Erikoislääkärien johtamiskoulutukseen hakevalle

Erikoislääkärien johtamiskoulutus on tarkoitettu esimies- ja johtamistehtävissä työskenteleville tai tehtäviin suuntaaville lääkäreille, joilla ei ole varsinaista johtamiskoulutusta.

Koulutusohjelma antaa tukea ja välineitä keskijohdon johtamistyöhön. Osallistujaryhmässä pohditaan yhdessä esimiestyön haasteita ja mahdollisuuksia sekä vaihdetaan kokemuksia ja parhaita käytäntöjä. Löydä uutta motivaatiota ja innostu johtamisesta!

Haku koulutusohjelmaan

Aloitamme uudet johtamiskoulutusryhmät vuosittain keväällä ja syksyllä. 

Syksyllä 2024 aloittavan ryhmän (ELJ29) hakuaika on 1.4.-6.5.2024.
Haku on päättynyt.

ELJ29-kurssin aikataulu:

1. Lääkärijohtajana Suomen terveyspalvelujärjestelmässä, ke-to 16.-17.10.2024  
2. Johtajuus terveydenhuollossa, ti-ke 26.-27.11.2024  
3. Johtamisen prosesseja ja työvälineitä, ti-ke11.-12.3.2025  
4. Talous ja johtaminen, ti-ke6.-7.5.2025  
5. Johtajana kehittyminen ja kehittäminen, ti-ke 9.-10.9.2025  

Koulutusohjelman 2-päiväiset lähijaksot pidetään lähtökohtaisesti Helsingissä. 

Lähijaksojen ensimmäinen koulutuspäivä kestää noin kello 9-19 ja toinen kello 8-16.

Kuhunkin ryhmään valitaan 30 opiskelijaa. Hakijan tulee olla erikoislääkäri tai erikoishammaslääkäri sekä Lääkäriliiton tai Hammaslääkäriliiton jäsen.

Edellytämme opiskelijoilta vahvaa sitoutumista, ohjelmaan liittyvien tehtävien tekemistä annetussa aikataulussa, aktiivista otetta ja työnantajan tukea.

Erikoislääkärien johtamiskoulutuksen tietosuojaseloste

Valintakriteerit

Lääkäriliiton professiojaoksen ja hallituksen asettamat valintakriteerit tärkeysjärjestyksessä ovat

 • koulutuksessa annettavan tiedon välitön käytettävyys työssä: tarve ja hyöty nykyisten ja lähitulevaisuuden työtehtävien kannalta
 • hakija ei ole saanut muuta (laajahkoa) johtamiskoulutusta
 • hakijalla on esimiehen puolto kurssille hakemiselle

Lisäksi huomioimme ryhmää valittaessa seuraavia asioita:

 • eri erikoisalojen monipuolisuus valitussa osallistujaryhmässä
 • eri terveydenhuollon sektorien monipuolisuus valitussa osallistujaryhmässä
 • maantieteelliset aspektit (tasapuolisuus/monipuolisuus)
 • muut syyt

Erikoislääkärien johtamiskoulutuksen hyödyt

Suomessa on paljon johtamis- ja esimieskoulutuksia. Miksi erikoislääkärin kannattaisi hakeutua juuri tähän Erikoislääkärien johtamiskoulutukseen?

 • Kyseessä on pelkästään lääkäreille (ja hammaslääkäreille) tarkoitettu koulutusohjelma, jossa voi keskittyä oman ammattiryhmän näkökulmiin ja haasteisiin, korostaa ja rakentaa kollegiaalisuutta. Kouluttajissa on muitakin kuin lääkäreitä, esim. juristi ja taloustieteilijöitä.
 • ELJ on valtakunnallinen koulutus. Osallistujia on ollut ympäri Suomea, Inarista Hankoon ja Porista Joensuuhun.
 • Koulutus ylittää organisaatio- ja erikoisalojen rajat. Osallistujat edustavat monipuolisesti eri erikoisaloja, eri sektoreita ja sekä julkista että yksityistä terveydenhuoltoa.
 • Korkealaatuista koulutusta, jonka sisältöjä ja menetelmiä kehitetään jatkuvasti mm. osallistujapalautteen perusteella.
 • Osallistujahinta on maltillisempi kuin ns. puhtaasti kaupallisten toimijoiden.
 • Osallistujan organisaatio hyötyy paitsi osaavammasta yksilöstä myös laajemmin organisaationa, sillä osallistuja tekee työyhteisön toimintaa tukevan muutosjohtamisen kehittämistehtävän.

Koulutuksen hinta

Koulutuksen hinta on 4 200 €. Koulutus laskutetaan kahdessa erässä, jotka sijoittuvat kahteen kalenterivuoteen, ellei muuta erikseen sovita. Koulutusmaksu sisältää opetuksen ja oppimateriaalit.

Peruutusehdot
Osallistuminen on periaatteessa mahdollista perua veloituksetta 28 vuorokautta ennen ensimmäistä lähipäivää. 14 vrk ennen aloituspäivää tehdyistä peruutuksista veloitamme 25 % koulutusmaksusta. Sen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme 50 % koulutusmaksusta.

Lisätietoja: johtamiskoulutus@laakariliitto.fi

Erikoishammaslääkärit voivat kysyä lisätietoja myös Hammaslääkäriliitosta, asiantuntijahammaslääkäri Aija Hietala-Lenkkeri, Aija.Hietala-Lenkkeri@hammaslaakariliitto.fi

Takaisin