Yksityissektorilla lääkärinä

Lääkäri voi toimia yksityissektorilla mm. yksityisenä ammatinharjoittajana, työsuhteisena ja eri tavoin yhtiömuotoisesti. Eri tavoin toimivien yksityislääkärien edunvalvonnalliset tarpeet poikkeavat toisistaan.

Lääkäriliiton strategian mukaan palveluntuottajien tulisi olla tasa-arvoisia ja rahan kulkea potilaan mukana. Yksityisen ammatinharjoittamisen mahdollisuus on turvattava niin päätoimisena kuin sivutoimisena. Tässä asiassa vaikuttamisemme sairausvakuutusjärjestelmään ja lainsäädäntöön on tärkeää.

Yksityiset ammatinharjoittajat tekevät itse sopimuksensa lääkäriasemien kanssa. Lääkäriliitolla ja Lääkäripalveluyritykset ry:llä mallisopimus, jota voi hyödyntää sopimusta tehdessä.

Ammatinharjoittaja saa potilasvakuutuksen Lääkäriliiton kautta.

Työsuhteisten yksityislääkärien edunvalvonta tapahtuu keskusteluyhteydellä työnantajiin ja terveyspoliittisella vaikuttamisella. Joillain yksityisillä työpaikoilla toimii luottamusvaltuutettuja.

Yhtiömuotoista lääkärinpalvelujen tarjoamista koskevat osin eri määräykset ja edunvalvonnalliset tarpeet kuin mm. itsenäisenä ammatinharjoittajana toimimista.

Toimintamuotoa suunniteltaessa kannattaa hyödyntää liiton laskureita (ks. Practicus ja Palkkatohtori)   Lääkäriliitto järjestää vuosittain koulutuksia yksityiseen ammatinharjoittamiseen ja yhtiön perustamiseen liittyvistä asioista sekä verokoulutusta.

Ongelmatilanteissa yksityissektorin lääkärien kannattaa kysyä neuvoa ja tukea Lääkäriliiton lakimiehiltä: puh. 09 393 091 ma, ke ja pe sekä sähköposti lakimiehet@laakariliitto.fi

Ajankohtaista

Pienyrittäjyys terveydenhuollossa - seminaari yksityissektorilla toimiville yrittäjälääkäreille 3.6.2019 Lisätietoja ks. tallenne (Fimnet-kirjautuminen)

Toimintansa lopettaneiden yksityisten palveluntuottajien paperisten potilasasiakirjojen arkistointi Kelassa. Lisätietoja Kelan sivuilla.

Yksityissektorijaos perustettu

Lääkäriliiton hallitus päätti kokouksessaan 25.1.2019 asettaa yksityissektorin edunvalvonnallisen jaoksen. Jaos on hallituksen alainen ja se on kokoonpanoltaan laaja-alainen edustaen yksityissektorin eri toimintamuotoja. Jaoksen tehtävänä on kokonaisvaltainen yksityissektorin ja yksityislääkärien edunvalvonta silmälläpitäen myös terveyspoliittiset ja professionaaliset kysymykset. Lisätietoja yksityissektorin loppuraportti.

EU:n tietosuoja-asetus

EU:n tietosuoja-asetus astui voimaan 25.5.2016, ja sen soveltaminen alkoi Suomessa 25.5.2018. Uusi Tietosuojalaki (1050/2018), joka kumosi Henkilötietolain tuli taasen voimaan 1.1.2019. Tietosuoja-asetuksen edellyttämät toimenpiteet tuli olla tehtynä 25.5.2018 mennessä. Tietosuoja-asetus koskee kaikkia potilasasiakirjojen rekisterinpitäjiä. Ammatinharjoittajana toimiva lääkäri on rekisterinpitäjä omien potilaidensa osalta. Silloin kun ammatinharjoittaja toimii oman yhtiönsä kautta, yhtiö on rekisterinpitäjä. Jos toimitaan lääkäriasemalla ja potilaat ovat yhteisreksierissä vastaa lääkäriasema reksierinpidosta. Tutustu tietosuoja-asetuksen velvoitteisiin ja tee tietosuojaselvitys.

Yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien ja itsenäisten ammatinharjoittajien lupa- ja ilmoitusasioiden sähköinen asiointi otettiin käyttöön 9.11.2017. Lisätietoja Valvira

Yksityislääkärin on tärkeä tiedostaa asemansa ja toimintamallinsa sekä olla perillä miten neuvottelee oman sopimuksensa. Lisätietoja

Miten neuvottelen sopimukseni yksityisellä sektorilla? (Lääkärilehden liite 2018)

Video: Miten ammatinharjoittajuus eroaa työsuhteessa työskentelystä? (Lääkäriliiton neuvottelujohtaja Laura Lindholm, 18.10.2017)

Yrityskauppojen vaikutus lääkärien sopimuksiin (Lääkärilehti 11.5.2017)

Verokoulutus

Vuoden 2019 verokoulutustilaisuus järjestettiin 18.3.2019 Helsingissä. Lue lisää täältä. Koulutuksen verkkotallenne on katsottavissa verkkotallenteet-sivulta. Kirjautuminen Fimnet-tunnuksilla. 

Lääkärin veroilmoitusopas julkaistaan vuosittain maaliskuussa Lääkärilehden liitteenä.

Maksuton Yksityislääkäritoiminnan aloittaminen -verkkotallenne

Lääkäritalossa Helsingissä 6.5.2015 järjestettiin koulutuksen Yksityislääkäritoiminnan aloittaminen – Lääkäriliiton ammatinharjoittajakoulutus. Tämän tilaisuuden koulutusosiot kuvattiin ja niistä tehtiin verkkotallenne. Pääset kirjautumaan tallenteeseen Fimnet-tunnuksellasi.

 

 

Takaisin