Elämän loppuvaiheen hoito

Kansalaisaloite eutanasialaiksi on tuonut elämän lopun hoidon keskustelun ajankohtaiseksi. Lääkäriliiton mielestä saattohoitoa tulisi kehittää eutanasian laillistamisen sijaan. Tavoitteena on taata kaikille tarvitseville asuinpaikasta riippumatta laadukas ja kivuton elämän loppuvaiheen hoito.

Saattohoitoon siirrytään, kun elinaikaa arvioidaan olevan joitakin päiviä tai viikkoja. Saattohoito tarkoittaa kuolevan ihmisen fyysisten oireiden hoitoa sekä henkistä ja psykososiaalista tukea. Saattohoidossa tuetaan myös potilaan läheisiä.

Saattohoito on osa palliatiivista eli oireenmukaista hoitoa. Palliatiivinen hoito on kokonaisvaltaista ja moniammatillista hoitoa, jota annetaan, kun vakavaa, etenevää sairautta ei voida parantaa tai sairauden etenemistä ei voida jarruttaa. Palliatiivinen hoito voi kestää kuukausia tai vuosia.

Saattohoitoa annetaan muun muassa terveyskeskussairaaloissa, kaupunginsairaaloissa ja saattohoitokodeissa. Saattohoito kotona on mahdollista kotisairaalan tuella. Hoiva- ja hoitokodeissa annettava saattohoito luetaan myös kotisaattohoidoksi.

Lääkäriliitto ja viisi suomalaista hoitajaliittoa käynnistivät keväällä 2019 yhteisen kampanjan tasa-arvoisen saattohoidon kehittämiseksi. Lue lisää #saattohoitopakkaus-kampanjasta.

Lääkäriliitto vastustaa eutanasian laillistamista

Elämän loppuvaiheen hoitoihin ja kuolemaan liittyy huolia ja pelkoja. Eutanasiakeskustelu koskee monia ihmisenä olemisen ja lääkärinä toimimisen peruskysymyksiä ja perustavia arvoja. Vaikka eutanasiatoiveita voi hyvin ymmärtää, eutanasian laillistamiselle Suomessa ei ole riittäviä eettisiä perusteita eikä käytännön tarvetta.

Lääkäreiden tehtävänä on käyttää nykylääketieteen mahdollisuuksia kärsimyksen hoitoon, eikä hoitojärjestelmän puutteita tule korjata eutanasian avulla. Eutanasian salliva lainsäädäntö olisi periaatteellisesti merkittävä arvomuutos.

Lue Lääkäriliiton valtuuskunnan julkilausuma vuodelta 2024.

Tietoa eutanasiasta

Lääkäriliitto järjesti vuonna 2023 Puhutaan eutanasiasta -seminaarin, joka oli osa vuoden 2024 eutanasiakannan taustatyöskentelyä. Tampereen yliopiston ja Lääkäriliiton yhteistyönä toteutettiin myös kyselytutkimus Lääkärien näkemyksistä eutanasiasta ja lääkäriavusteisesta itsemurhasta

Lääkäriliitto järjesti vuonna 2017 kaikissa yliopistokaupungeissa eutanasiaa käsitteleviä keskustelutilaisuuksia lääkäreille. Tallenne Turun tilaisuudesta on katsottavissa täällä.

Lääkäriliitto järjesti vuonna 2016 yhdessä Duodecimin ja Hyvä kuolema -yhteisvastuuhankeen kanssa Lääketieteen etiikan päivän seminaarin aiheesta ”Hyvä kuolema”. Tallenteet ovat katsottavissa täällä.

Elämän loppuvaiheen hoidon sanastoa on koottu pdf-dokumenttiin.

Lisätietoja

Mervi Kattelus Terveyspolitiikan asiantuntija Puh. 050 5415784 mervi.kattelus@laakariliitto.fi
Takaisin