Vakuutukset

Lääkäriliitto on ottanut Pohjola Vakuutuksesta kaikille jäsenilleen potilasvakuutuksen sekä vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen. Lisäksi liiton jäsenet saavat etuja vakuutuksista useilta eri yhteistyökumppaneilta. Pohjola Vakuutuksen edut muuttuvat talven aikana.

Kirjaudu Fimnet-tunnuksilla, niin saat käyttöösi:

Vakuutusneuvonta

 • Pohjola Vakuutuksen palvelunumero 0303 0303 (vakuutusasiat ma–pe klo 8–22, la 10–16 ja korvausasiat ma klo 9–17, ti–pe klo 9–15)
 • Ifin ja Kalevan palvelunumero 010 19 19 19 (ma–pe 8–20)
 • Mandatum Lifen numero 0200 31100 (ma–to 8–18, pe 8–17)

Jäsenmaksuun kuuluvat vakuutukset

Potilasvakuutus

Kaikilla terveyden- ja sairaanhoitotoimintaa harjoittavilla tulee olla lakisääteinen potilasvakuutus toiminnan yhteydessä sattuvia henkilövahinkoja varten. Potilasvakuutus kattaa Suomessa annetun hoidon ja tutkimuksen. Jos toimit lääkärinä ulkomailla, muista varmistua ja huolehtia vakuutusturvastasi.

Työnantaja huolehtii vakuutuksista työ- ja virkasuhteisille lääkäreille, mutta pää- tai sivutoimisen yksityislääkärin tulee itse huolehtia potilasvakuutuksen ottamisesta. Itsenäisinä ammatinharjoittajina toimiville yksityislääkäreille Lääkäriliiton potilasvakuutus on merkittävä jäsenetu. Lääkäriliiton potilasvakuutus on otettu Pohjola Vakuutuksesta. Yhtiömuotoista toimintaa Lääkäriliiton potilasvakuutus ei kata, vaan yhtiön on itse otettava potilasvakuutus.

Potilasvahinkojen käsittelystä ja korvauksien maksamisesta vastaa Potilasvakuutuskeskus. Tyypillisin vakuutuksesta korvattava vahinko on hoitovahinko, joka on voinut aiheutua potilaan tutkimuksesta tai hoidosta tai niiden laiminlyönnistä. Potilasvahingot korvataan täysimääräisenä, ilman omavastuuta ja ylärajaa.

Potilasvakuutus ei koske hoidon yhteydessä sattuneita omaisuusvahinkoja, mutta ne voidaan korvata Lääkäriliiton kaikille jäsenilleen ottamasta vastuuvakuutuksesta.

Lääkäriliiton potilasvakuutuksen kattavuudesta saat lisätietoja täältä.

Ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus

Lääkäriliitto on ottanut kaikille jäsenilleen Pohjola Vakuutuksesta vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen.Vahinkoasian tulee liittyä vakuutetun toimintaan lääkärin ammatissa, toimessa tai virassa. Vakuutusehdoissa on tarkemmin määritelty korvattavat vahinkotapahtumat. Kirjaudu Fimnet-tunnuksilla ja lue lisää: Vakuutustieto jäsenille.

Lue myös: Liiton oikeusturvavakuutus - kysymyksiä ja vastauksia (Lääkärilehti 3.2.2017)

Vakuutukset, jotka jäsen voi itse ottaa

Lääkäriliitto on neuvotellut jäsenilleen monipuolisia etuja eri yhteistyökumppaneiden vakuutustarjonnasta. Näiden vakuutusten tarkat vakuutusehdot saa suoraan palveluntarjoajilta. Lääkäriliitto ei tee vertailuja vakuutuksista tai tarjoa vakuutusneuvontaa, vaan jäsen voi valita parhaaksi katsomansa vaihtoehdon. Lääkäriliiton jäsenten käyttöön on rakennettu kaksi eri sivustoa vakuutuseduista. Kirjaudu Fimnet-tunnuksilla ja tutustu sivustoihin.

