Yksityissektorilla lääkärinä

Lääkäri voi toimia yksityissektorilla mm. yksityisenä ammatinharjoittajana, työsuhteisena ja eri tavoin yhtiömuotoisesti. Eri tavoin toimivien yksityislääkärien edunvalvonnalliset tarpeet poikkeavat toisistaan.

Lääkäriliiton strategian mukaan palveluntuottajien tulisi olla tasa-arvoisia ja rahan kulkea potilaan mukana. Yksityisen ammatinharjoittamisen mahdollisuus on turvattava niin päätoimisena kuin sivutoimisena. Tässä asiassa vaikuttamisemme sairausvakuutusjärjestelmään ja lainsäädäntöön on tärkeää.

Yksityiset ammatinharjoittajat tekevät itse sopimuksensa lääkäriasemien kanssa. Lääkäriliitolla ja Lääkäripalveluyritykset ry:llä mallisopimus, jota voi hyödyntää sopimusta tehdessä.

Ammatinharjoittaja saa potilasvakuutuksen Lääkäriliiton kautta.

Työsuhteisten yksityislääkärien edunvalvonta tapahtuu keskusteluyhteydellä työnantajiin ja terveyspoliittisella vaikuttamisella. Joillain yksityisillä työpaikoilla toimii luottamusvaltuutettuja.

Yhtiömuotoista lääkärinpalvelujen tarjoamista koskevat osin eri määräykset ja edunvalvonnalliset tarpeet kuin mm. itsenäisenä ammatinharjoittajana toimimista.

Toimintamuotoa suunniteltaessa kannattaa hyödyntää liiton laskureita (ks. Practicus ja Palkkatohtori)   Lääkäriliitto järjestää vuosittain koulutuksia yksityiseen ammatinharjoittamiseen ja yhtiön perustamiseen liittyvistä asioista sekä verokoulutusta.

Ongelmatilanteissa yksityissektorin lääkärien kannattaa kysyä neuvoa ja tukea Lääkäriliiton lakimiehiltä: puh. 09 393 091 ma, ke ja pe sekä sähköposti lakimiehet@laakariliitto.fi

Ajankohtaista

Lääkäriasema haluaa muuttaa sopimusta. Mitä teen?

Kati Lehtonen, Lakimies, Lääkäriliitto

Sopimusehtojen muutosta ammatinharjoittaja- tai yhtiömuotoiseen sopimukseen ei voi tehdä yksipuolisesti. Lääkäriasema ei voi esimerkiksi muuttaa sovittua vuokraprosenttia vain ilmoitusluonteisesti. Siitä on neuvoteltava.  Oma voimassaoleva sopimus kannattaa ehdottomasti tarkistaa ja sopimusneuvotteluun panostaa.

Neuvotteluissa on tärkeää selvittää, mitä tarjotaan korotuksen vastapainoksi eli mitä hyötyjä lääkäri siitä saa. Neuvotteluissa vaikuttavat muun muassa erikoisala, kokemus, kuinka kauan on toiminut lääkärinä samassa paikassa, vakiintunut potilaskunta ja onko hajauttanut vastaanottotoimintaansa useampaan paikkaan.

Muutostilanne voi olla myös paikka miettiä tilannettaan ja toimintamalliaan. Ammatinharjoittaja on rekisterinpitäjä ja hänellä on oikeus saada omien potilaidensa potilasasiakirjat mukaansa toimipaikan vaihtuessa.

Hammaslääkärit ovat perinteisesti toimineet yhteisvastaanotoilla. Tällöin hallinnolliset asiat, tilat ja laitteet järjestetään yhteisesti, mutta kukin toimii itsenäisenä yrittäjänä. Tällainen toiminta ei lääkäreillekään ole vierasta eli yhteisvastaanoton perustaminen kollegojen kanssa on myös vaihtoehto.

Lääkärillä on yksityissektorilla mahdollisuus toimia myös työsuhteessa, jolloin työlainsäädäntö turvaa muun muassa irtisanomistilanteessa. Jos miettii työsuhdetta, on hyvä katsoa, että työsopimuksessa on kaikki olennaiset ehdot.

On kysymys sitten yrittäjäsopimuksesta tai työsopimuksesta tai niiden muutoksista, niin liittoon voi olla aina yhteydessä ja sopimuksen voi tarkistuttaa liiton lakimiehillä. Erityisen tärkeää tämä on, jos jokin ehto on epäselvä tai sopimus muutoin mietityttää.

Lisätietoja: lakimies, VT Kati Lehtonen, puh. 09 393091 ja lakimiehet@laakariliitto.fi  

Liitto on yhdessä LPY:n kanssa neuvotellut ammatinharjoittajan vastaanoton mallisopimuksen ja siihen kuuluvat liitteet. Myös yhtiömuotoiselle toiminnalle on vastaavat asiakirjat.
Lisätietoa löydät täältä.

Mehiläinen ostaa Pihlajalinnan -ammatinharjoittajien ja yritysmuotoisten lääkärien sopimukset?

