Tutkimusaiheitamme ovat lääkärien työvoimakysymykset, ansiot, työolot ja hyvinvointi, osaamisen kehittäminen ja terveyspalvelujärjestelmä.

Tutkittua tietoa lääkärien palkoista

Tutkimme säännöllisesti eri sektoreilla toimivien lääkärien palkkatasoa, palkkarakennetta ja ansiokehitystä. Lisäksi tarjoamme tutkimustietoon perustuvia sähköisiä työkaluja sekä kuntasektorilla toimiville lääkäreille että yksityislääkäreille.  

Lue lisää uusimmista palkkatiedoista


Lääkärien määrä kasvaa eläköitymisaallosta huolimatta

Työikäisten lääkärien kokonaismäärä kasvaa noin 2000 lääkärillä vuoteen 2030. Lääkäriliitto seuraa lääkärimäärän kehitystä työvoimaennusteella.

Lisää lääkärityövoimasta