Pohjola Vakuutus

Lääkäriliitto on yhteistyössä Pohjola Vakuutuksen kanssa kehittänyt lääkäreille räätälöityjä vakuutuksia ja sopinut liiton jäsenille annettavista eduista Pohjola Vakuutuksen tarjoamiin vakuutuksiin. Tarkemmat tiedot: Pohjola Vakuutuksen omat sivut Lääkäriliiton jäsenille

Joko sait puhelun Pohjola Vakuutuksesta?

Pohjola Vakuutuksen matkavakuutukset uudistuvat. Jäsenet, joilla on vanhanmallinen vakuutus, ovat saaneet puhelun Pohjola Vakuutuksesta vakuutusten päivittämistä varten kevään 2018 aikana. Uudessa Eurooppalaisen matka- ja matkatavaravakuutuksessa voit muokata vakuutukseen sisältyviä turvia juuri sinulle sopiviksi. Jäsenenä saat uusista vakuutuksista pysyviä etuja, joista voit lukea lisää alta sekä Pohjola Vakuutuksen sivulta Lääkäriliiton jäsenille.

Lääkäriliiton jäsenten erityisedut Eurooppalaisen Matkustajavakuutukseen sekä matkatavaravakuutukseen

Lääkärin tapaturma- ja matkavakuutuksen myynti on päättynyt 31.5.2016. Tuote poistuu Pohjola Vakuutuksen vakuutustarjonnasta ja tilalle vakuutusyhtiö tarjoaa Eurooppalaisen Matkustaja- ja matkatavaravakuutuksen. 1.6.2016 lähtien liiton jäsenille ja samassa taloudessa asuville perheenjäsenille (puoliso ja alle 20-vuotiaat lapset) on tarjolla Eurooppalaisen Matkustajavakuutus ja matkatavaravakuutus, joihin sisällytettävistä eduista Lääkäriliitto on sopinut. Lääkärin tapaturma- ja matkavakuutukset tullaan päättämään aikavälillä 1.6.2017 – 30.4.2018. lähtien eräpäivittäin. Tilalle tarjotaan edellä mainittuja Eurooppalaisen vakuutuksia. Asiasta kerrotaan laskun mukana tulevassa kirjeessä.

Jäsenuutinen 18.10.2017: Muutoksia OP:n vakuutuksiin: matkustaja ja matkatavaravakuutus 

Eurooppalaisen Matkustajavakuutuksen erityisedut

 • 30% pysyvä alennus.
 • Kattaa tapaturmat myös päivittäisessä elinympäristössä, jos vakuutus otetaan sekä ulkomaan että kotimaan matkoja varten.
 • Vakuutuksen saa ilman terveystietojen antamista, jos vakuutettavalla on jo ennestään Lääkärin tapaturma- ja matkavakuutus ja hän ostaa uuden Eurooppalaisen Matkustajavakuutuksen ennen Lääkärin tapaturma- ja matkavakuutuksen päättymispäivää. Näin, vaikka muilta henkilöiltä tietyn pituisilla matkoilla ja tietyssä iässä vaaditaan terveystietoja.
 • Perheenjäsenen osalta edut päättyvät, kun perheenjäsen muuttaa pois samasta taloudesta. Vakuutus ei kuitenkaan pääty.

Eurooppalaisen Matkatavaravakuutuksen erityisedut

 • 10% pysyvä alennus sekä perheen että liiton jäsenen omaan vakuutukseen.
 • Välttämättömyystarvikkeiden lisäksi korvataan vaate- ja asustehankintoja 500 euroon saakka, jos matkustettaessa ennalta sovittuun kokoukseen tai esitelmöintitilaisuuteen kuljetettavaksi jätetyt matkatavarat myöhästyvät.
 • Perhekohtainen matkatavaravakuutus kattaa talouden kaikkien jäsenten matkatavarat. Kun perheenjäsen muuttaa pois taloudesta, matkatavaravakuutus päättyy heti hänen osaltaan.

