Vakuutukset

Lääkäriliitto on ottanut Pohjola Vakuutuksesta kaikille jäsenilleen potilasvakuutuksen sekä vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen. Lisäksi liiton jäsenet saavat etuja vakuutuksista useilta eri yhteistyökumppaneilta.

Kirjaudu Fimnet-tunnuksilla, niin saat käyttöösi:

Vakuutusneuvonta

 • Pohjola Vakuutuksen palvelunumero 0303 0303 (vakuutusasiat ma–pe klo 8–22, la 10–16 ja korvausasiat ma klo 9–17, ti–pe klo 9–15)
 • Ifin ja Kalevan palvelunumero 010 19 19 19 (ma–pe 8–20)
 • Mandatum Lifen numero 0200 31100 (ma–pe 9–17)


Jäsenmaksuun kuuluvat vakuutukset


Potilasvakuutus

Kaikilla terveyden- ja sairaanhoitotoimintaa harjoittavilla tulee olla lakisääteinen potilasvakuutus toiminnan yhteydessä sattuvia henkilövahinkoja varten. Potilasvakuutus kattaa Suomessa annetun hoidon ja tutkimuksen. Jos toimit lääkärinä ulkomailla, muista varmistua ja huolehtia vakuutusturvastasi.

Työnantaja huolehtii vakuutuksista työ- ja virkasuhteisille lääkäreille, mutta pää- tai sivutoimisen yksityislääkärin tulee itse huolehtia potilasvakuutuksen ottamisesta. Itsenäisinä ammatinharjoittajina toimiville yksityislääkäreille Lääkäriliiton potilasvakuutus on merkittävä jäsenetu. Lääkäriliiton potilasvakuutus on otettu Pohjola Vakuutuksesta. Yhtiömuotoista toimintaa Lääkäriliiton potilasvakuutus ei kata, vaan yhtiön on itse otettava potilasvakuutus.

Potilasvahinkojen käsittelystä ja korvauksien maksamisesta vastaa Potilasvakuutuskeskus. Tyypillisin vakuutuksesta korvattava vahinko on hoitovahinko, joka on voinut aiheutua potilaan tutkimuksesta tai hoidosta tai niiden laiminlyönnistä. Potilasvahingot korvataan täysimääräisenä, ilman omavastuuta ja ylärajaa.

Potilasvakuutus ei koske hoidon yhteydessä sattuneita omaisuusvahinkoja, mutta ne voidaan korvata Lääkäriliiton kaikille jäsenilleen ottamasta vastuuvakuutuksesta.

Lääkäriliiton potilasvakuutuksen kattavuudesta saat lisätietoja täältä.


Ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus

Lääkäriliitto on ottanut kaikille jäsenilleen Pohjola Vakuutuksesta vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen.Vahinkoasian tulee liittyä vakuutetun toimintaan lääkärin ammatissa, toimessa tai virassa. Vakuutusehdoissa on tarkemmin määritelty korvattavat vahinkotapahtumat. Kirjaudu Fimnet-tunnuksilla ja lue lisää: Vakuutustieto jäsenille.

Lue myös: Liiton oikeusturvavakuutus - kysymyksiä ja vastauksia (Lääkärilehti 3.2.2017)

 

Vakuutukset, jotka jäsen voi itse ottaa

Lääkäriliitto on neuvotellut jäsenilleen monipuolisia etuja eri yhteistyökumppaneiden vakuutustarjonnasta. Näiden vakuutusten tarkat vakuutusehdot saa suoraan palveluntarjoajilta. Lääkäriliitto ei tee vertailuja vakuutuksista tai tarjoa vakuutusneuvontaa, vaan jäsen voi valita parhaaksi katsomansa vaihtoehdon. Lääkäriliiton jäsenten käyttöön on rakennettu kaksi eri sivustoa vakuutuseduista. Kirjaudu Fimnet-tunnuksilla ja tutustu sivustoihin.


Pohjola Vakuutus

Lääkäriliitto on yhteistyössä Pohjola Vakuutuksen kanssa sopinut lääkäreille räätälöidyn matkavakuutusratkaisun, joka sisältää matkustaja- ja matkatavaravakuutuksen. Pohjola matkustajavakuutus ja matkatavaravakuutus ovat nykyaikaisia henkilöasiakkaiden matkavakuutuksia, joihin Lääkäriliiton jäsenet saavat erityisetuja.

