Lääkärien ammatillinen kehittyminen

Lääkärin työ on elinikäistä oppimista. Lääkärillä on sekä eettinen että lakiin kirjattu velvoite kehittää ammattitaitoaan läpi koko ammattiuransa. Lääkärin täydennyskoulutus on myös työnantajan velvollisuus. Tukeakseen lääkärien mahdollisuuksia riittävään täydennyskoulutukseen Lääkäriliitto on perustanut yhdessä Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin ja Finska Läkärsällskapetin kanssa Pro Medico ry:n. 

Lääkäriliitto on koulutuksen laadun puolustaja

Lääkäriliiton koulutuspoliittinen ohjelma painottaa lääkärikoulutuksen laatua ja elinikäistä oppimista. Lääkäriliitto myös tutkii lääkärityövoiman kysynnän ja tarjonnan muutoksia ja pyrkii vaikuttamaan siihen, että lääkäreitä koulutetaan riittävä määrä työvoimatarpeeseen nähden.      

Lääkäriliiton koulutuspoliittinen ohjelma


Hanki erityispätevyys

Lääkäriliiton erityispätevyysjärjestelmä perustettiin vuonna 1993 tukemaan jäsenistön täydennyskoulutusta ja ammatillista kehittymistä. Se täydentää asetuksella säädettyä erikoislääkärikoulutusta ja yliopistojen erikoislääkärien lisäkoulutusjärjestelmää, jotka eivät voi täysin kattaa lääketieteen kehittyvää kenttää. Lääkärille erityispätevyys on hyvä keino kehittyä ammatillisesti.  

Lue erityispätevyyksistä


Opiskelijan Lääkäriliitto

Lääkäriliitto valvoo myös lääketieteen opiskelijoiden etuja. Lääkäriliiton jäseneksi liittyminen kannattaa jo opiskeluaikana, koska opiskelijat saavat samoja etuja ja palveluja kuin työssäkäyvät jäsenet. Lääketieteen opiskelijat voivat liittyä Lääkäriliiton jäseniksi neljännen vuosikurssin lopulla. 

Lue lisää