Lääkäriliitto osallistuu Akavan mielenilmaukseen

Akava on 22.1. tiedotustilaisuudessaan ilmoittanut, että se järjestää 6.2. ulosmarsseja pääkaupunkiseudulla, Turussa ja Tampereella vastalauseena hallituksen suunnittelemille työelämäheikennyksille. Ulosmarsseilla halutaan painokkaasti ilmaista, että työelämää voidaan vastuullisesti uudistaa vain neuvottelun ja yhteistyön kautta. Toimien vaikutukset on arvioitava ja niiden olisi luotava työmarkkinoille vakautta ja ennakoitavuutta yli vaalikauden.

Lääkäriliitto osallistuu Akavan vastatoimiin, sillä hallituksen työelämäuudistukset heikentävät akavalaisten liittojen jäsenten työelämää. Esitetyt muutokset vaikuttavat lääkärien asemaan paljon vähemmän kuin useimpien muiden työntekijäryhmien, mutta haluamme yhdessä muiden akateemisten ammattiryhmien kanssa lausua vastalauseemme työelämäuudistuksille, jotka kohtelevat kaltoin erityisesti nuoria ja julkisia naisvaltaisia aloja. Ymmärrämme uudistusten tarpeen, mutta uudistuksilla pitäisi pyrkiä luomaan tasapainoa sen sijaan, että ne lisäävät alojen eriarvoisuutta.

Vastatoimet eivät kohdistu työnantajiin tai potilaisiin vaan maan hallituksen esittämiin työelämäheikennyksiin.
"Kyseessä ei ole työtaistelu, vaan kahden tunnin mielenilmaus, jolla haluamme painottaa, että kun työelämää uudistetaan, se pitää tehdä sopimalla sanelun sijasta", painottaa Lääkäriliiton puheenjohtaja Niina Koivuviita.

Ulosmarssit Tampereella ja Turussa 6.2. klo 14–16

Lääkäriliitto osallistuu Akavan ulosmarsseihin Turussa ja Tampereella. Marsseihin kutsutaan osallistumaan ainoastaan yliopistojen työsuhteiset työntekijät ja opiskelijat. Hyvinvointialueilla, esimerkiksi sairaaloissa tai terveyskeskuksissa kliinisessä työssä työskentelevät jäsenet eivät siis osallistu. Myöskään yksityinen sektori ei osallistu. Lääkäriliitto ymmärtää terveydenhuollon haastavan tilanteen eikä toimilla haluta haitata kliinistä työtä. Marssille kutsuttaviin ollaan henkilökohtaisesti yhteydessä. 

Lue täältä vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

 

Lisätietoja
Lääkäriliiton puheenjohtaja Niina Koivuviita, niina.koivuviita@laakariliitto.fi, p. 040 500 6557

Takaisin