Lääkärin etiikka

Lukijalle

Lääkärin etiikka -kirjan kahdeksanteen painokseen on lisätty useita esillä olleita lääkärin ja terveydenhuollon etiikkaan liittyviä aiheita. Aiemmat tekstit on päivitetty ja vuoden 2020 loppuun mennessä tehdyt lakimuutokset on huomioitu. Edelliseen painokseen lisätyt suun terveydenhuollon osiot on ajantasaistettu. Lääkäreille ja hammaslääkäreille yhteisiä eettisiä kysymyksiä on käsitelty myös muissa kirjan artikkeleissa. Tapauskuvaukset on arvioitu ja tarvittaessa uudistettu. Lisälukemistoja on laajennettu. Edelleen kirja jakautuu alun filosofisiin asiantuntija-artikkeleihin ja suurimman osan kirjaa kattaviin Suomen Lääkäriliiton eettisen neuvottelukunnan kannanottoihin. Eutanasiaa ja lääkäriavusteista itsemurhaa koskevan artikkelin linjaukset on hyväksynyt Suomen Lääkäriliiton valtuuskunta. 

Kirjan toimituskuntana on toiminut Suomen Lääkäriliiton eettinen neuvottelukunta. Neuvottelukunta on yhteistyöelin, johon on vuodesta 2011 kuulunut edustajat Suomen Lääkäriliitosta, Suomalainen Lääkäriseura Duodecimista, Finska Läkaresällskapetista ja Suomen Hammaslääkäriliitosta. Lisäksi neuvottelukunnan kokouksiin ja kirjatekstien kommentointiin osallistui Hammaslääkäriliiton edustajana Tuula Wahlman-Calderara. Kirjatekstit – uudet ja vanhat – on editoinut Suvi Sariola. Kirjan eri artikkeleiden kirjoittamistyössä on ollut mukana monia alansa asiantuntijoita. Kaikki tekstit ja kannanotot on käyty läpi ja hyväksytty neuvottelukunnassa vuoden 2020 aikana. Lämmin kiitos kuuluu asiantuntijoille ja neuvottelukunnan jäsenille, jotka muiden kiireidensä ohella hyvin poikkeuksellisena aikana ovat mahdollistaneet kirjan valmistumisen ripeässä tahdissa. 

Kirja julkaistaan verkkoversiona ja se on saatavana myös painettuna. Toivomme, että kirjasta on apua lääkärin ja hammaslääkärin työn arjessa, jossa eettisesti haastavia valintatilanteita tulee usein eteen. Vaikka kirjan aihepiiriä on laajennettu, on selvää, että kaikkia lääkärin ja hammaslääkärin käytännön työssä eteen tulevia tilanteita on vaikea yhteen teokseen sisällyttää. Kirja kuitenkin antaa lääkärille ja hammaslääkärille eväät kehittää omaa eettistä ajatteluaan ja eettisen analyysin tekemistä eri tilanteissa. 


Keravalla 12.2.2021
Mervi Kattelus
päätoimittaja
 

© Suomen Lääkäriliitto 2021