Työolot ja hyvinvointi

Lisätietoja

Jukka Vänskä
Tutkimuspäällikkö
Puh. 093930814
whxxn.inafxn@ynnxnevyvvggb.sv

Toiminnot

Tutkimme lääkärien työhyvinvointia ja keinoja lääkärien kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseksi.


Lääkäriliiton verkkoaivoriihen tuloksia

Lääkäriliiton jäsenet pohtivat verkkoaivoriihessä lääkärintyön muuttumista ja työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. Verkkoaivoriiheen osallistui yli 2 000 jäsentä.

Lääkärin työolot ja terveys 2015 -kyselytutkimuksen tuloksia

Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä Työterveyslaitos toteuttivat tutkimuksen lääkärien työolosuhteista, -kuormituksesta ja -hyvinvoinnista. Tutkimukseen vastasi yli 4000 lääkäriä. Osa vastanneista on ollut mukana jo edellisissä tutkimuksissa vuosina 2006 ja 2010.

Potilastietojärjestelmät lääkärin työvälineenä

Lääkärit ovat arvioineet potilastietojärjestelmiä uudessa seurantatutkimuksessa. Potilastietojärjestelmien nykytilaa, käytettävyyttä ja lääkärien käyttäjäkokemuksia kartoittavan kyselytutkimuksen tiedot kerättiin keväällä 2014. Vastaava tutkimus tehtiin vuonna 2010.

Tiedotteet

Tutkimusartikkelit

Esitysmateriaalia

Muita lääkärien työoloja ja hyvinvointia käsitteleviä tutkimusartikkeleita