Neuvottelut Lääkärisopimuksen palkkausjärjestelmän kehittämisestä jatkuvat

KT, Lääkäriliitto ja Hammaslääkäriliitto jatkavat neuvotteluja lääkärien ja hammaslääkärien palkkausjärjestelmän kehittämisestä.

Neuvottelun kohteena on keskitetyn erän 0,4 % jakaminen 1.2.2024 lukien, säännöllisen työajan ansioiden vaikutukset suoritekompensaatioon, tuntipalkan jakajien yhtenäistäminen, varsinaisen palkan käsite sekä mahdolliset päivitykset henkilökohtaisen lisän järjestelmään. Vuoden 2023 henkilökohtaisen lisän vähimmäismäärää koskeva ohjeistus annetaan samassa yhteydessä. Neuvotteluosapuolet ovat siirtäneet neuvotteluiden määräaikaa kuukaudella eteenpäin, uusi määräaika on 30.11.2023.

Takaisin