Erikoislääkärien johtamiskoulutukseen hakevalle

Erikoislääkärien johtamiskoulutus on tarkoitettu esimies- ja johtamistehtävissä työskenteleville tai tehtäviin suuntaaville lääkäreille, joilla ei ole varsinaista johtamiskoulutusta.

Koulutusohjelma antaa tukea ja välineitä keskijohdon johtamistyöhön. Osallistujaryhmässä pohditaan yhdessä esimiestyön haasteita ja mahdollisuuksia sekä vaihdetaan kokemuksia ja parhaita käytäntöjä. Löydä uutta motivaatiota ja innostu johtamisesta!

Haku koulutusohjelmaan

Aloitamme uudet johtamiskoulutusryhmät keväällä ja syksyllä. Hakuaika seuraavaan, syksyllä 2019 alkavaan ryhmään (ELJ 20) on 23.4.–19.5.2019. Koulutusohjelman kahdet 2-päiväiset lähijaksot pidetään Lääkäritalossa Helsingissä.

Lähijaksojen pääaiheet ja aikataulu (ELJ 20):

1. Lääkärijohtajana Suomen terveyspalvelujärjestelmässä, ke-to 9.–10.10.2019
2. Johtajuus terveydenhuollossa, ke-to 20.–21.11.2019
3. Johtamisen prosesseja ja työvälineitä, ti-ke 10.–11.3.2020
4. Talous ja johtaminen, ti-ke 12.–13.5.2020
5. Johtajana kehittyminen ja kehittäminen, to-pe 17.–18.9.2020

Kuhunkin ryhmään valitaan 30 opiskelijaa. Hakijan tulee olla erikoislääkäri tai erikoishammaslääkäri sekä Lääkäriliiton tai Hammaslääkäriliiton jäsen.

Edellytämme opiskelijoilta vahvaa sitoutumista, ohjelmaan liittyvien tehtävien tekemistä annetussa aikataulussa, aktiivista otetta ja työnantajan tukea.

Valintakriteerit

Lääkäriliiton professiojaoksen ja hallituksen asettamat valintakriteerit tärkeysjärjestyksessä ovat

 • koulutuksessa annettavan tiedon välitön käytettävyys työssä: tarve ja hyöty nykyisten ja lähitulevaisuuden työtehtävien kannalta
 • hakija ei ole saanut muuta (laajahkoa) johtamiskoulutusta
 • hakijalla on esimiehen puolto kurssille hakemiselle

Lisäksi huomioimme ryhmää valittaessa seuraavia asioita:

 • eri erikoisalojen monipuolisuus valitussa osallistujaryhmässä
 • eri terveydenhuollon sektorien monipuolisuus valitussa osallistujaryhmässä
 • maantieteelliset aspektit (tasapuolisuus/monipuolisuus)
 • muut syyt

Erikoislääkärien johtamiskoulutuksen hyödyt

Suomessa on paljon johtamis- ja esimieskoulutuksia. Miksi erikoislääkärin kannattaisi hakeutua juuri tähän Erikoislääkärien johtamiskoulutukseen?

 • Kyseessä on pelkästään lääkäreille (ja hammaslääkäreille) tarkoitettu koulutusohjelma, jossa voi keskittyä oman ammattiryhmän näkökulmiin ja haasteisiin, korostaa ja rakentaa kollegiaalisuutta. Kouluttajissa on muitakin kuin lääkäreitä, esim. juristi ja taloustieteilijöitä.
 • ELJ on valtakunnallinen koulutus. Osallistujia on ollut ympäri Suomea, Inarista Hankoon ja Porista Joensuuhun.
 • Koulutus ylittää organisaatio- ja erikoisalojen rajat. Osallistujat edustavat monipuolisesti eri erikoisaloja, eri sektoreita ja sekä julkista että yksityistä terveydenhuoltoa.
 • Korkealaatuista koulutusta, jonka sisältöjä ja menetelmiä kehitetään jatkuvasti mm. osallistujapalautteen perusteella. Osallistujien antamien yleisarvosanojen keskiarvo vuosina 2009-2014 on 9,0 (4-10).
 • Osallistujahinta on maltillisempi kuin ns. puhtaasti kaupallisten toimijoiden.
 • Osallistujan organisaatio hyötyy paitsi osaavammasta yksilöstä myös laajemmin organisaationa, sillä osallistuja tekee työyhteisön toimintaa tukevan muutosjohtamisen kehittämistehtävän.

Lisätietoja: johtamiskoulutus@laakariliitto.fi

Erikoishammaslääkärit voivat kysyä lisätietoja myös Hammaslääkäriliitosta, varatoiminnanjohtaja Anja Eerolalta, anja.eerola@hammaslaakariliitto.fi, p. 050 540 7289

Takaisin