Lääkärin lääkäri

Lisätietoja

Ulla Anttila
Koulutusasiantuntija
Puh. 09 3930744
hyyn.naggvyn@ynnxnevyvvggb.sv

Toiminnot

Luottamuslääkärin puoleen voit kääntyä, jos koet tarvitsevasi apua erityisen luottamuksellisesti tai oman työterveyshuollon ulkopuolelta.


Lääkäriliiton luottamuslääkärit ovat kokeneita kollegoita, jotka auttavat lääkäriä terveydellisissä ongelmissa ja hoitoon hakeutumisessa, jos lääkärin on vaikea hakea apua muualta. Luottamuslääkärit eivät korvaa työterveyshuoltoa, mutta toimivat lääkärien lääkäreinä niissä tilanteissa, joissa hoitoon halutaan hakeutua luottamuksellisesti ja kollegalta tukea saaden.

Luottamuslääkärien antama hoito on usein oikeaan hoitopaikkaan ohjaamista ja hoidon aloitusta. Varsinainen lääketieteellinen jatkohoito hoidetaan normaalisti terveyspalvelujärjestelmässä. Luottamuslääkäri voi esimerkiksi auttaa kuntoutukseen hakeutumisessa, neuvoa päihdeongelmien hoidon aloituksessa tai antaa työnohjausta hankalissa tilanteissa.

Hoitoon hakeutuminen on maksutonta

Luottamuslääkärien antama hoito ja neuvonta on Lääkäriliiton jäsenelle maksutonta. Lääkäriliitto maksaa luottamuslääkärille korvauksen kollegan hoitamisesta. Potilaana olleen lääkärin nimi tai muut henkilökohtaiset tiedot eivät tule liiton tietoon.

Luottamuslääkäreissä on erityisesti työssä jaksamisen tukemiseen ja psykiatrisiin ongelmiin perehtyneitä lääkäreitä. Luottamuslääkärit järjestetään kahdesti vuodessa Lääkäriliiton järjestämää koulutusta erityisesti lääkärien hoitoon liittyvissä asioissa.

Luottamuslääkärien yhteystiedot löydät täältä

Lääkäriliiton avustusrahasto

Kollegalta - niin luottamuslääkäriltä kuin muulta kollegalta - maksutta hoitoa saanut lääkäri voi halutessaan maksaa vapaaehtoisen maksun Lääkäriliiton avustusrahastoon. Rahastosta myönnetään avustuksia lääkäreille ja heidän perheilleen äkillisissä kriisitilanteissa. Suomen Lääkäriliiton avustusrahaston tilinumero on Nordea FI34 1574 3000 0018 08. Jos haluat, että liitto lähettää kiitoskirjeen, merkitse maksusuorituksesi yhteyteen selvästi oma nimesi sekä sinua hoitaneen lääkärin nimi ja osoite.

Avustusrahaston tarkoituksena on avustaa taloudellisessa ahdingossa olevia Lääkäriliiton jäseniä sekä heidän perheitään ensisijaisesti tilapäisen hädän poistamiseksi. Kriisin sattuessa vapaamuotoisen avustusanomuksen perusteluineen voi lähettää ja osoittaa Lääkäriliiton konsernin johtoryhmälle, joka käsittelee anomukset. Anomukset käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti ja ne toimitetaan konsernin johtoryhmän sihteerille Erkki Peiposelle, etunimi.sukunimi@laakariliitto.fi