Virkalääkärit

  • Terveyskeskus

    Suurin osa terveyskeskusten lääkäreistä saa palkkansa suoraan kunnalta. Heihin sovelletaan kunnallisen Lääkärisopimuksen määräyksiä. Monissa terveyskeskuksissa voi työskennellä myös työvoimaa vuokraavien yritysten kautta.

    Lue lisää
  • Sairaala

    Erikoissairaanhoidossa lääkärien ansiot kasvavat pätevyyden ja osaamisen lisääntyessä. Päiväaikaisten ansioiden vaihtelu on vähäisempää kuin terveyskeskuksissa. Monella erikoisalalla merkittävä osuus palkasta ansaitaan päivystysaikana.

    Lue lisää