Ammattietiikka työn perustana

Lisätietoja

Mervi Kattelus
Terveyspolitiikan asiantuntija
Puh. 09 3930826
zreiv.xnggryhf@ynnxnevyvvggb.sv

Toiminnot

Lääkärin työn perustana on hyvä ammattietiikka. Vastauksia arkityössä tuleviin eettisiin ongelmiin löydät Lääkäriliiton ohjeista ja Lääkärin etiikka -kirjasta.


Eettiset kysymykset ovat olennainen osa lääkärin työtä. Lääkärin tulee aina palvella lähimmäisiään ihmisyyttä ja elämää kunnioittaen.

Lääkärin päämääriä ovat

  • terveyden ylläpitäminen ja edistäminen
  • sairauksien ehkäiseminen
  • sairaiden parantaminen ja heidän kärsimystensä lievittäminen.

Lääkärin ammattieettisiä velvollisuuksia ovat

  • altruismi
  • korkea ammattitaito ja sen ylläpitäminen
  • yleisten lääkärin etiikan periaatteiden houdattaminen
  • humanististen arvojen kunnioittaminen 
  • sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteuttaminen.

Lääkäriliiton eettinen neuvottelukunta keskustelee lääkintäetiikkaan liittyvistä kysymyksistä ja valmistelee eettisiä kannanottoja.

Jäsenten välisiä kollegiaalisuuskysymyksiä käsitellään luottamusneuvostossa, joka toimii liiton sovinto- ja kunniatuomioistuimena.

Lääkäriliitto on laatinut jäsenilleen eettiset ohjeet ja kollegiaalisuusohjeet sekä antanut useita muita etiikkaan ja lääkärien toimintaan liittyviä ohjeita. Jäsenten tulee noudattaa liiton antamia ohjeita. Suomen Lääkäriliitto on mukana myös kansainvälisten, mm. Maailman lääkäriliiton WMA:n eettisten julistusten laatimisessa.

Lääkärin etiikka -kirjan on toimittanut Suomen Lääkäriliiton eettinen neuvottelukunta ja sen laatimisessa on ollut mukana laaja joukko asiantuntijoita.

Lääkärijärjestöjen yhteistyönä on perustettu eettisiin kysymyksiin perehtyneistä lääkäreistä koostuva Eettinen Foorumi, joka on tarkoitettu lääkärin työssä heräävien ongelmien pohdintaan. Lääkäriliiton jäsenet voivat lähettää sähköisellä lomakkeella kysymyksiä Foorumiin keskusteltavaksi. Yhteenveto pohdinnoista lähetetään kysyjälle viimeistään kuukauden kuluessa.

Lääkärien yhteisillä arvoilla on vankka historiallinen ja kansainvälisesti hyväksytty pohja. Lue lisää arvoista