Tietoa Eurooppalaisen matkavakuutuksista

 • Matkustajavakuutus korvaa esim. matkatapaturman tai matkasairauden hoitokuluja ilman euromääräistä ylärajaa tai omavastuuta, ambulanssilennon Suomeen sekä matkan peruuntumisesta ja keskeytymisestä aiheutuneita kuluja.
 • Matkustajavakuutus on voimassa jopa 100-vuotiaaksi asti.
 • Voit varautua nykyistä turvaasi kattavammin mm. matkojen peruuntumisiin, odottamisiin, menetettyihin matkapäiviin sekä evakuointiuhkiin.
 • Matkavakuutukseen on hyvä liittää matkatavaravakuutus ja vakuutus auttaa, jos esim. matkalaukku, kamera, lompakko tai puhelin rikkoontuu tai varastetaan matkalla.
 • Jos matkatavarat myöhästyvät menomatkalla vähintään kaksi tuntia, korvaa se myös välttämättömien tarvikkeiden hankintakuluja.
 • Sivulta Vahinkoapu löydät lähimmän lääkärin ja saat selkeät ohjeet.
 • Eurooppalaisen matkahätäpalvelusta +358 102 530 011 saat apua suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi 24h.

Miten jäsenedut saa helposti voimaan?

 • Soita Pohjola Vakuutuksen palvelunumeroon 0303 0303
 • Ilmoita, että haluat hyödyntää Lääkäriliiton uudet jäsenedut päättyvän Lääkärin tapaturma- ja matkavakuutuksen tilalle. 
 • Lääkäriliitto ei anna vakuutusneuvontaa eikä tee vakuutusvertailuja.

Lue lisää Matkustajavakuutuksesta ja matkatavaravakuutuksesta Pohjola Vakuutuksen sivuilta.

Lisäturvaa yksityislääkärille

Pohjola Vakuutus myöntää toiminnan keskeytysvakuutuksen itsenäisille ammatinharjoittajille. Keskeytysvakuutuksella voi suojautua niiltä tulonmenetyksiltä, joita omaisuusvahingosta (laitteiden tai muun ammatti-irtaimiston vahingoittuminen) johtuva vastaanoton keskeytyminen aiheuttaa. Keskeytysvakuutukseen voi liittää vapaaehtoisen työkyvyttömyysvakuutuksen, joka antaa lisäturvan lääkärin oman sairauden tai tapaturman varalta.

Jäsenten edut Pohjola Vakuutuksen muista vakuutuksista

Lääkäriliiton jäsen saa lisäetuja Mittaturvavakuutuksiin sekä pysyviä alennuksia mm. omakoti-vakuutukseen ja metsävakuutukseen.

Vahinkovakuutusyhtiö IF

Lääkäriliiton jäsen saa tavallista suuremman alennuksen vakuutusten keskittämisestä Ifiin. Löydät suorat Ifin Lääkäriliiton jäsenille tarjoamat vakuutussivut täältä.

Alle 27-vuotias liiton jäsen saa alennusportaiden mukaisen alennuksen jo yhdellä vakuutuksella.

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva

Lääkäriliiton jäsenille, heidän puolisoilleen ja lapsilleen tarjotaan etuhintaan ryhmähenki- ja tapaturmavakuutusta sekä lasten tapaturmavakuutuspakettia. Vakuutus päättyy kuluvan vakuutuskauden lopussa, jos eroat Lääkäriliitosta.

Ryhmäsampo Primus -henki- ja tapaturmavakuutukset voi ostaa osoitteesta henkivakuutuskuntoon.fi ja Ifin myyntikanavista. Verkosta ostetusta vakuutuksesta saa 10 prosentin alennuksen ensimmäisen vuoden vakuutusmaksuista.

Mandatum Life

Mandatum Life tarjoaa Lääkäriliiton jäsenille alennuksen Vakavan sairauden turva -vakuutuksen normaalihinnoista.

Lisäksi Mandatum Life tarjoaa etuja säästämis- ja varainhoitopalveluista.

Lisätietoja vakuutuksista

Kirjaudu Fimnet-tunnuksilla ja lue lisää: Vakuutustieto jäsenille.

Takaisin