Mehiläinen on ostanut Pihlajalinnan, mutta kauppa menee vielä kilpailuviranomaisten tarkasteluun. Uudesta yhtiöstä povataan Pohjoismaiden suurinta yksityistä terveyspalveluyritystä. Kauppa toteutunee ensi talvena. Kaupan jälkeen Mehiläisen palveluksessa on lähes 25 000 henkilöä. Lääkäreistä suuri osa on yrittäjiä. Ammatinharjoittajina ja yhtiömuodossa toimivilla lääkäreillä on yrittäjäsopimus, jonka juridinen luonne on erilainen kuin työsuhteisten lääkärien, joihin sovelletaan työlainsäädäntöä.

Tällaisissa muutostilanteissa ammatinharjoittaja- ja yrittäjälääkärien sopimuksia tullaan tarkastelemaan. Yleensä sopimuksia jatketaan entisin ehdoin, mutta ainakin teknisiä muutoksia sopimuksiin tulee. Lisäksi eteen tulee mm. muutosilmoitukset Aluehallintovirastoon (ja Valviraan). Tällä hetkellä ei vielä ole yksityiskohtaisempaa tietoa sopimusten tarkastelun ajankohdasta tai yhtiöiden informaatiosta yrittäjälääkäreille. Lääkäreiden sopimukset ovat siis sellaisenaan voimassa edelleen. Mikäli jäsenille tulee yhteydenottoja asiasta on tärkeää olla heti yhteydessä liittoon (p. 09 393091, sp.lakimiehet@laakariliitto.fi.)

Lääkäriliiton yksityissektori-jaos käsittelee asiaa ensi viikon maanantain kokouksessa.

Lisätietoja: VT, lakimies Kati Lehtonen, kati.lehtonen@laakariliitto.fi

Pienyrittäjyys terveydenhuollossa -seminaari yksityissektorilla toimiville yrittäjälääkäreille 3.6.2019 Lisätietoja ks. tallenne (Fimnet-kirjautuminen)

Toimintansa lopettaneiden yksityisten palveluntuottajien paperisten potilasasiakirjojen arkistointi Kelassa. Lisätietoja Kelan sivuilla.

Yksityissektorijaos perustettu

Lääkäriliiton hallitus päätti kokouksessaan 25.1.2019 asettaa yksityissektorin edunvalvonnallisen jaoksen. Jaos on hallituksen alainen ja se on kokoonpanoltaan laaja-alainen edustaen yksityissektorin eri toimintamuotoja. Jaoksen tehtävänä on kokonaisvaltainen yksityissektorin ja yksityislääkärien edunvalvonta silmälläpitäen myös terveyspoliittiset ja professionaaliset kysymykset. Lisätietoja yksityissektorin loppuraportti.

EU:n tietosuoja-asetus

EU:n tietosuoja-asetus astui voimaan 25.5.2016, ja sen soveltaminen alkoi Suomessa 25.5.2018. Uusi Tietosuojalaki (1050/2018), joka kumosi Henkilötietolain tuli taasen voimaan 1.1.2019. Tietosuoja-asetuksen edellyttämät toimenpiteet tuli olla tehtynä 25.5.2018 mennessä. Tietosuoja-asetus koskee kaikkia potilasasiakirjojen rekisterinpitäjiä. Ammatinharjoittajana toimiva lääkäri on rekisterinpitäjä omien potilaidensa osalta. Silloin kun ammatinharjoittaja toimii oman yhtiönsä kautta, yhtiö on rekisterinpitäjä. Jos toimitaan lääkäriasemalla ja potilaat ovat yhteisreksierissä vastaa lääkäriasema reksierinpidosta. Tutustu tietosuoja-asetuksen velvoitteisiin ja tee tietosuojaselvitys.

Yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien ja itsenäisten ammatinharjoittajien lupa- ja ilmoitusasioiden sähköinen asiointi otettiin käyttöön 9.11.2017. Lisätietoja Valvira

Yksityislääkärin on tärkeä tiedostaa asemansa ja toimintamallinsa sekä olla perillä miten neuvottelee oman sopimuksensa. Lisätietoja

Miten neuvottelen sopimukseni yksityisellä sektorilla? (Lääkärilehden liite 2018)

Video: Miten ammatinharjoittajuus eroaa työsuhteessa työskentelystä? (Lääkäriliiton neuvottelujohtaja Laura Lindholm, 18.10.2017)

Yrityskauppojen vaikutus lääkärien sopimuksiin (Lääkärilehti 11.5.2017)

Verokoulutus

Vuoden 2020 verokoulutustilaisuus järjestettiin 9.3.2020 Helsingissä. Lue lisää täältä. Koulutuksen verkkotallenne on katsottavissa verkkotallenteet-sivulta. Kirjautuminen Fimnet-tunnuksilla. 

Lääkärin veroilmoitusopas julkaistaan vuosittain maaliskuussa Lääkärilehden liitteenä.

Maksuton Yksityislääkäritoiminnan aloittaminen -verkkotallenne

Lääkäritalossa Helsingissä 6.5.2015 järjestettiin koulutuksen Yksityislääkäritoiminnan aloittaminen – Lääkäriliiton ammatinharjoittajakoulutus. Tämän tilaisuuden koulutusosiot kuvattiin ja niistä tehtiin verkkotallenne. Pääset kirjautumaan tallenteeseen Fimnet-tunnuksellasi.

 

 

Takaisin