Autonomia

Autonomian ydin kiteytyy Lääkäriliiton strategiassa: Lääkärit yhdessä potilaan parhaaksi. Ammatillinen autonomia on etuoikeus. Sen vastapainona ovat vastuu ja velvollisuus yksittäiselle potilaalle ja yhteiskunnalle.

Lääkäriliiton valiokunnissa, jaoksissa ja hallituksessa on käyty laaja keskustelu lääkärin autonomian sisällöstä ja tulkinnoista. Kokonaisnäkemys on koottu autonomian huoneentauluksi.

Lisää aiheesta Kati Myllymäen pääkirjoituksessa "Autonomia on etuoikeus", Lääkärilehti 43/2018.

Tutkimus: Autonomia ja ammatillisuus käytännön lääkäreiden näkökulmasta, Lääkäriliitto 2016.

Lisätietoja

Kati Lehtonen Lakimies kati.lehtonen@laakariliitto.fi
Takaisin