Luottamusmies tukenasi

Luottamusmies on jäsenistön valitsema edustaja, joka auttaa työpaikalla kaikkia jäseniä kandivaiheesta alkaen. Hän tuntee sopimukset ja työpaikan käytännöt. Luottamusmies neuvottelee työnantajan kanssa paikallisista sopimuksista esimerkiksi palkkausta ja päivystyskorvauksia koskien.

Lääkärien luottamusmieheksi on useimmiten valittu lääkäri tai hammaslääkäri. Lääkäriluottamusmiehet ovat Jukon (Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö) luottamusmiehiä, jolloin he voivat tarvittaessa edustaa muitakin akavalaisia ryhmiä. Löydä oma lääkäriluottamusmiehesi täältä.

Niissä hyvinvointialueiden työpaikoissa, joissa lääkäreillä ei ole omaa luottamusmiestä, heidän asioistaan neuvottelevat Jukon pääluottamusmiehet. Oman työpaikkasi pääluottamusmiehen ja luottamusmiehen tiedot saat Jukosta osoitteesta jukola@juko.fi. Hammaslääkäriluottamusmiehen tietoja voi tiedustella Hammaslääkäriliitosta osoitteesta toimisto@hammaslaakariliitto.fi.

Luottamusmies tuntee liiton lakimiehet ja muut asiantuntijat, joten hänen kauttaan saat apua monissa tilanteissa.

Tule luottamusmieheksi

Onko työpaikkasi lääkäriluottamusmiehen paikka täyttämättä? Ota yhteyttä osoitteseen luottamusmies@laakariliitto.fi, niin kerromme valinnasta ja koulutuksista. Luottamusmieheksi voidaan valita myös kesken kauden. Lisätietoa löydät myös JUKOn sivuilta.

Järjestämme vuosittain yli 20 koulutuspäivää, joihin luottamusmiehet osallistuvat palkallisella virkavapaalla. Sopimusten ja juridiikan lisäksi koulutus sisältää terveydenhuollon hallintoa ja taloutta – monipuolisen koulutuksen avulla kokonaisuuden hahmottaa uudella tavalla. Osa koulutuksesta kerryttää moniammatillisten johtamisopintojen pisteitä.

Yliopistojen ja valtion luottamusmiehet

Yliopistoissa luottamusmiehinä toimii yleensä muiden akavalaisen alojen edustajia kuten opettajia, psykologeja ja lakimiehiä. Myös valtion virastoissa luottamusmiehinä toimii usein muiden akavalaisten alojen edustajia. Oman valtion/yliopiston sektorin työpaikkasi pääluottamusmiehen ja luottamusmiehen tiedot saat Jukosta osoitteesta jukola@juko.fi.

Yksityissektorin luottamusmiehet ja -valtuutetut

Luottamusmiesjärjestelmä perustuu työ- ja virkaehtosopimuksiin. Työsopimuslaki takaa kuitenkin kaikille työntekijöille oikeuden valita henkilöstön edustajaksi luottamusvaltuutetun. Luottamusvaltuutetun tehtävät ja oikeudet ovat samankaltaiset kuin luottamusmiehen. Muutamilla isoilla työpaikoilla luottamusvaltuutettuna toimii lääkäri. Yksityissektorilla on muutamia lääkäreihin sovellettavia työehtosopimuksia, joten varsinaisia luottamusmiehiäkin on vasta vähän.

Takaisin