Erikoislääkärien johtamiskoulutuksen alumnitoiminta

Osallistujien verkostoituminen sekä kokemusten ja näkemysten jakaminen on keskeinen osa erikoislääkärien johtamiskoulutusta. Sitä on mahdollista jatkaa koulutusohjelman päätyttyä ELJ-alumnina.

Osallistujien verkostoituminen sekä kokemusten ja näkemysten jakaminen on keskeinen osa erikoislääkärien johtamiskoulutusta. Sitä on mahdollista jatkaa koulutusohjelman päätyttyä ELJ-alumnina.

Johtamiskoulutuksen käyneet edustavat monipuolisesti eri erikoisaloja, terveydenhuollon eri sektoreita, eri maantieteellisiä alueita ja työkokemukseltaan eri vaiheissa olevia lääkäreitä.

Alumnitoiminnan kanavana toimii www.fimnet.fi -verkkopalvelun suljettu ryhmä Erikoislääkärien johtamiskoulutuksen alumnit. Sinne kutsutaan kaikki ELJ:n käyneet – liittyminen on toki vapaaehtoista. Verkossa voi keskustella erilaisista johtamisen teemoista, lääkäriesimiehen käytännön haasteista tai muista aiheista. Yhteisissä tilaisuuksissa voidaan jatkaa osaamisen kehittämistä esimerkiksi asiantuntijaluennoin sekä keskustelemalla ennalta sovituista teemoista ja vapaamuotoisesti.

Tilaisuuksien sisältö rakennetaan osallistujien kiinnostuksen perusteella. Aiheet kumpuavat ajankohtaisista sosiaali- ja terveydenhuollon teemoista arjen esimiestyöhön. Kokemusten, toimintatapojen, ajatusten ja ideoiden vaihtoon varataan aikaa. Tilaisuudet pyritään rakentamaan tärkeää asiaa sisältäviksi mutta toisaalta myös epämuodollisiksi ja voimaannuttaviksi – hauskaakin saa olla.

Tavoitteena on, että vertaisfoorumeilla verkossa ja kasvokkain oma johtajaidentiteetti vahvistuu ja saadaan vastavuoroista hyötyä.

Lisäksi olemme alustavasti suunnittelemassa yhteistyötä mm. mentoroinnin tiimoilta Lääkäriliiton terveydenhuollon hallinto- ja johtajalääkärien alaosaston kanssa.

Kiinnostaako opintojen jatkaminen Executive MBA -ohjelmassa?

Erikoislääkärien johtamiskoulutus (30 op, HY) hyväksytään osittaisena opintosuorituksena (10 op) osaksi Tampereen yliopiston Jatkuvan oppimisen palveluiden järjestämiä EMBA-ohjelmia keväästä 2022 alkaen. Tämä vaikuttaa myös koulutuksen hintaan. Katso tarkemmat ohjelmakohtaiset tiedot verkkosivuilta.

Itä-Suomen yliopisto myöntää Erikoislääkärien johtamiskoulutuksesta 15 opintopisteen korvaavuuden UEF EMBA-opintoihin.

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun Executive MBA -ohjelmaan Erikoislääkärien johtamiskoulutuksesta hyväksytään korvaavuuksia 20 opintopisteen verran.

Lisätietoja:

- Lääkäriliitossa johtamiskoulutus@laakariliitto.fi
- Tampereen yliopistossa Jatkuvan oppimisen palvelut kehityosaajana@tuni.fi
- Itä-Suomen yliopistossa anna.hartikainen@uef.fi ja annamari.lastunen@uef.fi
- Jyväskylän yliopistossa jyuemba-info@jyu.fi

Erikoislääkärien johtamiskoulutusta on järjestetty vuodesta 2009. ELJ-ryhmiä aloittaa yleensä kaksi vuodessa.

Takaisin