Neuvottelutulos Lääkärisopimuksen keskityn erän kohdentamisesta on vahvistettu

Lääkäriliittojen neuvottelujärjestö LNJ ja KT Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat ovat päässeet neuvottelutulokseen Lääkärisopimuksen keskitetyn erän (0,4 prosenttia) kohdentamisesta. JUKO ja KT:n hallitus ovat vahvistaneet neuvottelutuloksen. Muutokset tulevat voimaan 1.2.2024 alkaen.   

Erikoissairaanhoidon lääkäreiden osalta keskitetty erä sovittiin jaettavan paikallisten neuvottelujen perusteella ja kohdennettavan kliinistä työtä tekeville erikoislääkäreille (Uraporrasjärjestelmän portaat 2A-2C.) Perusterveydenhuollossa keskitettyä erää käytetään tukemaan uuden suoritekorvausjärjestelmän käyttöönottoa.  

Perusterveydenhuollon osalta erä käytetään suoritekorvausjärjestelmässä olevien lääkärien palkallisten poissaolojen (kuten sairauslomat ja vuosilomat) huomioimiseen poissaolojen palkkaa laskettaessa. Tämän lisäksi keskitettyä erää käytettiin suoritekompensaatioon. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi silloin kun lääkäri siirtyy työhön, jossa suoritteita syntyy vähemmän (kuten koulutus- ja ohjaustehtävät), tämä kompensoidaan hänelle paremmin. Vuodeosastoilla toimiville lääkäreille, jotka eivät ole suoritekorvausjärjestelmän piirissä, palkkauksen tasavertaisuudesta huolehditaan jatkossa erillisellä tehtävälisällä. Myös perusterveydenhuollon lääkäreille jäi 0,15 % kohdennettavaksi paikallisesti kliinistä työtä tekeville erikoislääkäreille.  

”Olemme tyytyväisiä neuvoteltuun ratkaisuun. Se tukee uuden uraporrasjärjestelmän toimeenpanoa ja antaa paremmat valmiudet suoritekorvausjärjestelmän käyttöönottoon”, kiittää Lääkäriliiton puheenjohtaja Niina Koivuviita.  

 

Lisätietoja asiassa antavat: 

vt. työmarkkinajohtaja Tuula Rajaniemi,  p. 040 6427211, tuula.rajaniemi@laakariliitto.fi 

Tutkimuspäällikkö Jukka Vänskä, p. 050 3317973, jukka.vanska@laakariliitto.fi

 

Lue tästä KT:n yleiskirje asiasta

 

 

Takaisin