. Suomessa on 3,8 lääkäriä tuhatta asukasta kohden. Maassamme on noin 5000 työikäistä lääkäriä enemmän kuin 2000-luvun alussa. Noin puolet työikäisistä lääkäreistä työskentelee päätoimisesti sairaaloissa ja neljännes terveyskeskuksissa. Yksityisillä lääkäriasemilla ja -keskuksissa toimivia on 16 %.  

Aiemmin julkaistuja tietoja työvoimasta:

 

Takaisin