Virkalääkärit

  • Terveyskeskuksissa työskentelevät lääkärit

    Terveyskeskuksissa työskentelee noin 4000 lääkäriä. Heihin sovelletaan kunnallisen Lääkärisopimuksen määräyksiä. Sen myötä sovellettavaksi tulee pääosin muiden kuin palkkojen ja työajan osalta KVTES ja usein myös paikalliset sopimukset.

    Lue lisää
  • Sairaaloissa työskentelevät lääkärit

    Erikoissairaanhoidossa työskentelee noin 10 000 lääkäriä. Päiväaikaisten ansioiden vaihtelu on vähäisempää kuin terveyskeskuksissa. Sairaalalääkärien ansioita on saatu parannettua paikallisilla ratkaisuilla. Kuitenkin monella erikoisalalla merkittävä osuus palkasta ansaitaankin päivystysaikana. Päivystystyö on muuttunut mm. keskittämisestä johtuen raskaammaksi, minkä vuoksi liiton tavoitteena on kehittää palkkaus- ja päivystysjärjestelmiä vastaamaan paremmin muuttuneita olosuhteita. Lääkärin tulee päästä riittävään ansiotasoon myös normaalilla työajalla.

    Lue lisää