Apurahoja haettavana

Lääkäriliiton henkilökohtaiset apurahat ovat haettavana. Kohteena voi olla vuonna 2021 tai 2022 tapahtuva koulutus, tutkimus tai toiminnan kulut. Hakuaika päättyy 12.4.2021.

Lääkäriliitto julistaa liiton jäsenten haettavaksi vuonna 2021 yhteensä enintään 30 000 euroa seuraaviin tarkoituksiin:

  1. Tutkimuksiin, kongresseihin tai koulutuksiin osallistumiseen ja hankkeisiin, jotka liittyvät lääkärien perus-, erikoistumis- ja täydennyskoulutuksen kehittämiseen.
  2. Kansainvälisiin tehtäviin, erityisesti kehitysmaissa lääkärinä toimimiseen tähtäävän koulutuksen kuluihin (kurssimaksut, matka- ja majoituskustannukset). Hakemuksessa tulee selvittää koulutuksen hyödyntäminen/hyödynnettävyys.
  3. Tutkimuksiin ja hankkeisiin, jotka liittyvät työyhteisötasolla lääkärien työn, toimintatapojen ja työhyvinvoinnin kehittämiseen. Teemoja voivat olla esimerkiksi medikalisaatio, lääkärijohtajuus ja työhyvinvointi.

Kaikki apurahakohteet esitetään käytettäväksi vuonna 2021 tai 2022 tapahtuvan koulutuksen, tutkimuksen tai toiminnan kuluihin. Apurahoja ei myönnetä taannehtivasti, joten apurahan kohde (koulutus, tutkimus jne.) tulee tapahtua apurahan hakuajan päättymisen jälkeen.

Lisätietoa ja ohjeet 

 

Takaisin