Lääkäriliiton julkaisemat kirjat

Lisätietoja

Jaana Heinonen
Hallintojohtaja
Puh. 09 3930740
wnnan.urvabara@ynnxnevyvvggb.sv

Toiminnot

Lääkäriliitto julkaisee mm. historiaan ja etiikkaan liittyviä teoksia sekä Lääkärimatrikkelia.


Lääkärin etiikka 2013

Kirja sisältää filosofisia asiantuntija-artikkeleita ja Suomen Lääkäriliiton eettisen neuvottelukunnan kannanottoja. Kirjassa annetaan työkaluja lääkärin päätöksentekoon ja kuvataan eettisesti perusteltuja ratkaisumalleja. Tavoitteena on esittää selkeä, perusteltu ja lääkäriprofession yhteinen näkemys siitä, miten lääkärin etiikan perusperiaatteet soveltuvat suomalaisen terveydenhuollon todellisuuteen.

Lääkärin etiikka 2013 (pdf)

Läkaretik

Läkaretik består av en mängd artiklar som författats av olika sakkunniga. Förbundets etiska delegation har godkänt de etiska riktlinjerna. Läkaretik är avsedd att ge läkarna en handräckning i deras praktiska arbete.

Läkaretik 2013 (pdf)

Suomen lääkärit 2012 -matrikkeli

Vuonna 2013 ilmestynyt lääkärimatrikkeli on laajempi ja kattavampi kuin koskaan ennen. Kirjasta löytyvät lääkärien koulutustiedot ja työhistoriat, julkaisujen aihepiirit ja huomionosoitukset. Monet esittelevät myös luottamustehtävänsä, harrastuksensa ja perhetietonsa.

Hinta on jäsenille 178 euroa. Lääkäreille, jotka eivät ole Lääkäriliiton jäseniä, hinta on 212 euroa. Yrityksille ja yksityishenkilöille, jotka eivät ole lääkäreitä, hinta on 275 euroa. Jäsen saa tilata yhden kappaleen jäsenhinnalla. Matrikkelitilaukset voi lähettää osoitteeseen lomaketilaukset@laakariliitto.fi.

Historiateos - Vapaus, terveys, toveruus - Lääkärit Suomessa 1910-2010

Suomen Lääkäriliiton julkaisemassa historiateoksessa "Vapaus, terveys, toveruus" käsitellään lääkärien historiaa Suomessa 1900-luvun alusta tähän päivään.

Kirjan päätoimittaja FM Samu Nyström on kirjoittanut Lääkäriliiton historiaa, lääkärien terveyspolitiikkaa ja kriisiaikoja koskevat luvut. FM Sari Aalto on käsitellyt osuudessaan lääkärien yhteisöllisyyttä ja opintoja, FM Oona Ilmolahti lääkärien työtä ja FT Ilkka Levä työmarkkinakokemusta.

Upea kuvitettu juhlakirja (527 s.) suomalaisen lääkärikunnan historiasta jaetaan nyt ilmaiseksi. Kirjan voi tilata Lääkärikompassin julkaisu- ja kirjamyynnistä.

Ruotsi-Suomen ensimmäinen lääkärikirja

Lääkäriliitto on julkaissut suomennoksen Ruotsi-Suomen ensimmäisestä lääkärikirjasta Een Nyttigh Läkere Book vuodelta 1578. Vaativan käännöstyön on tehnyt lääkintöneuvos Sakari Härö. Alkuperäisteoksen kirjoittaja oli Ruotsin ensimmäinen lääketieteen tohtori Benedictus Olai (alkuaan Bengt Olsson).

Suomennos on julkaistu vuonna 2008. Sivuja 278. Hinta 12 euroa.

Johannes Ekelundin väitöskirjat

Ensimmäinen kokonaan Suomessa lääketieteen opintonsa suorittanut lääkäri oli Johannes Ekelund (1712–1746). Lääkäriliitto on yhteistyössä Turun lääketieteen historian yhdistyksen kanssa julkaissut näköispainoksen hänen väitöskirjoistaan, jotka koskevat Kupittaan terveyslähteen vettä (1741) sekä epideemistä katarrikuumetta (1742).

Kirjaan (104 s.) sisältyvät molemmat väitöskirjat sekä latinankielisinä kopioina että suomennettuina. Teos on maksuton.