Lääkäriliiton julkaisemat kirjat

Lääkäriliitto julkaisee mm. historiaan ja etiikkaan liittyviä teoksia sekä Lääkärimatrikkelia.

Lääkärin etiikka 2021

Kirja sisältää filosofisia asiantuntija-artikkeleita ja Suomen Lääkäriliiton eettisen neuvottelukunnan kannanottoja. Kirjassa annetaan työkaluja lääkärin päätöksentekoon ja kuvataan eettisesti perusteltuja ratkaisumalleja. Tavoitteena on esittää selkeä, perusteltu ja lääkäriprofession yhteinen näkemys siitä, miten lääkärin etiikan perusperiaatteet soveltuvat suomalaisen terveydenhuollon todellisuuteen.

Jos haluat painetun kirjan, voit tilata sen Lääkärikompassin kirjamyynnistä. Hinta on jäsenille 25 euroa. Kirjaa painatetaan tilausten mukaan, joten sen saamisessa voi kestää jonkin aikaa. Verkkojulkaisua pyritään pitämään aiempaa tiheämmin ajan tasalla.

Lääkärin etiikka -kirja verkossa

Läkaretik

Läkaretik består av en mängd artiklar som författats av olika sakkunniga. Förbundets etiska delegation har godkänt de etiska riktlinjerna. Läkaretik är avsedd att ge läkarna en handräckning i deras praktiska arbete.

Boken kommer att publiceras på våren 2021.

Suomen lääkärit 2017 -matrikkeli

Vuoden 2017 lääkärimatrikkeliin on antanut tietonsa ennätysmäärä lääkäreitä. Kirjasta löytyvät lääkärien koulutustiedot ja työhistoriat, julkaisujen aihepiirit ja huomionosoitukset. Monet esittelevät myös luottamustehtävänsä, harrastuksensa ja perhetietonsa.

Matrikkeli julkaistaan painetun version lisäksi sähköisenä e-kirjana. Painetun version tilannut jäsen saa käyttöönsä myös e-kirjan. On mahdollista tilata myös pelkästään sähköinen versio. Tällöin hinta on sama kuin painetussa versiossa. Linkki Suomen Lääkärit 2017 e-kirjaan on tämän sivun oikeassa sivupalkissa.

Matrikkelin voit tilata Lääkärikompassin kirjamyynnistä. Hinta on jäsenille 190 euroa. Lääkäreille, jotka eivät ole Lääkäriliiton jäseniä sekä yrityksille ja yksityishenkilöille hinta on 220 euroa. Ei-jäsenet voivat tilata ainoastaan painetun matrikkelin.

Historiateos - Vapaus, terveys, toveruus - Lääkärit Suomessa 1910-2010

Suomen Lääkäriliiton julkaisemassa historiateoksessa "Vapaus, terveys, toveruus" käsitellään lääkärien historiaa Suomessa 1900-luvun alusta tähän päivään. (Satavuotisjuhlakirja)

Kirjan päätoimittaja FM Samu Nyström on kirjoittanut Lääkäriliiton historiaa, lääkärien terveyspolitiikkaa ja kriisiaikoja koskevat luvut. FM Sari Aalto on käsitellyt osuudessaan lääkärien yhteisöllisyyttä ja opintoja, FM Oona Ilmolahti lääkärien työtä ja FT Ilkka Levä työmarkkinakokemusta.

Upea kuvitettu juhlakirja (527 s.) suomalaisen lääkärikunnan historiasta on maksuton. Kirjan voi tilata Lääkärikompassin julkaisu- ja kirjamyynnistä.

Johannes Ekelundin väitöskirjat

Ensimmäinen kokonaan Suomessa lääketieteen opintonsa suorittanut lääkäri oli Johannes Ekelund (1712–1746). Lääkäriliitto on yhteistyössä Turun lääketieteen historian yhdistyksen kanssa julkaissut näköispainoksen hänen väitöskirjoistaan, jotka koskevat Kupittaan terveyslähteen vettä (1741) sekä epideemistä katarrikuumetta (1742).

Kirjaan (104 s.) sisältyvät molemmat väitöskirjat sekä latinankielisinä kopioina että suomennettuina. Teos on maksuton.

Ruotsi-Suomen ensimmäinen lääkärikirja

Lääkäriliitto on julkaissut suomennoksen Ruotsi-Suomen ensimmäisestä lääkärikirjasta Een Nyttigh Läkere Book vuodelta 1578. Vaativan käännöstyön on tehnyt lääkintöneuvos Sakari Härö. Alkuperäisteoksen kirjoittaja oli Ruotsin ensimmäinen lääketieteen tohtori Benedictus Olai (alkuaan Bengt Olsson).

Suomennos on julkaistu vuonna 2008. Sivuja 278. Hinta 12 euroa. 
 

Sata tarinaa nuorelle lääkärille

Lääkärilehden sivuille on koottu artikkelisarja Sata tarinaa nuorelle lääkärille. Osa tarinoista löytyy myös painetusta versiosta, joka jaetaan valmistuville lääkäreille.

 

Huom: maksullisten julkaisujen tilauksiin lisätään toimituskulu 3€.

Takaisin