Jäsenuutinen 18.10.2017: Muutoksia OP:n vakuutuksiin: matkustaja ja matkatavaravakuutus 

Lääkäriliiton jäsenetuna saat seuraavat edut:

 • 30 % pysyvä alennus Pohjola Matkustajavakuutukseen
 • 10 % pysyvä alennus matkatavaravakuutukseen
 • Pohjola Matkustajavakuutus sisältää myös turvan tapaturman varalle päivittäisessä elinympäristössä, kun valitset vakuutuksen kattamaan sekä ulkomaiden matkat että kotimaanmatkat.
 • Ennakolta sovittuun kokoustilaisuuteen tai esitelmöimään matkatessasi korvataan matkatavaravakuutuksen ehdoissa määriteltyjen välttämättömyystarvikkeiden lisäksi vaate- ja asustehankintoja 500 € saakka, kun kuljetettavaksi jätetty matkatavara myöhästyy.

Perheenjäseniesi matkavakuutuksiin hyödynnettävät Lääkäriliiton edut:

 • Pohjola Matkustajavakuutus ovat mahdollisia ottaa jäsenetuineen ja jäsenhintaan puolisollesi sekä samassa taloudessa asuville alle 20-vuotiaille lapsille. Jäsenedut säilyvät niin kauan, kuin perheesjäsenesi asuvat kanssasi samassa taloudessa.
 • Perhekohtainen matkatavaravakuutus kattaa talouden kaikkien jäsenten matkatavarat. Kun perheenjäsenesi muuttaa pois taloudesta, päättyy perheen matkatavaravakuutuksen turva etuineen häneltä.

Liiton jäsenet saavat alennuksia myös muista Pohjola Vakuutuksen tarjoamista vakuutuksia mm. omaisuusvakuutuksista pysyvät alennukset ja kaskovakuutukset alennetuin hinnoin.

Katso lisää Pohjola Vakuutuksen Lääkäriliitolle tekemältä sivulta.

Pohjola Vakuutus tarjoaa Lääkäriliiton jäsenille kuluttoman korotuksen henkivakuutuksen korvausmäärään. Korotuksen suuruus on 60%. Korvausmäärän voi valita 10 000 euron ja 50 000 euron väliltä. Kuluttoman korotuksen suuruus vahvistetaan vuosittain. Henkivakuutuksen myöntää OP-Henkivakuutus.

Vakuutusedut nuorille

18-27-vuotias Pohjola Vakuutuksen etuasiakas saa vakuutuksista 21% alennuksen tai liiton jäsenyyteen perustuvat alennukset. Alennusta saa kaikista Mittaturvan tuotteista, pl. henki- ja työkyvyttömyysvakuutus. Etuasiakkaaksi nuori pääsee, kun hänellä on vakuutuksia kolmesta eri tuoteryhmästä, esimerkiksi koti-, terveys- ja matkustavavakuutus.

Miten jäsenedut saa voimaan?

 • Voit tutustua tarkemmin jäsenetuihin osoitteessa op.fi/laakariliitto
 • Lääkäriliitto ei anna vakuutusneuvontaa eikä tee vakuutusvertailuja.


Vahinkovakuutusyhtiö IF

Lääkäriliiton jäsen saa tavallista suuremman alennuksen vakuutusten keskittämisestä Ifiin. Löydät suorat Ifin Lääkäriliiton jäsenille tarjoamat vakuutussivut täältä.

Alle 27-vuotias liiton jäsen saa alennusportaiden mukaisen alennuksen jo yhdellä vakuutuksella.


Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva

Lääkäriliiton jäsenille, heidän puolisoilleen ja lapsilleen tarjotaan etuhintaan ryhmähenki- ja tapaturmavakuutusta sekä lasten tapaturmavakuutuspakettia. Vakuutus päättyy kuluvan vakuutuskauden lopussa, jos eroat Lääkäriliitosta.

Ryhmäsampo Primus -henki- ja tapaturmavakuutukset voi ostaa osoitteesta henkivakuutuskuntoon.fi ja Ifin myyntikanavista. Verkosta ostetusta vakuutuksesta saa 10 prosentin alennuksen ensimmäisen vuoden vakuutusmaksuista.


Mandatum Life

Mandatum Life tarjoaa Lääkäriliiton jäsenille alennuksen Vakavan sairauden turva -vakuutuksen normaalihinnoista.

Lisäksi Mandatum Life tarjoaa etuja säästämis- ja varainhoitopalveluista.


Lisätietoja vakuutuksista

Kirjaudu Fimnet-tunnuksilla ja lue lisää: Vakuutustieto jäsenille.

Takaisin