Erikoislääkärien johtamiskoulutuksesta työnantajalle

Erikoislääkärien johtamiskoulutus on laadukas, lääkärien tarpeisiin rakennettu ohjelma. Kannusta työntekijääsi kiinnostumaan johtotehtävistä ja hankkimaan niihin pätevyyttä.

Koulutusohjelman hyödyt

1. Osallistuja oppii uutta tietoa, jota voi tuoda työyhteisöön.
2. Eri alojen erikoislääkärien verkostoituminen mahdollistaa kokemusten vaihtamisen ja parhaiden käytäntöjen jakamisen. Kaikkea ei tarvitse oppia itse kantapään kautta.
3. Koulutusohjelman suorittamiseen kuuluu laajahko kehittämistehtävä, jonka aihe liittyy omaan työhön ja muutosjohtamiseen. Kehittämistehtävässä opiskelija analysoi kehityskohteen tilaa ja ehdottaa ratkaisuja asian parantamiseksi. Omaa aihetta on tarkoitus käsitellä monipuolisesti ja koulutuksessa opittuja asioita soveltaen mutta myös käytännönläheisesti, jotta oma organisaatio hyötyy. Koulutusohjelmassa varmistetaan prosessin eteneminen. Koulutuksen päätteeksi kirjalliset raportit esitetään, opponoidaan ja arvioidaan.

Koulutuksesta sanottua

"Opin uuden 'kielen' eli uutta käsitteistöä. Se strukturoi ajatukset ja antaa mahdollisuuksia vaikuttaa asioihin."

"Inspiroiva tunnelma. Luennoitsijoilla oli taas hyvä ote siihen, että kuuntelijat saivat runsaasti tilaa keskusteluun."

"Kollegoiden mielipiteet ja kokemukset ovat erittäin mielenkiintoista kuunneltavaa."

"Suomalaisittain huippupuhujat. Hyvä rytmitys ja aikataulut."

"Oli hienoa tutustua lääkäreihin eri aloilta ja eri organisaatioista ja tärkeää huomata, että muutkin painivat samanlaisten ongelmien ja kysymysten kanssa."

"Moniulotteisiin johtamisongelmiin ei voi oikein opettaa oikeita ratkaisuja, voi vain yrittää opettaa ajattelumalleja, joiden avulla lähestyä ratkaisuja. Minusta tämä keskusteleva opettaminen on juuri sitä."

Lisätietoja: johtamiskoulutus@laakariliitto.fi

Takaisin