Erikoislääkärien johtamiskoulutuksen alumnitoiminta

Osallistujien verkostoituminen sekä kokemusten ja näkemysten jakaminen on keskeinen osa erikoislääkärien johtamiskoulutusta. Sitä on mahdollista jatkaa koulutusohjelman päätyttyä ELJ-alumnina.

Osallistujien verkostoituminen sekä kokemusten ja näkemysten jakaminen on keskeinen osa erikoislääkärien johtamiskoulutusta. Sitä on mahdollista jatkaa koulutusohjelman päätyttyä ELJ-alumnina.

Johtamiskoulutuksen käyneet edustavat monipuolisesti eri erikoisaloja, terveydenhuollon eri sektoreita, eri maantieteellisiä alueita ja työkokemukseltaan eri vaiheissa olevia lääkäreitä.

Alumnitoiminnan kanavana toimii www.fimnet.fi -verkkopalvelun suljettu ryhmä Erikoislääkärien johtamiskoulutuksen alumnit. Sinne kutsutaan kaikki ELJ:n käyneet – liittyminen on toki vapaaehtoista. Verkossa voi keskustella erilaisista johtamisen teemoista, lääkäriesimiehen käytännön haasteista tai muista aiheista. Yhteisissä tilaisuuksissa voidaan jatkaa osaamisen kehittämistä esimerkiksi asiantuntijaluennoin sekä keskustelemalla ennalta sovituista teemoista ja vapaamuotoisesti.

Tilaisuuksien sisältö rakennetaan osallistujien kiinnostuksen perusteella. Aiheet kumpuavat ajankohtaisista sosiaali- ja terveydenhuollon teemoista arjen esimiestyöhön. Kokemusten, toimintatapojen, ajatusten ja ideoiden vaihtoon varataan aikaa. Tilaisuudet pyritään rakentamaan tärkeää asiaa sisältäviksi mutta toisaalta myös epämuodollisiksi ja voimaannuttaviksi – hauskaakin saa olla.

Tavoitteena on, että vertaisfoorumeilla verkossa ja kasvokkain oma johtajaidentiteetti vahvistuu ja saadaan vastavuoroista hyötyä.

Lisäksi olemme alustavasti suunnittelemassa yhteistyötä mm. mentoroinnin tiimoilta Lääkäriliiton terveydenhuollon hallinto- ja johtajalääkärien alaosaston kanssa.

Kiinnostaako opintojen jatkaminen Executive MBA -ohjelmassa?

Erikoislääkärien johtamiskoulutus (30 op, HY) hyväksytään täysimääräisenä opintosuorituksena osaksi Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun julkisen johtamisen Public EMBA -koulutusohjelmaa (ELJ = 30 op hyväksiluettavia aiempia opintoja). Tämä vaikuttaa myös koulutuksen hintaan. Vakuutus- ja finanssiliiketoiminnan FEMBAssa ELJ:n korvattavuus on 15 op. Sosiaali- ja terveysjohtamisen SOTE EMBAan ei Erikoislääkärien johtamiskoulutusta valitettavasti hyväksytä.

Itä-Suomen yliopisto myöntää Erikoislääkärien johtamiskoulutuksesta 20 opintopisteen korvaavuuden UEF EMBA-opintoihin.

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun Executive MBA -ohjelmaan Erikoislääkärien johtamiskoulutuksesta hyväksytään korvaavuuksia 20 opintopisteen verran.

Lisätietoja:

- Lääkäriliitossa johtamiskoulutus@laakariliitto.fi
- Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulussa Marjukka Kuutti, marjukka.kuutti@tuni.fi ja http://embatampere.fi/

Erikoislääkärien johtamiskoulutusta on järjestetty vuodesta 2009. ELJ-ryhmiä aloittaa kaksi vuodessa.

Takaisin