Luottamusmies tukenasi

Luottamusmies on Lääkäriliittoon kuuluvien lääkärien valitsema edustaja, joka auttaa työpaikalla kaikkia liiton jäseniä kandivaiheesta alkaen. Hän tuntee sopimukset ja työpaikan käytännöt. Luottamusmies neuvottelee kuntasektorilla työnantajan kanssa paikallisista sopimuksista, jotka voivat koskea esimerkiksi palkkausta ja päivystyskorvauksia.

Onko palkkani laskettu oikein? Voinko tehdä osa-aikatyötä? Pitääkö raskaana olevan päivystää? Voiko virkasuhteen purkaa koeaikana? Ota esimerkiksi tällaisissa kysymyksissä yhteyttä luottamusmieheen.

Sairaanhoitopiireissä ja terveyskeskuksissa luottamusmieheksi on useimmiten valittu lääkäri tai hammaslääkäri. Lääkäriluottamusmiehet ovat Jukon (Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö) luottamusmiehiä, jolloin he voivat tarvittaessa edustaa muitakin akavalaisia ryhmiä.Löydä oma lääkäriluottamusmiehesi

Niissä kunnallisissa työpaikoissa, joissa lääkäreillä ei ole omaa luottamusmiestä, heidän asioistaan neuvottelevat Jukon pääluottamusmiehet. Oman työpaikkasi pääluottamusmiehen ja luottamusmiehen tiedot saat Jukosta osoitteesta jukola@juko.fi. Hammaslääkäriluottamusmiehen tietoja voi tiedustella Hammaslääkäriliitosta osoitteesta toimisto@hammaslaakariliitto.fi.

Luottamusmiehet tuntevat liiton lakimiehet ja muut asiantuntijat, joten heidän kauttaan saat apua monissa tilanteissa.

Luottamusmiesten LUMO-työtila: https://moodle.laakariliitto.fi/

Yliopistojen ja valtion luottamusmiehet

Yliopistoissa luottamusmiehinä toimii yleensä muiden akavalaisen alojen edustajia kuten opettajia, psykologeja ja lakimiehiä. Myös valtion virastoissa luottamusmiehinä toimii yleensä muiden akavalaisten alojen edustajia. Oman valtion/ yliopiston sektorin työpaikkasi pääluottamusmiehen ja luottamusmiehen tiedot saat Jukosta osoitteesta jukola@juko.fi.

Yksityissektorin luottamusvaltuutetut

Luottamusmiesjärjestelmä perustuu työ- ja virkaehtosopimuksiin. Yksityissektorilla ei ole lääkäreihin sovellettavia työehtosopimuksia, joten varsinaisia luottamusmiehiäkään ei ole. Työsopimuslaki takaa kuitenkin työntekijöille oikeuden valita henkilöstön edustajaksi luottamusvaltuutetun. Luottamusvaltuutetun tehtävät ja oikeudet ovat samankaltaiset kuin luottamusmiehen. Muutamilla isoilla työpaikoilla luottamusvaltuutettuna toimii lääkäri.

Ota yhteyttä ajoissa! Työhön liittyvien ongelmien kanssa ei kannata jäädä yksin. Luottamusmiehen lisäksi asioita voi selvitellä liiton lakimiehen kanssa.

Takaisin