Ammatillinen kehittyminen

Lisätietoja

Piitu Parmanne
Tutkija
Puh. 09 3930832
cvvgh.cneznaar@ynnxnevyvvggb.sv

Toiminnot

Lääkärit haluavat ylläpitää, ajantasaistaa ja lisätä ammattitaitoaan.
Valtaosa lääkäreistä osallistuu täydennyskoulutukseen säännöllisesti. 


Mitä kollegiaalisuus on?

Lääkäri 2013 -tutkimuksessa 2 720 lääkäriä kertoi näkemyksensä kollegiaalisuudesta. Kysymyksen vastaukset on luokiteltu, analysoitu ja koottu oheiseen raporttiin.

Lääkärien tieteellinen tutkimustyö

Joka kolmas lääkäri osallistuu jollakin tapaa tieteellliseen tutkimustyöhön ja joka neljäs lääkäri on väitellyt. Tiedot käyvät ilmi Lääkäri 2018 -tutkimuksesta, joka selvitti laajasti lääkärien koulutusta. Tutkimus toteutettiin syksyn 2018 aikana ja siihen vastasi 5 187 lääkäriä.

Opiskelijatutkimus 2017

Lääketieteen opiskelijat toivovat opintoihinsa lisää pienryhmäopetusta ja käytännön harjoittelua. Tieto ilmenee Lääkäriliiton opiskelijatutkimuksesta, jossa selvitettiin perusopetuksen laatua ja resursseja sekä opiskelijoiden kesätöitä.

Tutkimukseen vastasi 2 873 lääketieteen opiskelijaa, jotka olivat opiskelleet 1–5 vuotta lääketiedettä Suomessa tai ulkomailla.

Opiskelijat kesätyössä lääkärin sijaisena

Lääketieteen tutkinto-opiskelijat ulkomailla

Lääketieteen opiskelijoiden määrä ulkomailla on kasvanut viime vuosina. Kelan opintotukea ulkomaille sai viime lukuvuonna 956 opiskelijaa. Lääkäriliitto tutki kyselyllä ulkomaille lähtöön vaikuttaneita tekijöitä ja opiskelijoiden aikeita palata Suomeen. Kyselyyn vastasi 215 opiskelijaa.

Nuorten lääkärien arvioita koulutuksesta

Nuoret lääkärit ovat erittäin tyytyväisiä ammatinvalintaansa, ja tyytyväisyys on kasvanut aikaisempiin vuosiin verrattuna. Lääkäri 2013 -tutkimuksessa tarkastellaan lääkärien näkemyksiä mm. perus- ja jatkokoulutuksesta, urasuunnitelmista, arvomaailmasta sekä ammatti- identiteetistä. Lääkäri 2013 -tutkimus on osa tutkimussarjaa, jota on toteutettu viiden vuoden välein vuodesta 1988 alkaen.

Toimipaikan ulkopuolinen täydennyskoulutus

Suosittelemme, että lääkärit osallistuisivat toimipaikkansa ulkopuoliseen täydennyskoulutukseen vähintään kymmenen päivää vuodessa.

Lue myös Lääkärilehden (36/2013) artikkeli lääkärien täydennyskoulutuksesta.

Täydennyskoulutus ja ammatillinen kehittyminen

Lisää tietoa lääkärien ammatillisesta kehittymisestä ja täydennyskoulutuksesta Pro Medicon sivuilta.