Yksityissektorilla lääkärinä

Lääkäri voi toimia yksityissektorilla mm. yksityisenä ammatinharjoittajana, työsuhteisena ja eri tavoin yhtiömuotoisesti. Eri tavoin toimivien yksityislääkärien edunvalvonnalliset tarpeet poikkeavat toisistaan.

Lääkäriliiton strategian mukaan palveluntuottajien tulisi olla tasa-arvoisia ja rahan kulkea potilaan mukana. Yksityisen ammatinharjoittamisen mahdollisuus on turvattava niin päätoimisena kuin sivutoimisena. Tässä asiassa vaikuttamisemme sairausvakuutusjärjestelmään ja lainsäädäntöön on tärkeää.

Yksityiset ammatinharjoittajat tekevät itse sopimuksensa lääkäriasemien kanssa. Lääkäriliitolla ja Lääkäripalveluyritykset ry:llä mallisopimus, jota voi hyödyntää sopimusta tehdessä.

Ammatinharjoittaja saa potilasvakuutuksen Lääkäriliiton kautta.

Työsuhteisten yksityislääkärien edunvalvonta tapahtuu keskusteluyhteydellä työnantajiin ja terveyspoliittisella vaikuttamisella. Joillain yksityisillä työpaikoilla toimii luottamusvaltuutettuja.

Yhtiömuotoista lääkärinpalvelujen tarjoamista koskevat osin eri määräykset ja edunvalvonnalliset tarpeet kuin mm. itsenäisenä ammatinharjoittajana toimimista.

Toimintamuotoa suunniteltaessa kannattaa hyödyntää liiton laskureita (ks. Practicus ja Palkkatohtori)  
Lääkäriliitto järjestää vuosittain koulutuksia yksityiseen ammatinharjoittamiseen ja yhtiön perustamiseen liittyvistä asioista sekä verokoulutusta.

Yksityissektorilla toimivien lääkärien neuvonta

Lääkäriliiton lakimiehet neuvovat lääkäriyrittäjiä sopimuksissa, ongelmatilanteissa ja muissakin asioissa.
Voit olla yhteydessä lakimiespäivystykseen puhelimitse p. 09 393 091 ma, ke, pe kello 10­–14 (tarkista aukioloajat https://www.laakariliitto.fi/yhteystiedot/ota-yhteytta/)
tai lähettää sähköpostia lakimiehet@laakariliitto.fi

 

 

 • Ajankohtaista

  Tähän osioon on koottu ajankohtaisia toimintaohjeita yksityissektorilla jo toimiville tai yksityissektorilla työskentelyä aloittaville lääkäreille.­­­

  Lue lisää
 • Yksityissektorin tietopankki

  Yksityissektorin tietopankki Moodleen on koottu yksityislääkärille runsaasti tietoa yksityissektorilla toimimisessa huomioitavista asioista kuten eri toimintamalleista ja sopimuksista.

  Lue lisää
 • Mentorointi

  Lääkäriliitto on käynnistänyt mentorointiohjelman. Mentorointiapua voivat saada yksityissektorilla aloittavat, siellä jo toimivat tai sinne vasta hakeutumassa olevat lääkäriliiton jäsenet, jotka kaipaavat tukea, tietoa ja käytännön kokemuksia vastaavanlaisista tilanteista.

  Lue lisää
 • Tietosuoja ja rekisterinpitäjä

  EU:n tietosuoja-asetus koskee kaikkia potilasasiakirjojen rekisterinpitäjiä - ammatinharjoittajana toimivia lääkäreitä, ammatinharjoittajien yhtiöitä sekä lääkäriasemia, joiden potilaat ovat yhteisrekisterissä.

  Lue lisää
 • Tallenteita ja artikkeleja

  Yksityislääkärin on tärkeä tiedostaa asemansa ja toimintamallinsa sekä olla perillä mm. siitä, miten neuvottelee oman sopimuksensa, huolehtii verotuksesta sekä potilastiedon säilytyksestä ja arkistoinnista. Tästä osiosta löydät hyödyllisiä tallenteita ja artikkeleja.

  Lue lisää
 • Vakuutukset

  Vakuutukset ovat yksityislääkärille erityisen merkittävä jäsenetu. Lääkäriliiton potilasvakuutus kattaa Suomessa annetun hoidon ja tutkimuksen. Jäsenetuihin kuuluu myös vastuu- ja oikeusturvavakuutus.

  Lue lisää
 • Ammatinharjoittajat

  Ammatinharjoittajana menestyminen edellyttää hyvää ammattitaitoa, potilaan tarpeiden kuuntelua ja joustavaa palvelua. Perustaitojen lisäksi on paljon velvoitteita, joista ammatinharjoittajan on huolehdittava itse.

  Lue lisää
 • Yhtiömuodossa toimijat

  Lääkäri voi tarjota palvelujaan myös yhtiömuotoisesti. Lääkäri voi valita yhtiömuodon vapaasti, mutta tyypillisesti lääkärit toimivat osakeyhtiön kautta.

  Lue lisää
 • Työsuhteiset

  Yksityissektorilla työskentelevät lääkärit saavat yleensä korkeampaa palkkaa kuin julkisen sektorin lääkärit. Yksityissektorilla lääkäreillä ei ole omaa työehtosopimusta. Työehtoihin voi siis vaikuttaa itse.

  Lue lisää
 • Näkökulmia yksityissektoriin

  Yksityissektori tarjoaa lääkäreille joustavia työnkuvia erilaisissa elämäntilanteissa. Yksityislääkärinä toimiminen on itsenäistä ja vastuullista, ja yrittäjänä tai ammatinharjoittajana lääkärin on tärkeä tuntea oman osaamisensa rajat. Tästä osiosta löydät paljon näkökulmia pohdittavaksi. 

  Lue lisää