Lääkärityövoima

Julkaisemme vuosittain tietoja lääkärien lukumäärästä ja työhön sijoittumisesta. Tilastot perustuvat rekisteritietoihin ja lääkäreille kohdistettuihin kyselytutkimuksiin.

Terveyskeskusten lääkäritilanne 2021 -tutkimus: Lääkärivaje ennallaan

Tutkimus selvitti perusterveydenhuollon lääkärin virkojen, toimien ja tehtävien lukumäärää ja täyttötilannetta tutkimuspäivänä 6.10.2021. Kyselyyn vastasivat terveyskeskusten johtavat lääkärit.

Lääkärivaje on pysytellyt samalla tasolla kuin kahtena edellisenä vuonna. Terveyskeskuksissa oli hoitamatta 297,5 tehtävää (7,4 %). Lisäksi hoitamatta oli 105 tehtävää, joihin ei pyrittykään hakemaan tekijää (esim. lyhytaikaisia poissaoloja). Lisävakanssien tarpeeksi arvioitiin 203,5 vakanssia, joka on 5 % vakanssien kokonaismäärästä.

Tutkimuspäivänä paikalla olleiden vakituisten viranhaltijoiden määrä oli selvästi alempi, kuin edellisenä vuonna. Sijaisten, ostopalveluiden ja ulkoistusten määrä oli sen sijaan kasvanut.

Kokonaisuudessaan johtavat lääkärit arvioivat lääkäritilanteen heikentyneen jonkin verran edellisestä vuodesta.

Keinoja terveyskeskuslääkärien rekrytointiin ja työn houkuttelevuuden tukemiseen

Terveyskeskusten johtavilta lääkäreiltä on tiedusteltu vuosien 2020 ja 2021 Terveyskeskusten lääkäritilannetutkimusten yhteydessä keinoja terveyskeskuslääkärien rekrytointiin ja työn houkuttelevuuden tukemiseen. Vastausten kooste löytyy täältä.

Tilastoja lääkäreistä

Vuoden 2018 lopulla Suomessa asuvien lääkärien määrä oli noin 27 300 lääkäriä, joista työikäisiä eli alle 65-vuotiaita oli noin 21 100. Suomessa on 3,8 lääkäriä tuhatta asukasta kohden. Maassamme on noin 5000 työikäistä lääkäriä enemmän kuin 2000-luvun alussa. Noin puolet työikäisistä lääkäreistä työskentelee päätoimisesti sairaaloissa ja neljännes terveyskeskuksissa. Yksityisillä lääkäriasemilla ja -keskuksissa toimivia on 16 %.  

Aiemmin julkaistuja tietoja työvoimasta:

 

Takaisin