Johtamiskoulutus työnantajalle

Toiminnot

Erikoislääkärien johtamiskoulutus on laadukas, nimenomaan lääkärien tarpeisiin rakennettu ohjelma.


Kannusta lääkäriäsi pätevöitymään

Kannusta työntekijääsi kiinnostumaan johtotehtävistä ja hankkimaan niihin osaamista.

Hyödyt

1. Osallistuja oppii asiantuntijakouluttajilta uutta tietoa, jota voi tuoda työyhteisöön. Koulutuksessa annetaan myös esim. lukuvinkkejä, jotka helpottavat myös itseopiskelua ja asioihin perehtymistä.

2. Osallistujaryhmän eri alojen erikoislääkärien verkostoituminen mahdollistaa kokemusten vaihtamisen ja parhaiden käytäntöjen jakamisen. Kaikkea ei tarvitse oppia itse kantapään kautta.

3. Koulutusohjelman suorittamiseen kuuluu laajahko kehittämistehtävä, jonka aihe liittyy omaan työhön ja muutosjohtamiseen. Kehittämistehtävässä opiskelija analysoi kehityskohteen tilaa ja tilan syitä sekä ehdottaa ratkaisuja asian parantamiseksi. Omaa aihetta on tarkoitus käsitellä monipuolisesti ja koulutuksessa opittuja asioita soveltaen mutta myös käytännönläheisesti: että oma organisaatio hyötyy kehittämistehtävästä. Koulutusohjelmassa varmistetaan prosessin eteneminen, ja koulutuksen päätteeksi kirjalliset raportit esitetään ja opponoidaan sekä arvioidaan.

Kokemuksia koulutuksestamme

  • Inspiroiva tunnelma. Luennoitsijoilla oli taas hyvä ote siihen, että kuuntelijat saivat runsaasti tilaa keskusteluun.
  • Muiden kollegoiden mielipiteet ja kokemukset ovat erittäin mielenkiintoista kuunneltavaa.
  • Suomalaisittain huippupuhujat. Hyvä rytmitys ja aikataulut.
  • Moniulotteisiin johtamisongelmiin ei voi oikein opettaa oikeita ratkaisuja, voi vain yrittää opettaa ajattelumalleja, joiden avulla lähestyä ratkaisuja. Minusta tämä keskusteleva opettaminen on juuri sitä.
  • Oli hienoa tutustua lääkäreihin eri aloilta ja eri organisaatioista ja tärkeää huomata, että muutkin painivat samanlaisten ongelmien ja kysymysten kanssa.
  • Opin uuden "kielen" eli uutta käsitteistöä. Se strukturoi ajatukset ja antaa mahdollisuuksia vaikuttaa asioihin.

Lisätietoja

johtamiskoulutus@laakariliitto.fi