Lääkärityövoima

Lisätietoja

Piitu Parmanne
Tutkija
Puh. 09 3930832
cvvgh.cneznaar@ynnxnevyvvggb.sv

Toiminnot

Julkaisemme vuosittain tietoja lääkärien lukumäärästä ja työhön sijoittumisesta. Tilastot perustuvat rekisteritietoihin ja lääkäreille kohdistettuihin kyselytutkimuksiin.


Terveyskeskusten lääkäritilanne lokakuussa 2017

Terveyskeskuksissa oli täyttämättä 188,5 lääkärintehtävää, joka on 4,8 % kaikista tehtävistä. Lääkärivajetta ei ollut lainkaan 66 %:ssa (lkm 98) terveyskeskuksista. Näiden väestöpohja oli n. 2,26 miljoonaa asukasta. Kyselyyn vastasi kaikki Suomen terveyskeskukset, joita oli yhteensä 148.

Tilastoja lääkäreistä

Erikoislääkäriennusteet

Lääkäriliitto on julkaissut uudet erikoisalakohtaiset lääkärimääräennusteet vuoteen 2030. Lääkärimäärät ovat kehittymässä eri suuntiin eri aloilla. Katso tulokset ja erikoisalakohtaista tilastotietoa.

Erikoisalakohtaiset tiedot:

Lue lisää Erikoislääkäri (2/2015) ja Nuori Lääkäri (3/2015) lehdistä.

Aiemmin julkaistuja tietoja työvoimasta:

Selvityksiä erikoislääkäritarpeesta ja -koulutuksesta erva-alueilla:

Lääkärityövoiman kansainvälinen liikkuvuus

Lääkärilaskurilla tietoja lääkäreistä

Lääkärilaskurilla voit tehdä taulukoita työikäisistä Suomessa asuvista lääkäreistä mm. seuraavien muuttujien suhteen:

  • ikä, sukupuoli, sairaanhoitopiiri, erikoisala

Rajaa aloitussivulla hakuehdot ja ohjelma kokoaa tietojen pohjalta taulukon, jonka voit siirtää oman tietokoneesi taulukko-ohjelmaan.