Raportit

Tälle sivulle on koottu Lääkäriliiton työryhmien raportteja.

Lääkäriliiton medikalisaatiotyöryhmän loppuraportti

Lääkäriliiton hallitus päätti kokouksessaan 15.11.2018 perustaa Medikalisaatiotyöryhmän toimikaudeksi 1.1.–31.12.2019. Liiton strategiassa 2018–2022 medikalisoituminen mainitaan yhtenä toimintaympäristön merkittävänä muutostekijänä.

Työryhmän tehtäväksi annettiin selvittää medikalisaatiokäsitteen eri ulottuvuuksia, kartoittaa medikalisaatio-kehityksen vaikutuksia lääkärin työhön ja terveydenhuoltoon sekä tehdä ehdotuksia Lääkäriliiton linjauksiksi.

Medikalisaatiotyöryhmän loppuraportti (pdf)

Lääkäri väkivallan tai vainon kohteena –työryhmäraportti

Lääkäri väkivallan tai vainon kohteena –työryhmäraportti käsiteltiin Lääkäriliiton hallituksessa 21.9.2018 ja merkittiin laadittu raportti kiitoksin tiedoksi jatkosuunnittelun pohjaksi.

Lääkäri väkivallan tai vainon kohteena –työryhmäraportti (pdf)

Lääkäriliiton koulutuspoliittinen ja työvoimapoliittinen ohjelma

Lääkäriliiton työvoimapoliittisen ohjelman tavoitteena on linjata työvoimapoliittista toimintaa vuoteen 2017 ulottuvan strategiakauden aikana. Samanaikaisesti on valmisteltu Lääkäriliiton koulutuspoliittinen ohjelma. Nämä kaksi ohjelmaa täydentävät toisiaan.

Lääkäriliiton koulutuspoliittinen ohjelma (pdf)

Lääkäriliiton työvoimapoliittinen ohjelma (pdf)

Valtion lääkärien edunvalvonnallisen työryhmän loppuraportti

Lääkäriliiton hallitus asetti joulukuussa 2013 työryhmän, jonka tehtävänä oli selvittää ja kartoittaa valtiolla työskentelevien lääkärien edunvalvonnalliset ongelmat ja laatia suunnitelma sekä linjata parannusehdotukset siitä, miten edunvalvontaa jatkossa valtiosektorilla kehitetään. Loppuraportti hyväksyttiin joulukuussa 2014.

Valtion lääkärien edunvalvonnallisen työryhmän loppuraportti (pdf)

Yksityisen sektorin lääkärien edunvalvonnallisen työryhmän loppuraportti, lokakuu 2016

Yksityisen sektorin lääkärien edunvalvonnallisen työryhmän loppuraportti

Yliopistosektorin lääkärien edunvalvonnallisen työryhmän loppuraportti

Lääkäriliiton hallitus asetti kesäkuussa 2015 työryhmän selvittämään ja kartoittamaan yliopistoissa työskentelevien lääkärien, tutkijoiden, opettajien ja professorien, edunvalvonnan kehittämistä ja suunnittelua. Työryhmän tehtävänä oli selvittää ja kartoittaa yliopistoissa työskentelevien lääkärien edunvalvonnalliset ongelmat ja laatia suunnitelma sekä linjata parannusehdotukset siitä, miten edunvalvontaa jatkossa yliopistosektorilla hoidettaisiin ja kehitettäisiin. Loppuraportti hyväksyttiin lokakuussa 2016.

Yliopistosektorin lääkärien edunvalvonnallisen työryhmän loppuraportti (pdf)

Lisätietoja

Jaana Heinonen Hallintojohtaja Puh. 040 7241072 jaana.heinonen@laakariliitto.fi
Takaisin